Home » Current Affairs » Til minne om barnet som ble verdens mest revolusjonerende person, Jesus Kristus – Herland Report
Til minne om barnet som ble verdens mest revolusjonerende person, Jesus Kristus – Herland Report

Til minne om barnet som ble verdens mest revolusjonerende person, Jesus Kristus – Herland Report

Share the article

Vi har fred i Norge, det er en ganske unik tilstand i en ellers svært urolig verden. Det er mye å takke for! La oss bry oss om de som ikke er så heldige, de som lever i fattigdom, har mistet sine i krig og har opplevd stor urett og ondskap.
La oss bruke livet til å bidra til fred og velstand, ikke bare for oss selv og vår egen familie og våre egne venner, men også for andre mennesker utenfor vår egen ramme.  

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Bruk julen til også å legge merke til og gjøre noe godt for noen du ikke kjenner, noen du ikke er i familie med, vis solidaritet og vennlighet med noen utenfor din krets som er “din neste”. Gi vennlighet, høflighet, gode ord, spre glede og varme! Et utadrettet liv gjør at også du blir glad og tilfreds i livet.
 
Husk at vi er skapt for å gjøre verden til et bedre sted, vår oppgave er å bruke livet til å “hjelpe Vårherre” til å virkeliggjøre Hans drøm: Fred og rettferdighet mellom de ulike etniske gruppene som lever på jorden. Om Kristus står det at Hans ønske er at vi skal bidra til rettferdighet.
Noe av det Gud blir mest sint over, er urettferdighet og at ingen bryr seg om “enken og den farløse”. Mer enn en gang ser vi, i Skriftene, hvorledes Gud blir rasende når mennesker urettmessig karrer til seg andres goder, bidrar til urett og korrupsjon og ikke sørger for solidaritet og at folket kan få leve i fred. For Gud, virker det på meg som rettferdighet mellom mennesker er noe av det aller viktigste.
La oss huske den konservative engelske politikeren, Edmund Burke, som ikke bare brydde seg om sitt eget England, men brukte mye av sin tid på å advare mot det britiske imperiets fall, dersom engelskmennene kun utnyttet andre befolkningsgrupper til egen vinning, men ikke respekterte menneskene i sine kolonier. Han fikk rett. Etter Burkes livstid, mistet britene sitt imperium.
Internasjonal rettferdighet handler om julens egentlige budskap: Den radikale gudsskikkelsen i menneskeform, Jesus, lot seg føde i en enkel stall – ikke blant elitene. Gud selv, den største av dem alle, valgte å vise datidens eliter ryggen – og vendte blikket mot de som var urettmessig behandlet.
Kristendommens opprinnelige budskap har hele tiden dette fokus, noe også intellektuelle som jødiske Noam Chomsky har påpekt, – han hevder at det først var etter Jesu levetid at Kirken utviklet seg til et mer politisk maktsentrum. Han hevder at dette ikke var Jesu agenda, ikke-politisk, radikal og dypt revolusjonær som Jesus selv var. Hatet ble Jesus for det også, men også elsket av mange. “Korsfest, korsfest” ropte mengden, de ville heller ha de verste bandittene fri enn Kristus.
Og også blant datidens eliter var det menn som forsto at det som skjedde var galt. Pilatus, den romerske høvedsmannen, tok avstand fra uretten som ble gjort mot Kristus. Husk hvorledes, forøvrig, Jesus, i sin levetid, hjalp alle mennesker – jøder, flyktninger, alle mulige former for hedninger, kvinner med dårlig rykte, kriminielle menn, noen av de rikeste i sin tid, noen av de mest innflytelsesrike, og de fattige.
Bredden var betydelig og et signifikant eksempel på den ikke-politiske bevegelsen han dannet som like til denne dag kan betegnes som verdens mest revolusjonære bevegelse.
La oss minnes dette radikale eksempel på en dag som denne, og etterfølge Jesu radikalitet i ærlighet, godhet, revolusjonære ikke-politiske tenkning som bidro til å skape verdens største religion med over 2.3 milliarder tilhengere.
<

Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com