kadafi-zaman-DT.no

TV2 anmeldes til PFU for “Norge Bak Fasaden”: Totalitær trend å Hetse uten Bevis – Jan Hanvold

 

Herland Report: Nå innklages TV2 til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Jan Hanvold og Visjon Norge for dokumentaren Norge Bak Fasaden, med Kadafi Zaman og Janne Amble som programledere. Samt journalist Mathias Ogre

Hvor lenge skal vi godta at totalitære medieledere år etter år bevisst angriper i flokk og ødelegger enkeltmenneskers gode navn og rykte basert på udokumenterte anklager, indisier og rykter uten å presentere bevis?

Spekulative TV programmer og artikler dømmer en person lenge før saken har vært oppe i en rettsal der begge parter ble hørt og dømt rettferdig. For mange innebærer det uopprettelig skade da et inntrykket av uetterrettelighet har festet seg i folkebevisstheten. Dette vet medieledere meget godt, men gjør det like fullt i stadig nye saker.

Hanne Nabintu Herland Report
Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud – som når millioner årlig med samtaler og artikler fra ledende vestlige intellektuelle.

Norske medier mottar rundt 8 milliarder i stønader fra staten årlig, ifølge Aftenposten. Det er skattebetaleres penger som igjen og igjen finansierer disse hetse- og hatkampanjene mot enkeltmennesker som dømmes basert på slarv og udokumenterte påstander?

At media overtar rollen som landets domstoler der rykter, anklager og løgnaktige utsagn godtas som sannhet og blir hengende ved en person, innebærer en grov svekkelse av rettssikkerheten.

En journalist kan si hva som helst om noen og ødelegge et menneskes liv – samt slippe å ta ansvar for det?  

Vi har sett hårreisende eksempler på medienes justismord uten at de ansvarlige redaktører stilles til ansvar.

Trond Giske saken var særdeles alvorlig, det samme gjelder et samlet mediekorps’ hets mot Trude Drevland. Og mange andre. Det er meget skremmende for befolkningen å bevitne, og tilliten til mediene er nå historisk lav. Med god grunn. Det er, som kjent en trend i Vesten at ny-Marxister og sosialister går hånd i hånd med 1 prosenten av de rikeste kapitalistene som eier mediene i dag.

Utdrag fra Klagen til PFU

 

Herunder følger utdrag fra Klagen til PFU vedr. brudd på Vær Varsom Plakaten, innklaget TV2. Klager: Jan Hanvold og TV Visjon AS. Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS representerer Jan Hanvold og Visjon Norge.

Det gjelder episode 1 med tittel “De nye slavene”, gjort tilgjengelig 25.11.2019. I beskrivelsen av episoden står det innledningsvis: “Til vårt rike land kommer stadig flere østeuropeiske arbeidere. Er de vår tids slaver?”

Følgeartikkelen av journalisten Mathias Ogre klages inn samtidig. Artikkelen har overskrift: “Pastor i Visjon Norge anmeldt for menneskehandel – hva slags fremtid har jeg om jeg bare skal være slave?” og ble publisert samme dag, 25.11 2019.

På nettsiden til TV2, 25.11 ble det publisert en artikkel hvor det i overskriften ble hevdet at en pastor i Visjon Norge ble anmeldt for menneskehandel. Klager mener at opplysninger i saken på måten de er formidlet gir en feilaktig fremstilling av at klager, Jan Hanvold og TV Visjon Norge, driver med menneskehandel og slaveri.

Hanvold knyttes til svært alvorlig kriminalitet og samtidig det alvorlige samfunnsproblemet som er menneskehandel. I programmet sies det til den polske mannen, Dariusz Stawinski, at han er et offer for menneskehandel.

Fortellerstemmen sier deretter at “man kunne aldri forestilt oss hvor denne reisen ville ende”. Samtidig som stemmen sier “hvor denne reisen ville ende”, klippes det til vår klient, der Jan Hanvold fremstilles som bakmann for forutgående omtalte alvorlige forhold og menneskehandel.

