NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen

 

De senere årene har tematikken rundt den andre verdenskrig blitt mer vanlig å snakke om. Nå viser NRK til tall som er temmelig oppsiktsvekkende, nemlig i hvilken grad Adolf Hitler bidro til industrivekst i Norge, som i neste rekke gjorde at Norge etter krigen fikk et betydelig økonomisk oppsving.

(Foto: Over 500 tyske firma var involvert i byggingen av festningsanlegg, fabrikker og infrastruktur i Norge under krigen. Romsdalsmuseet.)

Vi refererer NRK: Tyskerne ankom Norge med “Wiking Befehl” ordren fra Hitler om utbygging av norsk industri, infrastruktur og kystforsvar.

Dermed begynte en betydelig industriutbygging. Både den norske bank, samt tysk realkapital ble brukt, krigsfanger gjorde i stor grad jobben. Rundt 130 000 utenlandske krigsfanger arbeidet i Norge i perioden.

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen
Her fra Sunndal Verk i Møre og Romsdal, som også ble bygget opp av tyskerne. Totalt bygde tyskerne 20 nye flyplasser under krigen og mange er den dag i dag en del av Norges flyplassnett. Foto: Romsdalsmuseet.

 

Blant annet eksploderte aluminiumsproduksjonen i Årdal, ikke minst på grunn av vannkraftanleggene og tilgangen på billig strøm.

Sommeren 1943 var det rundt 5000 mann i arbeid i denne lille Sognefjord bygden. 

Historieprofessor Hans Otto Frøland ved NTNU i Trondheim, som har ledet et stort forskningsprosjekt på dette, sier til NRK at tyskerne la igjen betydelige ressurser i Norge.

Tyskarane sin enorme bruk av eigne midlar står i sterk kontrast til den rådande oppfatninga i Noreg. Det har i stor grad vore fokusert på kor mykje tyskarane øydela og kor mykje dei tappa dei norske budsjetta.

– Ein kan vanskeleg hevde at Noreg låg med broten økonomisk rygg når vi veit at vi nådde tilbake til førkrigsnivået i produksjon allereie i 1946, seier Frøland.

Då krigen var over i mai 1945 var godt over 20 nye flyplassar bygde. Straumproduksjonen var auke med 35 prosent. Store og topp moderne forsvarsanlegg stod ferdige. Viktige strekningar på veg- og jarnbanenett var utbygd.

Dr. Frøland mener at tyskerne la igjen mellom 5 og 10 milliarder kroner i verdier. Det vil utgjøre mellom 110 og 220 millarder kroner i dagens verdi. Marshall hjelpen ville til sammenligning i dagens kroneverdi utgjort 60 millarder.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series with Herland Report on YouTube

Check Also

Fascisme og feiring av NAZI symboler i vestlig støttet Ukraina

Fascisme og feiring av NAZI symboler i vestlig støttet Ukraina – Bjørn Nistad

  Fascisme og feiring av NAZI symboler i vestlig støttet Ukraina: Fascismens fremvekst i Ukraina …

Se YouTube intervjuet om min nye bok "New Left Tyranny" med Iben Thranholm, Hanne Herland

Gudstro er det rasjonelle valget i møtet med verdens kompleksitet – Hanne Nabintu

  Herland Report: Gudstro er det rasjonelle valget i møtet med verdens kompleksitet:   Det ser …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close