Home » Current Affairs » Anmeldelse Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen – i dag er Støre partileder, ble aldri sendt til krigsdomstolen i Haag – Herland Report
Anmeldelse Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen – i dag er Støre partileder, ble aldri sendt til krigsdomstolen i Haag – Herland Report

Anmeldelse Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen – i dag er Støre partileder, ble aldri sendt til krigsdomstolen i Haag – Herland Report

Share the article

Dagsavisen arkiv fra 2013: “Anmeldelse av Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen”. Jeg skrev den gangen: “Jeg vil med dette få takke professor emeritus Edvard Vogt som har anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Hjertelig takk også til nestleder i Rødt, Marielle Leraand for engasjementet for internasjonal rettferdighet. Vi kan ikke forbli stille i denne saken.”
 
Vi kom selvsagt ingen vei.  Støre slapp glatt unna alt ansvar. Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en slik leder. 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe: 

Politikere slipper stadig å stå til ansvar for sine handlinger i Norge – det er standard – og Jonas Gahr Støre ble aldri sendt til Krigsdomstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Han slapp unna alt sammen. Nå er han til og med partileder i Norge og ingen snakker mer om saken. Det er helt utrolig at slikt går an i et moderne demokrati.
Jeg kan ikke fatte at det går an å stemme på Arbeiderpartiet, som har en slik leder.
 

Vedlagt link til min blogg der jeg kommenterer at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde nå er anmeldt av nestleder i Rødt, Marielle Leraand med venner, for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Libya krigen. Samt den hendelse som Rune Fardal gjorde meg oppmerksom på ved sitt innlegg: “Anmeldelsen media Norge ikke snakker om” der der fremgår at “Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Edvard Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen. Tusen takk også til Rune Fardal som skrev dette innlegget.

Hvorfor er det fullstendig stillhet i media når disse er anmeldt for krigsforbrytelser? Er dette summen av kvaliteten av vår presse, at man selektivt velger å ikke dekke en så alvorlig sak for å tekkes de politiske eliter

Jeg tar meg friheten å vedlegge min artikkel i Aftenposten 27.10.2011 om dette temaet og ønsker igjen å takke nestleder i Rødt som viser at partiet og de andre som deltok faktisk i praksis bryr seg om internasjonal rettferdighet:

NATOs overgrep i Libya. Aftenposten 27.10.2011

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette. NATOs krigføring i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger. Hilary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep som svekker respekten for prisen internasjonalt.

Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall. En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag. I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Den har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, internasjonal lov, Geneve konvensjonene, noe som ifølge CNN raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot. Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’. Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten. (Merk at siden har ingen foretatt noen gransking av saken, med andre ord, det som skjedde var akseptabelt for oss i Norge og vi så intet behov for å gå videre med noe som helst).

Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator med moderat syn på islam – han var en av Al Qaidas verste fiender. De hadde forsøkt å drepe Gaddafi flere ganger. Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion. Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive. Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

I den grad Gadaffi var en tyrann, viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning. Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.

(Det er vel ikke nødvendig å legge til en kommentar om hvordan det siden gikk. Libya ligger fortsatt i total ruin og styres av ISIS, Al Qaida fraksjoner og annen milits, mens ingen vestlige ledere er blitt stilt til ansvar for overgrepene mot landet i 2011).

 

 


Share the article

14 comments

 1. Da han ble “presset” av NRK på denne saken, gjentok han flere ganger at han hadde et samlet Storting i ryggen. Jeg skulle gjerne sett den protokollen. Men der føres jo ikke protokoller for sms utveksling, det var slik det foregikk, og det er IKKE å ha Stortinget i ryggen.

  • Hanne Nabintu Herland

   Professor Terje Tvedt har jo en rekke ganger kommentert nettopp denne saken. NRK Brennpunkt programmet “De gode bombene” var notorisk “spot on” i sin analyse, det er helt ufattelig at Arbeiderpartiet likevel velger å ha en leder som er ansvarlig for så mange sivile libyeres død. Historiene fra 2011 er helt grusomme, det er betydelige overgrep mot menneskeheten, jeg kommer med bok om dette om en stund. At Støre feigt skylder på andre, er jo vanlig praksis i norsk sammenheng – noe som forøvrig viser enda en betydelig svakhet ved Støre, ettersom det å lede betyr å ta ansvar, ikke feige unna med halen mellom bena – men denne typen feighet fratar ikke lederen ansvar. I dette tilfelle Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre samt de militært øverste.