Jan Hanvold er klart gjenkjennelig på bildet som vises. På bildet fremgår også teksten om Visjon Norge. Hanvold og Visjon Norge kobles med dette til mennesker som angivelig er ofre for slaveri og menneskehandel.

LES OGSÅ: Den sekulære ekstremismen tyranniserer Norge. Mohammad Usman Rana og Hanne Herland er enige.

LES OGSÅ: 1968’er ideologen, kulturradikale Herbert Marcuse foreskrev undertrykkelse av majoriteten for at de kulturradikale skulle ta makten. 

 

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Jan Hanvold Herland Report
Hanne Nabintu Herland skriver: Jan Hanvold er blant de mange gjestene på Herland Report. Det er vi glade for, fordi vi har respekt for forskjellige meninger og synspunkter hos oss. Alle må ikke tenke likt og mene det samme hos oss. I det statsstøttede medie Norge, derimot, er det nærmest et tyrannisk ny-marxistisk lavmål og mangel på toleranse for annerledeshet. Fremfor alt hater man den tradisjonelle kristne minoriteten i landet? Hanvold, som leverer programmer og møtevirksomhet som treffer særlig mange eldre i Norge er det omtrent nulltoleranse for i media. De eldre skal ikke få salmer og sanger, og ikke tillates å frivillig donere penger til programmene og Hanvolds nødhjelpsarbeid i flere land. NRK, tidenes største hykler, anklager gjerne Hanvold men tvinger selv hele nasjonen med null valgfrihet – gamle, syke, uføre, trygdede, fattige – alle tvinges til å betale tusenvis årlig i lisens. NRK mottar milliarder i stønad. Hos Hanvold er det i hvert fall valgfritt, den som vil, gir. Norge er helt klart Europas mest lukkede land – bak en ny-marxistisk Jernmur – med et mediekorps som notorisk kulturradikalt fremmer ateismen og kronisk hetser de troende. Det er min sanne mening. Jeg oppmuntrer dere alle til å gjøre som meg, jeg boikotter TV2 for useriøs lavpannejournalistikk! La oss sammen slutte å se på TV2!

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. Kjøp Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. Kjøp Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

Videre utdrag fra Klagen til PFU: Dokumentaren etablerer to fortellinger som flettes sømløst sammen. Det er historien om en forferdelig og mørk bakside ved norsk byggebransje og ulovlig import av utenlandsk arbeidskraft. Bildene er grusomme og underbygger straffbare og svært alvorlige forhold.

Så er det historien til den polske mannen, Dariusz Stawinski. I broen mellom disse to historiene påpekes det at tilfellene fra brakkelandsbyen ikke mistenkes av politiet til å være menneskehandel. Dariusz, derimot, han er angivelig blant de mest alvorlige tilfellene av menneskehandelofrene som må leve i skjul, i et såkalt “safe house”.

Dariusz forteller historien sin fra Bibelskolen i Drammen og TV2 opplyser at mannen bak Bibelskolen er Jan Hanvold. Dokumentaren etablerer med dette brakkelandsbyen under Dariusz sin historie i alvorlighetsgrad, og peker deretter til Hanvold som bakmannen.

Det fremstilles som om min klient er koblet til slaveri og enda verre, som bakmann for et angivelig offer for menneskehandel.

Brakkelandsbyen bekreftes altså i dokumentaren at ikke er ulovlig, i henhold til politiet.

Brakkelandsbyens navn på firmaet som bruker denne holdes skjult i reportasjen, og mottakers konti er sladdet. Det er gjennomgående i dokumentaren at navn på byggefirmaene og bilpleiefirmaene utelates, og identifiserende opplysninger sladdes. De eneste “bakmenn” som utpekes med navn og bilde er Maximillian Pyra og Jan Hanvold.

Men Jan Hanvolds navn og organisasjon, som er landets største kristne mediehus, gis her et ansikt som bakmannen for det forutgående, herunder menneskehandel, der Darius’ tilfelle fremstilles som det mest alvorlige.

