Libya 24 Hanne Nabintu Herland Saif al Islam Gaddafi

LIBYA 24 TV intervju om Libya og Saif Al Islam Gaddafi

Herland Report: Hanne Nabintu Herland ble nylig intervjuet av Libya24, en av Libyas TV selskaper, som følge av hennes artikkel i Foreign Policy Journal som har gått verden rundt.

TV programmet er vist på TV i Libya en rekke ganger, med betydelig respons. Det er tydelig at libyere føler på uretten knyttet til Saif Al Islam Gaddafi behandlingen og ICC sak.

12000 likes og en million mennesker nådd bare på The Herland Report Facebook, libyere, syrere, amerikanere og andre følger debatten rundt min Libya analyse i Foreign Policy Journal. 

Libya analysen har gått verden rundt de siste to ukene, og er publisert nå i India, Vietnam, Asia forøvrig, Afrika og ledende libyske aviser, en rekke steder i USA, Tyskland, Italia – samt intervju med italiensk avis, og i Sør Amerika på spansk.

 

RELATERTE ARTIKLER:

Herland Report TV følges av millioner.
Herland Report TV følges av millioner. Se programmene i link her. KLIKK på bildet. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Dette er altså mennesker som lever langt unna den norske virkeligheten, og derfor også – egentlig forståelig nok – ikke engasjerer nordmenn bredt.

Likevel, har nettopp Norge et særlig ansvar ettersom det var vi som så villig også bombet Libya i 2011, et ansvar regjeringen viser ingen tegn til å ville ta.

Vi bombet dem og bidro aktivt til å ødelegge Afrikas rikeste land, en sosialist stat med velferdsfordelinger jevnt spredt i befolkningen, gratis utdannelse for kvinner og menn, og så videre.                                                                                                                                                                               

Dette fikk vi, den gangen, ikke høre stort om i våre ledende medier som til dags dato kontinuerlig angriper de moderate muslimske gruppene og maktkonstellasjonene i Midtøsten og ensidig støtter og gjenforteller den saudi-arabiske, sunni-ekstremistiske virkelighetsoppfatningen.

Det absolutt eneste vi får høre i ledende norske medier, er den sunni-ekstremistiske versjonen av Midtøsten virkeligheten. Hvem vet hvordan de fikk dette til, at vestlige medier ble et talerør for den ekstremistiske verdensanskuelsen. 

 Kanskje fordi våre nærmeste allierte i regionen er Saudi Arabia og Qatar, og at det er deres verdensbilde vi får høre om. Det kan være en av årsakene til at det kun er deres narrativ som nå preger, i ekstrem grad, det vestlige mediebildet.

Norge, Saudi Arabia og Qatar er også de tre statene som gir mest til Hillary Clintons private Clinton Foundation, en organisasjon som får sterk kritikk for sammenblanding av roller i USA.

Clinton mottok millioner av dollar fra Qatar allerede før 2011, og Clintons venner styrer amerikanske medier. Her kan man også finne en årsak til at Saudi Arabias narrativ preger oss så sterkt.

Vi deltar altså, som nasjon, aktivt i dette bildet, med milliarder inn i det samme systemet som legitimerer de samme virkelighetsforklaringene på saudi arabisk side. Det burde fremstå som et betydelig tankekors for regjeringen, men bekymrer oss på nåværende tidspunkt overhode ikke.                                                                                                                     

Alt som heter moderate muslimer eller moderat Islam maktstrukturer i Midtøsten demoniseres eller omtales ikke, slik at man oppretter et inntrykk av at hele den muslimske verden består av “gale islamister”.

Slik bidrar vestlige medier til å gjennomføre den islamistiske agenda også i Vesten, et prosjekt som består i å kue til stillhet de som er uenige i det wahhabistiske prosjekt.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det er faktisk helt utrolig, og et sannhetskorn som nesten ingen forstår bredden av. Dette og mer skal også diskuteres i Herland Rapporten der en rekke gjester allerede har takket ja til å delta i TV programmene som kommer etter hvert.                                                                                                                                    

Les de rørende kommentarene fra libyere fra The Herland Report Facebook siden, og les også de mange kommentarer under Foreign Policy Journal artikkel-posten “Could Muammar Gaddafi’s son Saif al-Islam solve the Libyan crisis?”.

Libya er et land vi burde være interessert i, men som vi selvsagt ikke bryr oss om, ettersom deres nød minner oss om våre egne brutale overgrep mot denne nasjonen. Se programmet i linken her.

Libya 24 Hanne Nabintu Herland Saif al Islam Gaddafi
Libya 24 Hanne Nabintu Herland speaks about the prospects of Saif al Islam Gaddafi. The NATO Libya war in 2011 sent the country spiraling into chaos and civil war, now characterized by militia rule, sectarianism and proxy war.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series with Herland Report on YouTube

Check Also

TV interview Robert David Steele: Our political system is totally corrupted, rigged, Hanne Nabintu Herland Report

TV interview Robert David Steele: Our political system is totally corrupted, rigged for “pay-for-play”

  The Herland Report TV:  Hanne Nabintu Herland recently sat down with CEO of Earth …

French Revolution Tyranny 1848.

French Revolution Tyranny: A study of Mob Rule #Antifa #MarxistRevolution

  Herland Report: French Revolution Tyranny:  A study of Mob rule: The great rulers in …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close