Trond Ali Linstad

Muslimske Trond Ali Linstad truet på livet av islamister, uten politireaksjon

I Oslo trues den kjente, norske muslimen Trond Ali Linstad åpenlyst av islamister, med straff som kan være døden, uten at norske myndigheter reagerer.

Linstad skriver om det i Aftenposten, melder fra til PST, politi. Likevel skjer intet. Nylig ble fire politimenn i Frankrike knivstukket og drept av en salafist. Man kjenner til at intoleransen innad i salafistmiljøer gjør at mennesker blir drept, i Midtøsten i titusentalls. Hvorfor reagerer ikke norske myndigheter?

Fra Herland Report TV studio, med Trond Ali Linstad som gjest.

Wahhabistene/salafistene sier til Linstad at jøder er forbannet, “jødeelsker” er skjellsordet han blir betegnet med fordi han mener det er mye flott med jøder. Linstad blir følgelig, som muslim, betegnet som “vantro”, hvilket i salafismen betyr at du nærmest ikke har livets rett.

Det hjelper ikke at Linstad også er muslim. Ingen andre typer muslimer enn deres egen radikale sekt aksepteres.

Man kan jo bare tenke seg holdningen til kristne eller andre minoriteter, dersom med-muslimer behandles på denne måten. Trond Ali Linstad er nå truet på livet i Oslo, og politiet løfter ikke en finger?

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Trond Ali Linstad Herland Report

Den samme radikaliseringsprosessen som skjedde i Midtøsten på 1980-tallet, skjer i Europa nå, godt uttrykt gjennom Letnes’ uttalelse på TV.

I mange år har radikaliseringen av islam vært en utfordring for Europa, kjennetegnet av en markant intoleranse mot minoriteter.

Den samme prosessen som nå preger Europa med stadig økende parallelle virkeligheter der helt andre regler gjelder enn i storsamfunnet forøvrig, skjedde i Midtøsten på 1980-tallet og bidro til den type ekstrem fragmentering vi ser i dag.

Islamistisk intoleranse i Midtøsten

Også Iran har, som kjent, vært under påvirkning av radikal islamisme. Uttalelsene til tidligere miss Iran, Bahareh Letnes’ på TV oppsummerer en tidstypisk islamistisk holdning som er helt vanlig over hele Midtøsten i dag:

Midtøsten er et område for muslimer, Israel står bak de fleste problemer… den eneste staten som ikke er muslimsk der, er Israel. Israel er det landet som er fienden mot muslimer.

Den klassiske islamistiske intoleransen mot pluralitet kommer betydelig til uttrykk i Letnes’ uttalelse.

Et kritisk lys på Israel er selvsagt like naturlig som et kritisk lys på Norge, Saudi Arabia eller andre stater. Den kategoriske avvisning av et land basert på at landet ikke er muslimsk, blir problemet.

I land etter land i Midtøsten vokste ekstremismen og wahhabismen frem, og bidro sterkt til å produsere den typen borgerkriger vi i dag bevitner.

Den betydelige finansieringen av islam-sekten wahhabisme kom i kjølvannet av 1970-tallet da oljeinntektene eksploderte i Saudi Arabia. Dermed begynte en verdensomspennende misjonsvirksomhet som først infiltrerte Midtøsten og nå er svært aktiv i Europa.

Dette ble lenge påpekt av nå avdøde Walid al-Kubaisi, som også snakket for døve ører.

Wahhabismen og salafismen bærer særlig preg av mangel på respekt for pluralitet. Alle skal være like og tenke som wahhabiene, ofte med trusler om drap mot de som ikke underkaster seg deres tolkning av islam. Utryddelsen av kristne i Midtøsten har de senere tiårene vært på nivå med folkemord nettopp på grunn av radikaliseringen.

Wahhabismens infiltrering av muslimske miljøer i Norge tolereres, uten at myndigheter gjør stort. 

Les historien nedenfor om den norske muslimen, Trond Ali Linstad, som lenge har uttalt seg kritisk mot wahhabisme og salafisme-retningen innad i islam.

Linstads artikkel i Koranen.no

Den norske muslimen Trond Ali Linstad har talt og skrevet mot salafi og wahabi – ideologisk grunnlag for blant annet IS; Den islamske staten. Ekstremisme må konfronteres – og han mottar trusler.

Jeg er av islamister blitt truet som vantro – med «straff» som kan være døden. Her er de, islamistene, slik de selv legger seg ut på nettet. Forholdet er meldt til politiet – Sikkerhetspoliti og ordinært politi. Ingen synes å foreta seg noe.

Er dette et trygt og godt samfunn? Skjer noen form for «skade» i denne sammenheng, er det politiet som er ansvarlig. Så er det sagt.

Og dette skriver han i en Aftenposten artikkel som selvsagt ikke er lagt ut på nett 6.9.2019, gjengitt med forfatterens tillatelse: Til debatten om «islamkritikk», som professor Truls Wyller (27. august) med flere fører videre, dette er referat fra en samtale en «fiende av islam», en «vantro» og en «jødeelsker» som man kan be Allah om å «knekke ryggen» på nylig hadde med islamistiske ekstremister.

Jeg sitter på valgstand på Grønland torg i Oslo. Det stanser tre, fire salafister eller wahabier: islamistiske ekstremister. En debatt er i gang. De hevder det bare er én rettroenhet: den variant av islam de selv står for. Andre troende, med jøder og kristne, er vantro som må bekjempes.

Jeg viser til Koranen som sier noe annet. De insisterer og påstår at for eksempel alle jøder er «forbannet». Jeg korrigerer igjen med Koranen. Da er jeg en «jødeelsker» man kan be Allah om å «knekke ryggen» på.

Jeg spør videre om wahabier: hvorfor de dreper jøder og kristne. De sier det er ikke så mange slike som er drept. De fleste som wahabier dreper, får jeg høre, er «vantro» muslimer, som jeg er eksempel på.

Jeg peker på deres praksis mot jesidier i Irak. De sier den er berettiget og riktig. Hvis islamske styrker rykker frem og møter motstand, har de rett til – i «selvforsvar», sier de – å bli enda mer pågående i krigen.

Det er lov å ta kvinner til krigsfanger og bruke dem som man ønsker, mener de. Og slaveri er fortsatt tillatt – det må også jeg forstå.

Muslimer tar ikke tydelig avstand, man våger ikke

Et argument til fordel for å ta krigsfanger, sier de, er at fangene sammen med muslimer, frivillig eller ved tvang, selv kan bli muslimer og bli spart for Helvete. Når det gjelder kvinner, får jeg høre, er dette fast og bestemt, at i helvete er det fleste kvinner. Det er logisk og riktig. Og slik fortsetter diskusjonen, til de går til moskeen for å be.

Jo, visst blir jeg skremt av dette. Også når en av dem til slutt sier at jeg bør passe meg. Muslimer har ansvar! De må stå opp og vise ansikt, langt mer enn mange gjør.

Det er riktignok ekstreme synspunkter, gitt av islamistiske særgrupper. Men synspunktene er til stede og må bli konfrontert.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.
VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

Check Also

Civil War was never about Slavery: History is twisted to fit Identity Politics, Herland Report.

The Civil War was never about Slavery: History is twisted to fit Identity Politics?

  Herland Report: Paul Craig Roberts: Here is a “civil war” lesson for the uneducated. …

More whites brought as slaves to North Africa than blacks to US Larry Elder

More whites brought as slaves to North Africa than blacks to US

  Herland Report: Black History Month – More whites brought as slaves to North Africa …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close