Home » The Herland Report Contact, Subscribe to Newsletter – Hanne Nabintu Herland
The Herland Report Contact, Subscribe to Newsletter – Hanne Nabintu Herland

The Herland Report Contact, Subscribe to Newsletter – Hanne Nabintu Herland

Share the article

The Herland Report Scandinavian news site and TV channel on YouTube has millions of readers/viewers yearly. We feature leading free thinkers, intellectuals, authors and activists on foreign policy, Western cultural decay, religion and the need for national sovereignty. 

Hanne Nabintu Herland The Herland Report USA Texas 2018The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Thanks to all of you who continually subscribe to The Herland Report newsletter and info on our new shows! It is remarkable to see all the names from all over the world who enjoy reading our material and appreciate our focus on topics that are not so often covered thoroughly in the media.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Be one of them:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. We are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.

Herland Report contact: post@hannenabintuherland.no 

Historian of comparative religions, author and founder of The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Historian of comparative religions, author and founder of The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

The Herland Report is founded and hosted by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech.

Herland has for many years written extensively in leading newspapers and appeared as a guest on a variety of TV shows. She was born and raised in Africa, has lived in South America, the Middle East and travelled extensively in Asia. She speaks a number of languages.

The Herland Report TV also features the section “Spiritual Lifestyle” in which we speak to leading voices who have something valuable to say about spiritualism, faith in God, what it means to “love one another” and its implications for our daily lives.

We highlight news, cultural analysis and regularly feature a variety of opinions from a number of commentators from across the political spectrum, free from political correctness.

Not all views represent that of The Herland Report editorial policy. This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.

Bishop Harry Jackson and Hanne Nabintu Herland Washington DC, 2019

With Bishop Harry Jackson, Washington DC, 20

 

The articles and TV programs are to be used as pieces of information that should be considered as part of the bigger picture when seeking to acquire a full overview regarding a specific subject.  We do not take responsibility for mistakes, omissions or other flaws in articles published by our variety of authors or TV show guests.

Hanne Nabintu Herland Report with Dr. Ron Paul, former senator and presidential candidate in the US

With Dr. Ron Paul, former senator and presidential candidate in the US.

Our guidelines for comments is that remarks must not be defamatory of any person, contain spam,  deceive others, be obscene, offensive, threatening, abusive, hateful, inflammatory or promote sexually explicit material or violence.

We do not allow the promoting of discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age and will remove, to our best ability and once spotted, both on Facebook and in social media as well as on the website, these kinds of defamatory unacceptable behavior. The Herland Report is a non-profit, independent news outlet, solely fan funded, with no contributions from foreign states or the Norwegian government.

 

Norwegian:

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger. 

Tusenvis abonnerer på vårt ukentlige nyhetsbrev og informasjon om TV programmer. Vær en av dem:

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Mohammed Usman Rana og Hanne Nabintu Herland i Herland Report TV studio

With Dr. Mohammed Usman Rana at The Herland Report.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre. Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser av nødvendig informasjon eller andre svakheter ved artikler som publiseres eller gjesters uttalelser i web-TV programmer. 

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje.

With Dr. Gerald Steinberg, founder of NGO Monitor in Jerusalem.

Retningslinjer for kommentarer innebærer at personhets, spam, feil informasjon som presenteres for å villede andre, grovt fornærmende, truende, hatefulle, grovt frekke, voldelige eller seksuelle kommentarer vil fjernes straks de oppdages.

Vi tillater ikke diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handicap, seksuell orientering og vil fjerne disse, både på Facebook, i andre sosiale medier samt på websiden så snart slike oppdages. The Herland Report er en non-profit, fristilt informasjonskanal som finansieres i sin helhet av støttespillere, vi mottar ikke finansiering fra verken fremmede stater, politiske grupper eller det norske statsapparat. 

Ytringsfrihet var aldri ment som retten til å true andre, være frekk, hatefull og diskriminerende, men defineres historisk som retten til å fullføre et rasjonelt argument i en rasjonell, saklig, nasjonal debatt. Ytringsfrihetens hensikt var opprinnelig å sikre respekten for ulike raser, religioner, kjønn og med den hensikt å respektere samfunnets pluralitet.

The Herland Report TV har også et “Livsstil” segment på norsk og et “Spiritual lifestyle” engelsk segment der vi tar opp tema knyttet til samliv, sex, familie, den åndelige dimensjon, helse og hvordan ha et godt selvbilde og være et menneske som bryr seg om andre. Det er mye egoisme og materialisme i vår kultur, ofte glemmes de indre verdiene, solidaritet og det varmeskapende. Dette og mye mer vil tas opp her og vår gallionsfigur er Lillian Müller.

Hanne Nabintu Herland Lillian Muller Herland Report TV studio Playboy Hefner

In studio with Lillian Muller

 

Herland Report contact: post@hannenabintuherland.no.

TUSENVIS ABONNERER PÅ VÅRT UKENTLIGE NYHETSBREV OG INFORMASJON OM TV PROGRAMMER. Vær en av dem:


Share the article
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com