Home » Europe » Kynisk PR kampanje støttet av Al Qaida “White Helmets” pågår i vestlig presse, Herland Report
Kynisk PR kampanje støttet av Al Qaida “White Helmets” pågår i vestlig presse, Herland Report

Kynisk PR kampanje støttet av Al Qaida “White Helmets” pågår i vestlig presse, Herland Report

Share the article

Det pågår en betydelig og usedvanlig kynisk PR kampanje i vestlige medier med åpenbart mål av å skape total krig i Syria. Med organisasjonen “White Helmets” i spissen – som står tett på Al Qaida grupper i Syria og finansieres fra Vesten – foregår det nå en gigantisk PR kampanje så preget av USAs krigspropaganda at det er svært foruroligende.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About The Author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

Vi har altså ikke lært noe av hendelsene i Libya krigen og den massive propaganda som pågikk i vestlige medier i 2011, som siden viste seg ikke å stemme med virkeligheten. I Libya tok Al Qaida grupper makten med NATOs hjelp og ISIS’ ledere som var NATOs støttespillere under Libya krigen nå sitter som øverste ISIS militære.

Nå skjer nøyaktig den samme opptrappingen i Syria, med samme amerikanske ønske om “en flyforbudssone” som bidro til den totale ødeleggelse av Libya. Også norske aviser, der unge journalister uten reell kunnskap om situasjonen eller eldre journalister som virker komplett ideologisk hjernevasket, lar seg lure eller kjøpe eller påvirke til å videreformidle denne typen ytterst grov amerikansk krigspropaganda, helt åpenbart en gigantisk PR kampanje med kynisk bruk av barn og iscenesatte bilder for å appellere til følelser og skape en storkrig mellom USA og Russland.

Parallelt, og selvsagt ikke tilfeldig, pågår det kamper på bakken i Aleppo der de amerikansk og norsk-støttede terror gruppene, Al Nusra Front (en jihadist organisasjon som er Al Qaidas Syria divisjon) ( Jabhat Fateh al-Sham) som en av dem, disse er nå på vikende front og er iferd med å tape kampen om Øst Aleppo.

Amerikanske fly bombet for noen dager siden to broer, noe som hjalp Al Nusra Front som dermed kunne forskanse seg ytterligere uten at bakkestyrker nådde inn til dem. Amerikanerne fungere altså som rene støttespillere til Al Qaida grupper i Syria. Det er helt ufattelig at til og med norsk venstresides aviser ukritisk bifaller de amerikanske strategiene.

Libyas leder Muammar Gaddafi ble i kjølvannet av 2011 utsatt for grov propaganda i vestlige medier, som åpnet folkeopinionen for et angrep på staten Libya. Landet var Afrikas rikeste stat me velferden jevnt fordelt i befolkningen. Etter NATO invasjonen i 2011 brøt det ut borgerkrig, og den varer like til denne dag, med betydelige lidelser for sivilbefolkningen.

Man burde vært massivt kritisk til norsk krigsdeltagelse i Syria, særlig etter erfaringene med hva vår Libya deltagelse førte til.

Vi som lever i denne regionen og står så tett på Syria krigen er meget sjokkert over hvor langt man går i å skrive ting som ikke er sant.  Les hva Pål Steigan skriver om saken. En rekke referanser foreligger i hans artikkel, selv skriver jeg bok om dette i øyeblikket, en bok som vil avsløre en rekke elementer ved nettopp “White Helmets” som vil sjokkere mange.

Skulle “White Helmets” tildeles Nobels Fredspris, mener jeg at det er på tide at Sverige tar tilbake prisen og at andre enn inkompetente nordmenn deler den ut i fremtiden. De siste årenes politisering av Nobels Fredspris er allerede skandaløs og har svekket prisens betydning verden over. Prisen anses allerede i altfor stor grad internasjonalt som en “pris som gis til de som amerikanerne ønsker”. Det er meget trist og ikke i tråd med Alfred Nobels ønske.

Det er med stor lettelse å se at det faktisk finnes enkelte få nordmenn som Steigan som stiller seg kritisk til denne massive formen for propaganda i pressen. For meg er det komplett uforståelig at norske medier så lettvint godtar og videreformidler denne alvorlige krigshissingen, som jo alle vet at lett kan utvikle seg til en tredje verdenskrig. Ønsker vi virkelig en verdenskrig til? Media fungerer nå som de ultimate krigshisserne, i opptakten til noe som isåfall vil være et forferdelig ødeleggende scenario.

At USA nå åpenlyst går ut og sier at de med vilje ikke angriper Al Nusra Front, – en organisasjon som er en del av Al Qaida, er en tilsvarende ubegripelig strategi, med mindre USAs hensikt er å fremskynde en verdenskonflikt. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg nøye inn i disse sakene, og forstå i hvilken alvorlige grad vår samtid preges av en propaganda-bruk i media som ikke er vestlig presse verdig.

Vi burde vite bedre enn dette, vi burde hatt medier som reflekterte kritisk journalistikk, dybdejournalistikk og ikke bare fungerte som et mikrofonstativ for amerikansk krigspropaganda.

Dette er sjokkerende, og en meget, meget farlig trend, særlig også tatt i betraktning at USA ikke lenger regnes som et demokrati av ledende studier ved bade Princeton universitetet og andre, samt blant landets ledende intellektuelle. 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

2 comments

  1. Hei Hanne!
    Det skal være møte i morgen 4.oktober Eldorado bokhandel Oslo kl.1800 angående Syria og mye mer. Kan det være av interesse for deg. Disse personer skal være der Eva Thomassen og Trond Ali Linstad som nettopp har kommet hjem derfra.

    • Hanne Nabintu Herland

      Hei Leif, jeg er dessverre i Midtøsten og ikke i Norge. Det er bemerkelsesverdig å se hvor lett vi blir ofre for kynisk propaganda. Folk må studere fakta i saken, men idag er også det vanskelig ettersom media er så kontrollert. Rundt 95 % av amerikanske medier eies av omlag 6 mediehus, det har foregått en betydelig innsnevring av ytringsfriheten i vestlige land og definitivt innstrammet kontroll. Mange er ikke klar over utviklingen, og ser ikke de dramatisk ikke-demokratiske tendensene som nå dominerer i USA. Ledende forskere og universiteter som bade Princeton og Stanford advarer jo i disse tider mot nettopp dette. Det mange her hjemme sier og mener, er ofte kun en refleksjon av den massive propaganda de samme leser i våre ledende aviser. Dette er noe av hovedproblemet vårt, vi vet for lite om de faktiske forhold i borgerkriger i andre regioner i verden og er omtrent helt avhengige av artikler i VG, Dagbladet. Hvis disse reflekterer propaganda og copy-paste artikler fra amerikanske medier, villedes hele befolkningen. Og da får man kommentarer som disse som mange skriver. Det er fryktelig farlig, og kan lett føre til at vi starter en ny verdenskrig basert på feilaktig informasjon om hva som egentlig skjer. Noen har betydelig nytte av disse krigene i Midtøsten, – jeg sikter til de superrike i USA som nå også styrer USA i ikke-demokratisk retning – men det er avgjørende at vi i Europa ikke “går på limpinnen” og følger etter disse som tjener sine milliarder på krig og ødeleggelse av andres land. Husk også at Europa allerede rammes langt sterkere av Midtøsten konfliktene enn USA – det samme kan lett gjelde en storkrig der Europa rammes, men USA drar betydelig økonomisk nytte av en slik konflikt. Gud forby noe slikt skulle skje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com