   Igjen, det er helt ubegripelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de beholder Støre som leder. Mannen skulle vært stilt for retten ved ICC krigsdomstolen i Haag.

   • Hm….feige ut med halen mellom beina ja, også jeg som trodde det var jens som var forbildet til han der båtflyktingen som ropte “alle skal med” før han kastet loss og stakk av med eneste pansrede båten og forlot hundrevis av barn han hadde ansvaret for i en hjelpeløs tilstand

 2. tror jeg ville satset på å anmelde det en gang til nå som Hillary ikke lenger har makt, trossalt større sansynlighet for å ta slike i ettertid enn imens de får til å heje med verden. Subsidiert kan en satse på at disse ikke lenger har makt over media og….altså bare glemme det siden de svindla en milliard kroner ut av staskassa og inn i et fond for å ta seg av slikt…

  • Hadde en derimot fått frem det der i media hadde AP havnet under sperregrensa, det må vi istede regen med at skjer uansett, trossalt er denslags politik gått fullstendig av mote og andre tilsvarende partier i resten av europa har krympet til ubetydelige micropartier, hva om det norske folk snart våknet og istede begynte tenke litt på sitt eget land istede for å la seg manipulere av slike globalister

 3. Litt merkelig å se at man går etter daværende utenriksminister – og neglisjerer fullstendig at alle partier på Stortinget fra FrP til SV støttet bombingen. FrP og Høyre var spesielt ivrige, mens SV nok var skeptisk, men med på løpet. Dessuten var foranledningen at Gadaffi bombet sitt eget folk, og at FNs Sikkerhetsråd faktisk godkjente en inngripen som NATO gjennomførte med norsk deltakelse. Så kan vi diskutere hvor klokt det var. I Syria har vi ikke gått inn mot regjeringshæren, og det står neppe bedre til der.

  Så hvorfor har Herland blinket ut Støre her?

  • Hanne Nabintu Herland

   Du må lese deg opp på fakta. Gaddafi bombet aldri “sitt eget folk”, dette ble aldri dokumentert og dessuten siden tilbakevist. De andre partiene styrte ikke Norge på den tiden, og har ansvar, men ikke hovedansvaret for angrepet på Libya.

 4. Man kunne bli så ergerlig att man kunne tygge gråstein noen ganger når man ser hva våre “ledere” slipper unna med, men det er en trøst å vite att sannelig skal de få stå til rette for hva de har gjort på den store dagen, og den dagen nærmer seg med storm skritt.

 5. Interessant det som skrives om ansvarliggjøring. I samtale med Salvesen tas også dette med ansvarsfraskrivelse opp, da knyttet hovedsakelig til Barnevern. Det er blitt en stor utfordring i det norske samfunn.

  Du lister opp her i forbindelse med angrepet på Libya, de du mener burde stå til ansvar. Hva tenker du om de som fysisk dro ned og utførte bombingen?
  Og hvordan skiller du på ansvar og hovedansvar når det gjelder den støtte som ble gitt av stortinget til dette angrepet?

  • Hei Mona, de ansvarlige var de som hadde hovedansvaret, nemlig daværende regjering med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i spissen. En soldat gjør det han blir beordret til å gjøre, det er hans plikt. Derfor er det statsledere og generaler man sender til domstolen i Haag, ICC, der mennesker blir stilt til ansvar for sine forbrytelser mot menneskeheten. I Norge var Stortinget enige om på en fredag at man ikke skulle angripe Libya, allerede lørdag ettermiddag kom beskjed fra regjeringstoppene om at vi likevel skulle angripe. Hva skjedde i disse timene? Hvem presset hvem til hva? Her ligger ansvaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com