Home » Current Affairs » TV intervju: Medisinering av friske barn, tjener milliarder ADHD #Ritalin
Herland Report Ron Paul senator banner
Øyvind Moe RItalin ADHD Herland Report

TV intervju: Medisinering av friske barn, tjener milliarder ADHD #Ritalin

Share it!

Herland Report TV programleder, Hanne Nabintu Herland hadde gleden av å samtale med Øyvind Moe om eksploderende ADHD diagnoser og farene ved Ritalin bruk. 

“Medisinerer vi friske barn ukritisk i dag?” sier sivilingeniør Øyvind Moe som særlig har engasjert seg i feltet. 

“Thalidomid er nok den største legemiddelskandalen vi har hatt i nyere tid. Det er snart 60 år siden hvor gravide ble medisinert for å bli kvitt kvalmen. Men barna som ble født hadde både ytre og indre organskader. De som hadde indre skader døde, halvparten av de som ble rammet døde.” 

Norge ligger på verdenstoppen i bruken av Ritalin for barn.

“Nå ser jeg at vi kanskje har under oppseiling en like stor skandale når det gjelder medisinering av friske barn. Diagnosen ADHD ble vedtatt på en psykiaterkonferanse i 1987 ved håndsopprekning.

Det var det vitenskapelige arbeidet som lå til grunn for å opprette en slik diagnose.”

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Øyvind Moe forklarer: “Ritalin har virkestoffet metylfenidat, som er et sentralstimulerendemiddel som påvirker hjernen og i andre sammenhenger betraktes som narkotika. Det har omtrent samme kjemiske sammensetning som amfetamin. Det virker på samme måte og har de samme bivirkningene. Når to barn i hver klasse gis disse preparatene, som internasjonalt blir møtt med så stor skepsis, bør ikke varselsbjellene ringe?

“Frem til 1982 sto det i Felleskatalogen at Ritalin særlig ikke skulle brukes til ungdom. Fra 1985 til i dag har bruken av Ritalin økt med 200 ganger. Dette er kjente tall. Norge ligger på verdenstoppen i bruken av metylfenidat for barn.” Hva kan vi gjøre for å sette et større fokus på dette?

LES OGSÅ: Lever vi i et folkestyre eller et oligarki? Høstens artikkelserie.

øyvind moe herland report ritalin adhd

Herland Report LogoThe Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

FØLG MED: Brita Møystad Engseth, programledet på Herland Report.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around. [/bo

Check Also

Gaddafi Sarkozy AFP Herland Report Media lies about Libya War

Media lies about Libya War 2011: Gaddafi, Sarkozy and exile-Libyans’ role

Share it!  Herland Report: The Berlin Conference last week was all about who controls Libyan …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close