Home » Europe » Uforståelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har”krigsforbryter” til leder – Libya og Jonas Gahr Støre, Herland Report
Uforståelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har”krigsforbryter” til leder – Libya og Jonas Gahr Støre, Herland Report

Uforståelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har”krigsforbryter” til leder – Libya og Jonas Gahr Støre, Herland Report

Share the article

Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en leder som Jonas Gahr Støre. Det er bare en eneste årsak til at Gahr Støre ikke ble sendt til den internasjonale krigsdomstolen i Haag (ICC) etter Libyakrigen, og det er at han er en vestlig, hvit leder – og disse slipper som kjent å ta ansvar for sine overgrep mot menneskeheten.

Hadde han vært afrikaner, serber eller russer ville Gahr Støre for lengst vært dømt som krigsforbryter. Og dette er altså den type kyniske globalister som Arbeiderpartiet gjerne vil ha til sin leder og statsministerkandidat.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe: 

En kort påminnelse om de faktiske forhold som ledet til NATOs militærkupp i Libya

I 2011, betraktet jeg hvordan mitt eget land, Norge og dets ledende politikere reservasjonsløst over helgen ga klarsignal til det som ble en ren militær massakre av Libya som nasjonalstat, stikk i strid med alt som heter respekt for prinsippet om nasjonal suverenitet og internasjonal lov. Siden har ingen blitt stilt til ansvar, mens Libya, Afrikas rikeste stat der velferden var jevnt fordelt på borgerne, ligger i ruiner.

Daværende statsminister, Jens Stoltenberg, ga klarsignal til krig mot et FN land uten regjeringsvedtak og uten behandling i Stortinget, i strid med norsk grunnlov. Pål Steigan har uttalt at Jens Stoltenberg brøt grunnloven og førte an i en krig mot folkeretten. Man bombet villig Libya, hjalp Al-Qaida affilierte grupper til makten, etter påtrykk fra USA. Over hele Midtøsten bidro den vestlig støttede «arabiske våren» til at stater med sekulære styreformer ble knust og religiøs-ekstremistisk islamisme, eller wahhabi-dominert politisk islam, innført i land etter land. Sivilbefolkningens lidelser, millioner på millioner med vanlige mennesker som fikk sine liv ødelagt, – disse overgrep snakker vi om, men gjør intet for å lindre. Til dags dato ligger Libya i ruiner. Og vi har ikke angret siden.

Da FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1973 den 17. mars 2011 om å bruke alle nødvendige midler i Libya for å «beskytte sivile og sivilt befolkede områder»  besluttet Norge allerede to dager etter, den 19. mars å bidra med seks F-16 jagerfly. Avgjørelsen ble tatt av daværende statsminister, nå NATO leder, Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre som ringte noen og skrev SMS til andre i løpet av lørdag den 19. mars. Søndag var avgjørelsen tatt.

Likegyldige Stortingspolitikere gidder ikke sette seg inn i saken, burde vært domfelt

I Stortinget kom spørsmålet opp 16. mars da en samlet opposisjon ønsket militær deltagelse. Jonas Gahr Støre skal ha vært sterkt kritisk til bruk av militærmakt i Libya på dette tidspunktet. Han snudde derimot brått da FN resolusjonen kom og et toppmøte i Paris implementerte resolusjonen den 19.mars. Det skal altså ikke mer til for å få en ledende politiker til å endre mening. Regjeringen hadde ingen formelle møter på dette før to dager senere, den 21. mars. Saken ble først diskutert i Utenrikskomiteen 22. mars. Allerede 24. mars var norske jagerfly på vingene mot det første angrepet i Libya, for å forhindre det som siden skulle vise seg å være en blank løgn, at «diktatoren Gaddafi angrep sin egen befolkning» og “bedrev folkemord”.

Disse påstandene har i ettertid blitt grundig avslørt som ren løgn, sist i den britiske House of Commons, Foreign Affairs Committee rapporten fra august, 2017: “Libya: Examination of intervention and collapse and the UK’s future policy options,” vektla, som tidligere nevnt, at premissen for Libyakrigen var basert på anklagene om at «Gaddafi dreper sin egen befolkning» og «folkemord i Libya» som viste seg å være ren løgn, ble presentert i vestlige- og gulf-land aviser. Rapporten viser også i hvilken grad Libyakrigen ble drevet frem av eksil-libyere som av en eller annen grunn hadde et ondt øye til Gaddafi.

Stoltenberg uttalte, i henhold til Klassekampen, at «bombingen var utmerket trening for det norske Flyvåpenet.» Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttalte i 2014 at: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats.» Statsminister Erna Solberg uttalte så sent som i 2015 at hun gjerne skulle gjort nøyaktig det samme om igjen. Det er altså godt etablert at Norge ikke angrer på noe som helst. Vi bidrar til overgrep mot menneskeheten uten at politiske ledere i ettertid blir stilt til ansvar.

Til Stortinget uttalte til og med nåværende NATO sjef, daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, den 29. mars at «Jeg tror det er lenge siden vi har hatt en så klar, så uforbeholden, så samstemt og tydelig enighet i Stortinget om full oppslutning om alle deler, om innretningen av de militære operasjonene og Norges bidrag.» Deretter fortsatte Stoltenberg med velkjente floskler: «Vi står sammen med verdenssamfunnet», og «vi merker oss at operasjonene blir hilst velkommen blant folk i den arabiske verden. Land etter land i regionen reiser seg mot eneveldige ledere og krever respekt for demokrati og universelle enneskerettigheter.» Dette ble uttalt til tross for at Stoltenberg godt visste at Tyskland ikke deltok, heller ikke India, Kina og Russland avsto fra å stemme i FNs Sikkerhetsråd, samt at Den afrikanske union og Den arabiske liga samt en lang rekke land i Afrika var sterkt imot.

