Home » Europe » NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen: Industri, infrastruktur, kystforsvar – Herland Report
Herland Report Paul Craig Roberts quote ad

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen: Industri, infrastruktur, kystforsvar – Herland Report

Share it!

De senere årene har tematikken rundt den andre verdenskrig blitt mer vanlig å snakke om. Nå viser NRK til tall som er temmelig oppsiktsvekkende, nemlig i hvilken grad Adolf Hitler bidro til industrivekst i Norge, som i neste rekke gjorde at Norge etter krigen fikk et betydelig økonomisk oppsving. (Foto: Over 500 tyske firma var involvert i byggingen av festningsanlegg, fabrikker og infrastruktur i Norge under krigen. Romsdalsmuseet.)

Vi refererer NRK: Tyskerne ankom Norge med “Wiking Befehl” ordren fra Hitler om utbygging av norsk industri, infrastruktur og kystforsvar. Dermed begynte en betydelig industriutbygging. Både den norske bank, samt tysk realkapital ble brukt, krigsfanger gjorde i stor grad jobben. Rundt 130 000 utenlandske krigsfanger arbeidet i Norge i perioden.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Her fra Sunndal Verk i Møre og Romsdal, som også ble bygget opp av tyskerne. Totalt bygde tyskerne 20 nye flyplasser under krigen og mange er den dag i dag en del av Norges flyplassnett. Foto: Romsdalsmuseet.

Blant annet eksploderte aluminiumsproduksjonen i Årdal, ikke minst på grunn av vannkraftanleggene og tilgangen på billig strøm. Sommeren 1943 var det rundt 5000 mann i arbeid i denne lille Sognefjord bygden. 

Historieprofessor Hans Otto Frøland ved NTNU i Trondheim, som har ledet et stort forskningsprosjekt på dette, sier til NRK at tyskerne la igjen betydelige ressurser i Norge.

Tyskarane sin enorme bruk av eigne midlar står i sterk kontrast til den rådande oppfatninga i Noreg. Det har i stor grad vore fokusert på kor mykje tyskarane øydela og kor mykje dei tappa dei norske budsjetta.

– Ein kan vanskeleg hevde at Noreg låg med broten økonomisk rygg når vi veit at vi nådde tilbake til førkrigsnivået i produksjon allereie i 1946, seier Frøland.

Då krigen var over i mai 1945 var godt over 20 nye flyplassar bygde. Straumproduksjonen var auke med 35 prosent. Store og topp moderne forsvarsanlegg stod ferdige. Viktige strekningar på veg- og jarnbanenett var utbygd.

Dr. Frøland mener at tyskerne la igjen mellom 5 og 10 milliarder kroner i verdier. Det vil utgjøre mellom 110 og 220 millarder kroner i dagens verdi. Marshall hjelpen ville til sammenligning i dagens kroneverdi utgjort 60 millarder.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Follow the trend and be one of them:

Check Also

US-Prison-System-Industry-the Economist Herland Report

Privatization Is Resurrecting Feudalism #Prisons – Paul Craig Roberts

Share it!  Privatization Is Resurrecting Feudalism: America is a country of scandals. The latest scandal …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close