Home » Current Affairs » 1968 ideolog Herbert Marcuse oppmuntret til undertrykkelse av majoriteten som maktstrategi – Hanne Nabintu Herland
Hanne Nabintu Herland Nye Babylon

1968 ideolog Herbert Marcuse oppmuntret til undertrykkelse av majoriteten som maktstrategi – Hanne Nabintu Herland

Share the article

Når folket føler at deres perspektiver undertrykkes og at “ingen hører på befolkningen”, så har dette vært den kulturradikale strategien siden 1960-tallet. Man har brukt “ytringsfriheten” til å strupe ytringsretten til bestemte grupper, de gruppene i samfunnet som ikke ønsker radikal samfunnsendring, men vil ta vare på de grunnleggende europeiske verdiene.

En av kulturradikalismens ledende ideologer, Herbert Marcuse, som regnes som filosofen bak studentopprøret på 1960-tallet, beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for å fremme de kulturradikales ideologiske mål. Vi snakker her om den illiberale, New Left bevegelsen – ikke den opprinnelige venstresidens konstruktive vekt på empati med de svake, respekten for nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet.

Disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes. Det var disses tanker om samfunnet som burde undertrykkes, altså en effektiv illiberal holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet. Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

Millions watch Herland Report TV on YouTube: 

Herland Report TV has upcoming shows with the American PR guru and business executive, Woodley Auguste. CLICK on the picture to follow the shows.

1960-talls kulturradikale har aktivt sensurert folkets oppfatning

Som Milo Yiannopoulos uttrykker det i et Herland TV (HTV) program, har man brukt den amerikanske konstitusjonens vekt på frihet og ytringsrett til å utvikle et tyranni der poenget er å undertrykke de hvis meninger man ikke liker. Man har det som strategi nettopp å undertrykke befolkningens ønskede verdier.

Marcuse tilhørte Frankfurterskolen, hvis opprinnelige agenda var å etablere et rettferdig samfunn der enkelte minoriteter ikke lenger ble undertrykt. Tanken var altså meget god, og et ideal vi burde bestreve. De mente at om allmennheten fikk mulighet til kritisk innsyn i samfunnets maktprosesser, ville elite og offentlige myndigheter tvinges inn i en dialog, og makthavernes skjulte motiver bli avdekket.

Poenget var i første rekke godt, effekten ble derimot at en ny elite fikk makten som straks satte i verk undertrykkende mekanismer mot dem de selv oppfattet som «utdaterte tilhengere av tradisjonelle verdier.» En av problemene med venstresiden er at man fullstendig har fjernet seg fra venstresidens opprinnelige verdier som solidaritet, støtte til de svake, til arbeideren og internasjonal solidaritet.

En av problemene med høyresiden er den blinde aksepten for den stadig mer globaliserte, hensynsløse kapitalismen blottet for moralitet og redistribusjon (se Victor Normans NHH foredrag), og neo-konservative tanker uten respekt for nasjonalstatens suverenitet. Igjen, som jeg stadig påpeker, aksen venstre – og høyreside har i dag mistet sin evne til å beskrive virkeligheten, ettersom de politiske elitene på begge sider av spektrumet i stor grad har felles interesser.

De kulturradikales hovedmål: Å knuse europeiske tradisjoner og stolthet

Historian of religions, author and TV producer, Hanne Nabintu Herland international break through in America, featuring leading US voices on The Herland Report TV in many upcoming TV shows. Follow us and CLICK on the picture to watch the recent programs with Dr. Paul Craig Roberts, leading US political economist.

Marcuse selv avslører den skjulte, autoritære tendensen i en slik tankegang, og slår fast at det er både nødvendig og forsvarlig å legge bånd på andres rett til fri ytring. Den virkelighetsbeskrivelsen som skulle «vinne debatten», var hans egen og ikke andres.

