Bjørn Ditlef Nistad, Herland Report

Vesten støtter korrupte oligarker i Ukraina – Bjørn Ditlef Nistad

 

Herland Report: Nylig offentliggjorde Natalija Vitrenko, leder for Ukrainas progressive sosialistparti, en video der hun snakker om ødeleggelsen av Ukraina.

Hennes mening er at det var oligarkene som hadde skylden for ødeleggelsen, og at statskuppet i 2014 var en følge av korrumperingen av det ukrainske samfunnet, skriver doktor i russisk historie, Bjørn Ditlef Nistad for Herland Report.

Det er vanskelig å være uenig med Vitrenko og hennes tanker om hvordan oligarkene ødela Ukraina.

Helt siden Sovjetunionens sammenbrudd og opprettelsen av en uavhengig ukrainsk stat i 1991 har en liten krets av rikinger kontrollert politikk og økonomi og utplyndret resten av befolkningen. Inntil statskuppet i 2014 skjedde utplyndringen i ly av splittelsen mellom Vest- og Øst-Ukraina og fraværet av et statsbyggingsprosjekt hele befolkningen kunne slutte opp om.

Idag skjer utplyndringen i ly av krigen mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina. At Janukovitsj og Regionspartiet støttet Svoboda for selv å kunne fremstå som anti-fascister stemmer også.

 

Herland-Report-lying-down-banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Vitrenko innleder sine kommentarer med å vise til statistikk som forteller at Ukraina er i ferd med å gå i oppløsning. 91 prosent erklærer i en meningsmåling at forholdene i landet er kritiske eller egnet til å fremkalle en sosial eksplosjon.

Og bare tre prosent sier at de har tillit til presidenten, Petro Porosjenko, påpeker hun Videre forteller Vitrenko at hun mottar et stort antall henvendelser fra mennesker som sier at de er misfornøyde med forholdene i landet og opplever seg som maktesløse, og som spør henne om hvorfor hun og partiet hennes ikke kan gjøre noe for dem.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vitrenkos svar er at hun, i likhet med andre vanlige borgere, er fratatt både retten til å la seg velge til styrende organer og ytringsfrihet.

På 1990-tallet hadde hun tre ganger blitt innvalgt i Radaen ved å snakke med folk, oppsøke arbeidsplasser og liknende.

På 2000-tallet var det imidlertid blitt vedtatt lover om at kandidater ved rada- og presidentvalg måtte betale mange millioner griven i valgavgift – som bare de av kandidatene som lyktes i å bli valgt, fikk tilbakebetalt.

Og siden Vitrenko og hennes partifeller ikke rådde over de fornødne midler, kunne de heller ikke stille til valg.

Valgsystemet i Ukraina er det motsatte av hva det var i Sovjetunionen, påpeker Vitrenko. Sovjetmakten prøvde å sikre at vanlige arbeidsfolk ble innvalgt i styrende organer, og på 1920-tallet var rikfolk til og med fratatt stemmerett.

Dagens ukrainske regime, derimot, har fratatt vanlige mennesker retten til å delta i styre og stell.

Vitrenko understreker også at samtlige av partiene i Radaen – både de som idag sitter ved makten, og Regionspartiet til tidligere president Viktor Janukovitsj – stemte for valgreglene som etablerte det hun omtaler som oligarkenes diktatur.

Hun påpeker også at det idag er meningsløst å stille til valg uten å ha mange hundre millioner griven til å bruke på politisk tv-reklame, annonser, løpesedler og liknende.

Og hun forteller om hvordan Janukovitsj og Regionspartiet i 2012 hjalp det fascistiske Svoboda-partiet til å bli innvalgt i Radaen – ut fra en tanke om at oppkomsten av fascisme og vestukrainsk nasjonalisme skulle få folk til å stemme på Janukovitsj ved presidentvalget i 2015.

Statskuppet i 2014 var ifølge Vitrenko en logisk følge av ødeleggelsen av Ukraina.

Fortvilte mennesker trodde at de kunne gjøre slutt på oligarkstyret ved å gjøre opprør mot Janukovitsj – og oppnådde bare å bringe en allianse av enda grådigere oligarker og fascister til makten.

Idag er fascisme statsideologi i Ukraina, andre ideologier undertrykkes, og tv-kanaler og aviser tilhører oligarkene. Og til tross for at dette er forbudt ifølge konstitusjonen, har de herskende partiene sine private væpnede militser, finansiert med offentlige midler, noe de åpent skryter av.

Selv er vi ikke i stand til å befri oss fra det oligarkisk-fascistiske regimet som har tilranet seg makten i Ukraina, avslutter Vitrinenko sine betraktninger. Bare innblanding fra omverdenen kan redde oss.

 

About the author

Bjørn Ditlef Nistad er doktor i russisk historie, forfatter og kommentator. Han leder Russisk Informasjonssenter i Norge og nettstedet Kaleidoskopi, mønsterbrytende perspektiver på Russland.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

Check Also

Den arabiske våren: Hanne Nabintu Herland Report.

Christophobia in Europe, Religious Freedom in Russia – Hanne Nabintu, WND

  Herland Report: Christophobia in Europe, Religious Freedom in Russia: Europe has arguably become the …

Politicized Gene Sharp riots is another attempted coup d'etat: Hanne Herland Report

Politicized USA Gene Sharp riots is another attempted coup d’etat – New Left Tyranny

  Herland Report: Politicized Gene Sharp riots is another attempted coup d’etat, writes Hanne Nabintu …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close