Den desidert minst kunnskapsbaserte og infantile kommentaren «som for alltid vil fortjene en sentral plass i historien om norske tenkemåter», for å sitere professor Terje Tvedt, – kom fra KrFs Dagrun Eriksen, som entusiastisk støttet Libya bombingen: «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Det kanskje mest skremmende er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités manglede vilje til å gå dette etter i sømmene,  slik at vi i ettertid som nasjon kan lære av dette og unngå slike feil i fremtiden.

NRK Brennpunkt “De gode bombene” beskriver Norges tilfeldige bombing av tilfeldige mål

Da de norske jagerflygerne returnerte til Norge i august hadde de sluppet 588 bomber og deltatt i 583 angrepstokter. De fortalte siden i NRK Brennpunkt dokumentaren «De gode bombene» at det var tilfeldig hva de bombet. Opptil 75 % av de norske bombetoktene hadde vært såkalte SCAR- oppdrag der piloten selv måtte finne egnede bombemål uten å ane hva han egentlig bombet. Det ble siden bekreftet at en rekke sivile mål ble truffet og mange mennesker drept og kvestet for livet.

De norske pilotene fortalte til NRK at de var klar over at opprørerne bombet og skjøt inn i sivile områder, men ble ikke beordret til å stanse dem fra å gjøre dette. De bevitnet med andre ord at opprørere skjøt mot sivile, men gjorde altså intet med det, til tross for at «beskyttelse av sivile» var deres egentlige mål i Libya. Nordmennene traff blant annet huset til en av Gaddafis sønner og drepte ham, flere av Gaddafis barnebarn, noe som ble bekreftet i mai, 2011. Da vi kom til august, uttrykker utenriksministre som Jonas Gahr-Støre kjølig: “Det er Libyas egne innbyggere som må ta ansvar for at Libya nå ikke erstatter et diktatur med et annet. Det er libyerne selv som har ført kampen i Libya.” Den slags sies til tross for at man meget godt vet at bakketropper ble sendt fra en rekke NATO land for å bistå og trene den libyske opprørshæren med den hensikt å styrte Gaddafi, stikk i strid med FN mandatet som ikke tillot denne typen intervensjon.

Jonas Gahr Støre som islamistenes talerør under “den arabiske våren”

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre utmerket seg på dette tidspunktet som en aktiv støttespiller til de Al Qaida affilierte gruppenes og islamistiske Det Muslimske Brorskaps forklaring på hva som skjedde i Midtøsten. Det Muslimske Brorskap var til og med på «studietur» til Norge for å «lære om demokrati» på dette tidspunktet, la oss anta at norske skattebetalere fikk den regningen. Støre oppsummerte på dette tidspunktet som en “nyttig idiot” i New York Times nøyaktig den narrativen og virkelighetsoppfatningen som de anti-sekulære, anti-moderat islam gruppene ville at Vesten skulle tro.

Støre hevdet at den arabiske våren “verken var kontrollert av islamske grupper eller basert på islamistiske strømninger, men er langt mer pragmatisk enn Vesten ser ut til å tro» og «ikke ville åpne for nye muligheter for Al Qaida». Dette var følgelig 100 % den type beskjed som islamistene – som nå var på full inntog i land etter land – ønsket at skulle skrives i vestlige aviser. At båndene var så tette mellom Obama administrasjonen, Hillary Clinton og en rekke islamistiske grupper, gjør jo saken ikke bedre for Norge, som amerikanernes nyttige vasallstat og Wall Street finansierings kilde.

Norge har et betydelig medansvar i flyktningekatastrofen vi nå opplever. Vi var mer enn villige i 2011 til å bidra til NATOs ødeleggelse av Libya basert på falske indisier og politisk press, uten engang en kvalitetssikrende debatt i Stortinget. Den gangen skrev jeg i Aftenposten at NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet. Jeg kan ikke akkurat huske at våre politiske ledere gråt over tapte arabiske liv den gangen, tusenvis ble drept og hele landet destabilisert og ødelagt med Norges hjelp.

Selv var jeg en av de ytterst få som hadde innsigelser, idet jeg påpekte i Aftenposten at NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten.

Erling Borgen påpekte syrlig i Dagsavisen at «hver av bombene har kostet skattebetalerne mellom 200.000 og 400.000 kroner. Hver jagerflytime har kostet 65.000 kroner i driftsutgifter. Norske piloter og soldater er beordret til Libya av et enstemmig norsk storting. NATO har gjennomført over 6000 flyangrep og truffet 5000 mål.» Nesten ingen nordmenn reagerte.

Det var åpenbart greit for likegyldige Kari og Ola både at vi bombet Libya, at vi ødela landet deres og at politikerne våre begår slike overgrep mot menneskeheten, bryter internasjonal lov, viser en ekstremistisk arrogant mangel på respekt for nasjonal suverenitet og deretter, blir Arbeiderpartiets leder! Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en parti leder som Jonas Gahr Støre som i en rettferdig verden ville vært sendt – sammen med andre – til krigsdomstolen i Haag (ICC) og dømt der til mangeårig fengsel for overgrep begått mot menneskeheten under Libyakrigen.


Share the article

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com