Home » Europe » Herland Report TV: Den sekulære ekstremismen i Norge er på defensiven. Folk vil ha religionsfrihet – Bjarte Ystebø
Herland Report Newsletter

Herland Report TV: Den sekulære ekstremismen i Norge er på defensiven. Folk vil ha religionsfrihet – Bjarte Ystebø

Like and Share!

Grunnleggeren av Oslo Symposium, redaktør Bjarte Ystebø forteller om hvordan demningene nå brytes og europeere begynner å snakke mer positivt om sine egne, tradisjonelle verdier, mens opprøret mot ensrettetheten i mediene aldri har vært større.

I dag har mange et skremmende forvrengt syn på europeisk historie og kristendommens påvirkning på vår kultur, som resultat av den bevisste demoniseringen av tradisjonelle verdier som har vært 68’er generasjonens målsetning. Kirken er infiltrert, vingeklippet og fremstår nå som en veik sosialdemokratisk folkekult uten åndelig kraft, skolebøkene er omskrevet og får kristen tro til å fremstå som en kvasikult av halvsyke mennesker enda denne troen er verdens ledende med 2.3 millarder tilhengere verden over. Kina med nærmere 200 millioner kristne, Russland som har gått fra ateistisk stat til nå rundt 70 % kristne, hele Afrika, Syd Amerika setter man et stor strek over – og demoniserer kristen tro på en hårreisende måte. Dette samtaler vi om i programmet.

SUBSCRIBE TO THE HERLAND REPORT YOUTUBE CHANNEL and be the first to watch the shows with leading intellectuals, bestselling authors and activists.

For over 80 % av den europeiske befolkningen er kristne, likevel har vi hatt svært religionsfiendtlige eliter som demoniserer de troende, både muslimer såvel som kristne. Nå endres dette og de sekulære ekstremistene møter betydelig motstand.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Hva folk enn måtte mene om religion og dens filosofiske påvirkning på vår kultur, så tror altså rundt 80 % i Europa at Jesus er Guds sønn. Da er ikke muslimer og andre iberegnet, også de en sterkt voksende gruppe i Europa, her i Oslo alene møtes titusenvis av muslimer til fredagsbønnen i sprengfylte moskeer mens antallet norske konvertitter øker dramatisk.

Det er altså den brede folkeopinionens oppfatning at vi lever i en verden som er skapt av Gud, at livet har metafysiske dimensjoner, at mennesket skal dømmes for sine handlinger etter døden og at livet er en langt mer alvorlig reise enn at det hele handler om materialisme, egoisme og hedonisme.

Omtrent 80 % I USA har også den samme forankring i klassisk kristendom, og i Norge – et land som har vært utsatt for religionshets og karikering og demonisering av den kristne tro nå i mange, mange år, selv her tror over 70 % på en Gud, ifølge internasjonalt anerkjente ISSP.

Dette er altså de mennesker man kan anta ønsker respekt for de ti bud som moralsk rettesnor – du skal ikke lyve, du skal ikke stjele fra andre, du skal ikke misunne andre eller begjære din nestes eiendeler, at dette er oppskriften på et godt liv. Vi kan anta at de støtter en forankring i familiestrukturen, at man ikke ønsker fri flyt av narkotika slik vi nå ser tendensen til i USA, man vil ha nasjonale grenser, respekt for lokalkultur, man synes det er flott med kirker og den lokale solidariteten – og å takke Gud for livets gave.

Det er mennesker som retter blikket oppover, og ber om at lyset skal overvinne mørket i denne konfliktfylte verden.

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. 

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

The Herland Report foretrekker intervjuobjekter som tilhører gruppen Vestens nytenkende intellektuelle som ikke sitter fast i fortidens utdaterte ideologier og unyttige utopier som har gitt oss den type krigslandskap vi befinner oss i dag, både sosialt, kulturelt og på den internasjonale scene. Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold. Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og verdier.

«Revolusjonerende» Pål Steigan, steigan.no –         «Noe helt nytt i Norge» Kari Jaquesson  –        «Kjemisk fritt for politisk korrekthet» Halvor Tjønn  –       «Frisinnede programmer» Hans-Erik Husby, alias HankVonHelvete   –         «Radikale WEB TV samtaler som gir ny kunnskap» Walid al-Kubaisi


Like and Share!

Check Also

Jurgen Habeman THoughtCo Herland Report

Famous atheist fights for Christian ethics, Jürgen Habermas – Nabintu, WND

Like and Share!Sunday on Herland Report: What happens when a leading, atheist thinker changes his …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close