Home » Europe » Trendsetter Resett Helge Lurås utfordrer medienes ensidighet, Herland Report TV (HTV)
Helge Lurås Hanne Herland Report

Trendsetter Resett Helge Lurås utfordrer medienes ensidighet, Herland Report TV (HTV)

Share it!

Se den banebrytende Herland Report samtalen med Resett Helge Lurås om nettavisen Resett som nå setter dagsordenen i Norge med omtale av tema som forties i de andre mediene.

Den sensurerte medievirkeligheten i Norge har i mange år vært et betydelig problem, der mediene samkjørt ofte trekker frem kun en side av saken. Det fremstår i dag som om “media” samkjøres uansett hvilken avis man leser. Omtrent det samme, eller i hvert fall samme vinkling, er å lese omtrent overalt. 

Mangelen på respekt for meningsmangfold er til tider så innsnevret at det reflekterer et samfunn med klare totalitære trekk. Pluralitet ser ut til å være den store fienden. I USA eies over 90 % av mediene av færre enn 6 mediehus, der disse også sitter i hverandres styrer.

Maktkonsolideringen har pågått siden tidlig 1980 tallet og representerer en betydelig innsnevring av ytringsfriheten. Ettersom Norge er et svært lite land, ser vi ofte tendensen til at mediene her ukritisk oversetter USAs ledende aviser, og dermed opptrer som videreføringen av det amerikanske problem. Vi samtaler om dette og mye mer med Resett Helge Lurås.

Subscribe to Herland Report TV

Helge Lurås Hanne Herland Report studio

Nettavisen Resetts målsetning er å utfordre dette og være en plattform for nytenkende nyhetsdekning og meningsinnhold. Vi samtaler med redaktør Helge Lurås om den nystartede avisen.

The Herland Report nyhetssiden og YouTube kanalen når millioner årlig med rundt 10 millioner treff bare i 2017. Da er ikke Facebook publiseringer medregnet.

Vi tar, utfra et team i flere land, opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.
2018 innebærer en ytterligere internasjonalisering, med en rekke samtaler med flere av USAs mest kjente stemmer.

Herland Report Newsletter  banner

Check Also

Paul Craig Roberts on the beach with Hanne Herland

Paul Craig Roberts: Those who challenge Ruling Ideology are called Fascists

Share it!Herland Report: We had the privilege of a sit down with Dr. Paul Craig …

Helge Lurås Hanne Nabintu HErland Report

PODCAST: Norway Resurging National Identity, Resett Helge Lurås

Share it!Herland Report Podcast host, Hanne Herland speaks with Helge Lurås, chief editor of the …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close