Home » Europe » Vesten støtter korrupte oligarker i Ukraina, på tvers av hva som er til det beste for landet – Bjørn Ditlef Nistad

Vesten støtter korrupte oligarker i Ukraina, på tvers av hva som er til det beste for landet – Bjørn Ditlef Nistad

Keep updated, share this story with friends!

Nylig offentliggjorde Natalija Vitrenko, leder for Ukrainas progressive sosialistparti, en video der hun snakker om ødeleggelsen av Ukraina. Hennes mening er at det var oligarkene som hadde skylden for ødeleggelsen, og at statskuppet i 2014 var en følge av korrumperingen av det ukrainske samfunnet.

Det er vanskelig å være uenig med Vitrenko og hennes tanker om hvordan oligarkene ødela Ukraina. Helt siden Sovjetunionens sammenbrudd og opprettelsen av en uavhengig ukrainsk stat i 1991 har en liten krets av rikinger kontrollert politikk og økonomi og utplyndret resten av befolkningen. Inntil statskuppet i 2014 skjedde utplyndringen i ly av splittelsen mellom Vest- og Øst-Ukraina og fraværet av et statsbyggingsprosjekt hele befolkningen kunne slutte opp om. Idag skjer utplyndringen i ly av krigen mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina. At Janukovitsj og Regionspartiet støttet Svoboda for selv å kunne fremstå som anti-fascister stemmer også.

About the author

Bjørn Ditlef Nistad er doktor i russisk historie, forfatter og kommentator. Han leder Russisk Informasjonssenter i Norge og nettstedet Kaleidoskopi, mønsterbrytende perspektiver på Russland.

Vitrenko innleder sine kommentarer med å vise til statistikk som forteller at Ukraina er i ferd med å gå i oppløsning. 91 prosent erklærer i en meningsmåling at forholdene i landet er kritiske eller egnet til å fremkalle en sosial eksplosjon. Og bare tre prosent sier at de har tillit til presidenten, Petro Porosjenko, påpeker hun Videre forteller Vitrenko at hun mottar et stort antall henvendelser fra mennesker som sier at de er misfornøyde med forholdene i landet og opplever seg som maktesløse, og som spør henne om hvorfor hun og partiet hennes ikke kan gjøre noe for dem.

Vitrenkos svar er at hun, i likhet med andre vanlige borgere, er fratatt både retten til å la seg velge til styrende organer og ytringsfrihet. På 1990-tallet hadde hun tre ganger blitt innvalgt i Radaen ved å snakke med folk, oppsøke arbeidsplasser og liknende. På 2000-tallet var det imidlertid blitt vedtatt lover om at kandidater ved rada- og presidentvalg måtte betale mange millioner griven i valgavgift – som bare de av kandidatene som lyktes i å bli valgt, fikk tilbakebetalt. Og siden Vitrenko og hennes partifeller ikke rådde over de fornødne midler, kunne de heller ikke stille til valg.

Valgsystemet i Ukraina er det motsatte av hva det var i Sovjetunionen, påpeker Vitrenko. Sovjetmakten prøvde å sikre at vanlige arbeidsfolk ble innvalgt i styrende organer, og på 1920-tallet var rikfolk til og med fratatt stemmerett. Dagens ukrainske regime, derimot, har fratatt vanlige mennesker retten til å delta i styre og stell.

Vitrenko understreker også at samtlige av partiene i Radaen – både de som idag sitter ved makten, og Regionspartiet til tidligere president Viktor Janukovitsj – stemte for valgreglene som etablerte det hun omtaler som oligarkenes diktatur.

Hun påpeker også at det idag er meningsløst å stille til valg uten å ha mange hundre millioner griven til å bruke på politisk tv-reklame, annonser, løpesedler og liknende.

Og hun forteller om hvordan Janukovitsj og Regionspartiet i 2012 hjalp det fascistiske Svoboda-partiet til å bli innvalgt i Radaen – ut fra en tanke om at oppkomsten av fascisme og vestukrainsk nasjonalisme skulle få folk til å stemme på Janukovitsj ved presidentvalget i 2015.

Statskuppet i 2014 var ifølge Vitrenko en logisk følge av ødeleggelsen av Ukraina. Fortvilte mennesker trodde at de kunne gjøre slutt på oligarkstyret ved å gjøre opprør mot Janukovitsj – og oppnådde bare å bringe en allianse av enda grådigere oligarker og fascister til makten.

Idag er fascisme statsideologi i Ukraina, andre ideologier undertrykkes, og tv-kanaler og aviser tilhører oligarkene. Og til tross for at dette er forbudt ifølge konstitusjonen, har de herskende partiene sine private væpnede militser, finansiert med offentlige midler, noe de åpent skryter av.

Selv er vi ikke i stand til å befri oss fra det oligarkisk-fascistiske regimet som har tilranet seg makten i Ukraina, avslutter Vitrinenko sine betraktninger. Bare innblanding fra omverdenen kan redde oss.

+ + +

 

Herland Report Newsletter banner

Check Also

Kanye-West-Volcano-Herland-Report

The defense of Christianity in Anti-Christian West #KanyeWest WND

Keep updated, share this story with friends!  The defense of Christianity: We follow the ultimate …

Phil Giraldi on The Herland Report

Conspiracy against Trump maintain Washington’s military dominance, Dr. Phil Giraldi

Keep updated, share this story with friends!Herland Report has been engaged in discussing American corruption …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close