Home » Europe » USA krigspropaganda omtales som fakta, det sier alt: Al Qaida affilierte White Helmets – Herland Report
Herland Report Newsletter

USA krigspropaganda omtales som fakta, det sier alt: Al Qaida affilierte White Helmets – Herland Report

Like and Share!

Det er ufattelig at norske journalister tillates å omtale USA/Saudi Arabia alliansens krigshissende propaganda som om det automatisk var fakta, uten å sjekke nærmere. 
Det innebærer en alvorlig forringing av journalistisk kvalitet at kritisk, selvstendig journalistikk har så dårlige vilkår som det kan se ut til i dag. (Illustr: 21centurywire)

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com
                   Dagbladet artikkelen om White Helmets illustrerer en ren “copy-paste” holdning, uten noen form for kritisk tenkning. Ikke engang ord som “angivelig –  i henhold til dem selv har reddet 62.000″ fremgår. Man svelger det rått som om tallene selvsagt er fakta og anbefaler straks organisasjonen til Nobels Fredspris – en pris som i dagens ideologiske klima er iferd med å fullstendig utspille sin konstruktive rolle, men fremstår som en lydig håndtlanger for USAs maktapparats instruks. 
                   Alt som “White Helmet” selv presenterer som fakta i artikkelen, godtas uten kritikk. Det er ingen betenkelighet over at White Helmets, som man vet har tette bånd til Jabat Al Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) – som er Al Qaidas fraksjon i Syria, disse opererer kun i jihadist-kontrollerte områder.
                  White Helmets er beskyttet nettopp at Jabat Al Nusra og Al Qaida, jihadister som finansieres av Saudi Arabia og Qatar – noen av verdens minst demokratiske land. La meg ikke engang nevne mangelen på kvinners rettigheter – likevel svelger kvinnelige journalister alt rått som kommer fra Saudi informasjonskilder, og får til og med støtte fra personer som Linn Ullman.
                   Ingen betenkeligheter heller i Dagbladet artikkelen over det såkalte antallet reddet, ingen kritiske spørsmål stilt til det oppgitte “disse er leger, bygningsarbeidere, lærere, ingeniører, bakere”. Ingen refleksjon rundt det pussige faktum at vestlig presse “plutselig” overfalles av informasjon om “White Helmets,” merkelig at det parallelt plutselig finnes Netflix dokumentarer, Hollywood er engasjert, amerikanske medier der 95 % nå eies av 6 mediehus, at samtlige av disse plutselig viser velregisserte bilder av barn i alle aldre som “reddes”. Ingen refleksjon heller rundt at dette skjer mens Al Nusra og jihadist grupper er iferd med å miste Øst Aleppo, og at det nettopp nå pågår betydelige kamper der, mens amerikanske og russiske fly bistår hver sine grupper ovenfra.

 

Den notoriske bruken av barn i bilder har vært omtalt i flere år. White Helmets bildene er bemerkelsesverdig “vestlig strukturert” etter vestlige fotografi-idealer, se dette bildet.

                  White Helmets hovedanliggende – med unntak av de mange bildene av barn – er å påvirke verden til å inngå i en “flyforbudssone over Syria.” Det samme skjedde i Libya og legitimerte NATO bombing av hele landet. Flyforbudssone betyr altså i praksis “vestlige makters rett til å bombe den ene parten i landets borgerkrig”.

Er det ikke underlig at en såkalt fredselskende organisasjons hovedanliggende er å be om bombing av den ene part? Er det ikke også underlig at vestlige krefter insisterer så iherdig på retten til å invadere land etter land i Midtøsten, samtlige med det resultat at landet går i oppløsning med borgerkriger og ubeskrivelige lidelser for de sivile? Hvorfor støtter vi ukritisk en slik utvikling?
                     Husker ingen hvordan man i begynnelsen av Syria krigen avslørte hvorledes barn brukes i regisserte billedsekvenser for å vekke internasjonal sympati? Husker man ikke hvorledes feil informasjon ble gitt til FN under opptakten til Libya krigen, noe som gjorde at NATO angrep på feil premisser? Alt dette er jo veldokumentert.
                    Har man glemt at de som den gangen, i 2011, ble hjulpet til makten i Libya var knyttet til Al Qaida affilierte grupper, nærmere bestemt LIFG. Hvis leder, forøvrig, Abdelhakim Belhadj, ble hyllet av USA senator John McCain som en helt etter Libya krigen og hedret offisielt av USA? (det finnes fine bilder av dette) Den samme mannen, Belhadj, ble ISIS leder i Libya i 2015. Har man glemt alle disse fakta?
                    Norge bidro i Libya krigen til dagens tilstand, noe vi ikke har måttet stå til ansvar for. Våre politikere slipper som kjent å ta ansvaret for sine handlinger.  Ikke en eneste en av dem har måttet stå til ansvar for de tusenvis vi drepte i Libya, og det til tross for NRK Brennpunkt programmet “De gode bombene” og en overveldende mengde informasjon som viser hvorledes NATO sendte landet rett inn i hendene på Al Qaida og en forferdelig borgerkrig, som blant annet har ført til de betydelige flyktningstrømmene Europa nå terroriseres av. 
                    Libya ligger i dag i ruiner, godt hjulpet av Norges ledende politikeres valg. Nå fortsetter vi altså, like ukritisk, å støtte de samme kreftenes forsøk på å få til en “flyforbudssone i Syria” – noe som står sentralt for “White Helmets”. De vil ha flyforbudssone. Vi vet hva det betyr: At vestlig støttede fly kan bombe landet sønder og sammen. Det var nøyaktig dette som skjedde i Libya.
                  Hva personer som Linn Ullman mener med å støtte slike “Al Qaida tiltak”, fremstår som et betydelig spørsmål. Jeg var faktisk ikke klar over at vi har forfattere i Norge som så åpenbart støtter Al Qaida og dets affilierte grupper.
                   Hvis Fredsprisen tildeles “White Helmets” bør fratre sin rolle som utdeler av prisen, og at Sverige bør overta ansvaret. Hvis Nobels Fredspris gis, åpenbart etter amerikansk påtrykk, til en Al Nusra affiliert organisasjon, har prisutdelernes totale inkompetanse blitt så åpenbar at jeg med skam må kalle meg norsk.

Like and Share!

Check Also

Jurgen Habeman THoughtCo Herland Report

Famous atheist fights for Christian ethics, Jürgen Habermas – Nabintu, WND

Like and Share!Sunday on Herland Report: What happens when a leading, atheist thinker changes his …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close