Etter nye innslag fra byggebransjen, innslag fra Politihuset på Grønland. “Darius sier selv at han var en slave for den pastoren han stolte på som plukket ham ut i Polen.” Det vises deretter bilde av Jan Hanvold. På dette tidspunktet har dokumentaren reist særlig alvorlige anklager mot Jan Hanvold og Visjon Norge. Dette er også en av reporterne inne på: “Anklagene mot Maximillan Pyra og Visjon Norge er svært alvorlige.”

Videre identifiserer TV2 Hanvold og Visjon Norge slik at anklager mot Visjon Norge også er anklager mot Hanvold.

Ved rundt minutt 30 sier programleder: “Blant alt jeg har sett i dette arbeidet er det nok den religiøse bestefaren Dariusz som har gjort inntrykk. Av alle de forferdelige skjebnene i dokumentaren, er det Dariusz som fremstilles som det mest alvorlige tilfellet.”

Dokumentaren angir Maximillan Pyra og TV Visjon Norge og Jan Hanvold som bakmenn. Det forsterker fremstillingen av Hanvolds involvering i menneskehandel at det stilles direkte spørsmål til en ikke-navngitt person, med hensikt å etablere et slikt faktum: En av reporterne sier: “Visste Jan Hanvold hvilken behandling de fikk?” Ukjent svarer: “Selvfølgelig visste han det, vi jobbet hos han også.”

LES MER: Omtrent alle våre sentrale verdier kommer fra kristendommen. #Palmer.

 

Vi får vite gjennom dokumentaren at etterforskningen er på et svært tidlig stadium. Likevel omtales fremstilte bakmenn med fullt navn og vises med ansikt. Dette er brudd på Vær Varsom Plakaten 4.7. Verken Jan Hanvold eller Visjon Norge er part i straffesaken som ble opprettet.

Det er både presseetisk og faktuelt feil å koble klagerne til menneskehandel slik dokumentaren gjør. Menneskehandel er strengt straffbart, slik det fremgår av Straffeloven Paragraf 257.

Slaveri straffes etter Paragraf 259 med strengeste strafferamme på inntil 21 år. Selv for det tilfelle at man skulle legge Dariusz sin versjon til grunn, rammes ikke handlingene til Visjon Norge og Jan Hanvold av bestemmelsene.

Alvoret av de straffbare handlingene som knyttes til Visjon Norge og Jan Hanvold gjør forholdet desto mer graverende.

Det er mer viktig enn noensinne at medier er sannhetssøkende og i den forlengelse foretar intens etterprøving av påstander. TV2 har tilgang til betydelige ressurser, og har et redaksjonelt ansvar for kvalitetskontroll.

Det er viktig at befolkningen kan ha tillit til at det TV2 fremstiller er riktig. Da er det særlig alvorlig når denne dokumentaren tegner et så vidt grovt feilaktig bilde av Jan Hanvold.

Jan Hanvold oppsummerer: Dariusz ankom Norge frivillig, var kjent med premissene ved Bibelskolen på forhånd, materialet ligger offentlig tilgjengelig for TV2 og andre, Dariusz ble på Bibelskolen i flere år, bodde godt og ønsket å forbli i Norge så lenge som mulig.

TV2s PR sjef, Jens Petter Dahl skriver i en epost til Hanvolds advokat at TV2 ikke har påstått at Visjon Norge og Jan Hanvold driver med menneskehandel, men at Maximillian Pyra, som er tilknyttet Visjon Norge, er anmeldt og etterforskes for menneskehandel. Men, i alle tilfeller, gjør ikke dokumentaren noe forsøk på å skille partene og deres handlinger fra hverandre, slik Jens Petter Dahl her finner det nødvendig å gjøre.

At den polske “sannhetsvitne-mannen” har et kriminelt rulleblad ifølge Hanvold, fant TV2 det heller ikke for godt å nevne.

Her er linket til et nylansert program med Jan Hanvold der vi får høre om sider ved Visjon Norges arbeid som media omtrent aldri nevner.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close