Home » Europe » Følg Norges frekkeste nett-TV, Herland Report som når millioner, fri fra politisk korrekhet i samtale med ledende tenkere
Følg Norges frekkeste nett-TV, Herland Report som når millioner, fri fra politisk korrekhet i samtale med ledende tenkere

Følg Norges frekkeste nett-TV, Herland Report som når millioner, fri fra politisk korrekhet i samtale med ledende tenkere

Share the article

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig med radikale samtaler med ledende vestlige intellektuelle og fritenkere, kjemisk fritt fra politisk korrekthet.

I våre studio er alt lov – vi tror på ytringsfrihet og legger vekt på bredde, ulike oppfatninger og stor takhøyde.

Temaene knyttes ofte til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten, et Europa i forfall og familiespørsmål, uten den politiske sensur som i stor grad preger media. Feature bilde med grunnlegger av Oslo Symposium, Bjarte Ystebø. Klikk her og se programmer med Ystebø.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og nå i Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk, deriblant swahili, fransk og portugisisk.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Her med en av Vestens ledende fritenkere som evner å provosere maktelitene på en unik måte, Milo Yiannopoulos, samt med Resett redaktør Helge Lurås og en av USAs mest kjente politiske økonomer, Dr. Paul Craig Roberts. Klikk på bildet og se programmene.

Vi støtter ytringsfriheten og retten til å ha forskjellige meninger, og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk. Herland Report leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold. Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og filosofisk refleksjon.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Follow the trend and be one of them:

Klikk på bildet og se intervjuer med Erik Selle, som er grunnlegger for Africa Israel Initiative.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Be one of them: [wysija_form id=”1″]

Share the article

One comment

 1. Valgsystem

  Mer datakunnskap blant «folk flest» har medført at det er innført en prøveordning til kommune- Stortingsvalg via nett i noen områder. Det er imidlertid bare det «gamle» valgsystemet som er overført til elektronisk form, ingen reell endring av valgsystemet er foretatt.
  Ved overgang til elektronisk valg kan systemet endres radikalt, det er ikke på samme måte behov for partier for å velge kandidater, hver velger kan stemme på den han mener har best forutsetning for å utføre en god gjerning i den valgte posisjonen.

  For de som ikke er «på nett» gjelder selvsagt nåværende system, de kan stemme som før ved å gå til valglokalet, men for de som velger via datanettet er dette ikke nødvendig, eller aktuelt.

  Hver velger gis så mange stemmer som valglistene maksimalt tillater, slik at om du ikke finner gode kandidater utenfor valglistene, kan du stemme på et parti med de samme regler som gjelder i dag.

  Er det fortsatt ønskelig å gi visse områder i landet større betydning, kan dette enkelt legges inn i systemet ved at velgerne i disse områdene får tillagt et vekttall. En stemme fra dette området teller mer for de kandidatene som velgerne der stemmer på.

  Systemet blir på samme måte som logge seg inn på «Alt inn», eller i banken, du må ha sikkerhetskode på samme måte slik at dette blir et sikkert system. Systemet er sikret slik at muligheten for misbruk er tilnærmet null, i langt viktigere saker benyttes dette systemet.
  Det må være et felles «statlig» opplegg med bestemte og faste gjennomtenkte regler for valgoppsettet, slik at det er enkelt å stemme og å summere stemmer ved valgtidspunktet.
  Kandidatene må ha et reg. nr. slik at velgerne er sikre på at det er riktig kandidat han stemmer på (bare et navn er for usikkert). Reg. nr. settes opp tidlig i valgåret, nummeret angir med to bokstaver fylket samt et fortløpende nr. innen fylket, gjerne systematisert slik at velgerne vet hvilke parti kandidaten tilhører.
  På nett kan kandidaten legge ut en kort beskrivelse av det han er mest opptatt av, reklamere for sitt syn.

  Jeg mener dette vil øke i interessen for valget siden du har større påvirknings-mulighet, du er ikke avhengig av hvem partiene velger ut til å representere partiet, du velger fritt fra alle landets borgere. Du kan fritt stemme på hvem du vil, fra alle partier, eller andre utenfor partier siden Grunnloven pålegger alle landets innbyggere plikt til å stille seg til disposisjon om landet krever det.
  Her flytter du ikke kandidatene til et bestemt parti. Er han medlem av et parti fortsetter han der, men da med også din stemme selv om han ikke tilhører samme parti som du eventuelt har.

  Du kan begynne utvelgelsen når som helst ved å legge inn stemmer på din(e) kandidat(er). Følger du dårlig med i offentlig debatt må du helst vente til partiene finner kandidater, ellers er muligheten stor for at dine stemmer blir bortkastet. Du kan «leke» med stemmegivingen hele tiden, endre hvor mange stemmer du vil gi den enkelte kandidat. Hvem du vil/har valgt å stemme på blir stående åpent slik at du kan endre dette hele tiden, men på valgdagens slutt-tid må du senest sende inn ditt valg skal du være med. Når ditt valg overføres til valgsystemet slettes all personlig informasjon knyttet til valget, bare din avstemning står igjen, men ingenting er offentlig tilgjengelig.

  Valgdagen summeres alle stemmer opp som nå.

  De som har fått flest stemmer møter på Stortinget med det antall han er blitt valgt med. Det kan teoretisk tenkes at en får 99,9999 % av stemmene, han vil da bli «diktator» men sannsynligheten er ikke overveldende. Det må i alle tilfelle komme 168 til med dagens ordning om valget gjelder Stortingsvalg, ved kommunevalg gjelder de samme regler, men med antall tilpasset hver kommune.
  Det er ingen problem i hverken i Stortinget eller i kommunene å telle opp antall stemmer avgitt for de enkelte valg, vår tids eminente teknikk sørger for korrekt telling.
  Med dette systemet mener jeg vi får et virkelig fritt valg, det krever at den enkelte borger følger litt med, men prat med naboer/bekjente kan medføre at det blir lettere å plukke ut egnede kandidater, ved siden av partienes utvalg.

  Interessen for valget mener jeg vil øke siden velgerne har større påvirkningsmulighet, de er ikke avhengig av hvem partiet velger ut til å representere partiet, du velger fritt mellom alle landets borgere.

  Kanskje noe å fundere over?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com