Herbert Marcuse, en av ideologene bak den selvdestruktive ideologien som har svekket hele Europa gjennom notorisk diskriminering av folkemajoritetens oppfatninger, – en mann som selvsagt omtales som en ideologisk helt ved Universitetet i Oslo og andre kulturradikale institusjoner i samfunnet der det snart ikke er lov å mene noe annet enn summen av det man uansett leser i Aftenposten og VG.

La meg minne om følgende: Helt fra den intolerante, kulturradikale tenkningen først begynte å sive inn i landet vårt som en ideologi har hovedmålet vært å knuse majoritetens oppfatningen om Europa, lokalkultur og stolthet over sine egne verdier, den som nå ligger på dødsleiet etter at ideologien implementert har gitt oss et Europa på kokepunktet.

Vi har et Sverige som står på randen av sammenbrudd, et EU som ikke håndterer befolkningens problemer og ikke løser utfordringene på kontinentet, et Storbritannia som har fått et Brexit.

Vi har et USA der befolkningen var så inderlig lei av de politisk korrekte kulturradikale, som gjennomkorrupte Hillary Clinton, at de stemte på en realitystjerne og milliardær forretningsmann heller enn vanlige politikere. Og vi har en medieelite som ikke evner annet på sine nedstøvede kontorer enn å gjøre annet enn å repetere en ideologisk tenkning som utspilte sin rolle omtrent midt på 1980-tallet.

Ren brutal, autoritær maktutøvelse i norske medier

Former leader in the death punk band Turbonegro, liberal Hank von Hell, alias Hans Erik Husby, asks what happened to the Leftwing values such as solidarity with the weak, empathy etc. Watch the show, click on the picture.

Aktiv struping av meningsmangfoldet har lenge kjennetegnet land som Norge, der en regressiv, autoritær holdning blant medieeliter og andre skaper en betydelig frykt i befolkningen for å uttale seg fritt. Mangelen på frihet er forstemmende sterk i et land der det snakkes mye om ytringsfrihet, mens realiteten står langt fra idealet.

Til syne i denne typen autoritær ideologi som Marcuse definerer, kommer også en grunnleggende mangel på respekt for de demokratiske prosesser. Man snakker følgelig om «demokrati» og «friheten i Vesten», men har i realiteten liten respekt for folkemeningen.

Selve begrepsbruken illustrerer selvsagt poenget: Vi er “de progressive” og “fremoverlente” som ønsker en bedre fremtid, de konservative er de “gammeldagse”, “rasister”, “utdaterte”, “intolerante”, “mannssjåvinister” og hele tiraden av skjellsord som nå i årtier har preget omtalen av majoritetsoppfatninger i våre kulturradikale medier. Snakk om mangel på frihet.

Vi befinner oss i en forstemmende situasjon, som lett kan utvikle seg til borgerkriger på europeisk jord og da vil de stigmatiserende og kategoriserende holdningene i media som bidrar aktivt til å øke konfliktnivået bære mye av skylden.

At Marcuse så sterkt hevder retten til og behovet for å bringe ideologiske motstandere til taushet, illustrerer hvilken mangel på respekt for den frie tanke som ligger innbakt i den kulturradikale tenkningen helt fra begynnelsen. Dette er en tendens som senere har fått blomstre i det vi i dag opplever som en regressiv venstreside, for å bruke den liberale talk show host, Dave Rubins betegnelse fra The Rubin Report.

Nettopp forkjemperne for kritisk teori har bidratt til å forsterke ensretting og konsensustyranni i samfunnet, stikk i strid med deres egne uttalte intensjoner om å bekjempe urettferdighet. Man skulle bidra til avdekking av undertrykkelse, men brukte mediespråk og institusjonalisert språk til å undertrykke nye grupper.
Man ble selv «borgerskapets nye eliter» i neste generasjon. Nå tyranniseres vi alle av deres autoritære maktovergrep.

SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER:[wysija_form id=”1″]

Share the article

Check Also

Paul Craig Roberts Hanne Herland Report

Paul C, Roberts about Herland Report: “Important perspective, impressive truth-telling, outstanding work.”

Share the articleIt is our pleasure to notice that leading voices in the United States, …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com