Home » Current Affairs » Noam Chomsky: USA er vår tids største kilde til terror, Hanne Nabintu Herland Report
Noam Chomsky: USA er vår tids største kilde til terror, Hanne Nabintu Herland Report

Noam Chomsky: USA er vår tids største kilde til terror, Hanne Nabintu Herland Report

Share the article

At Noam Chomsky, som er kåret til USAs ledende intellektuelle og verdens mest siterte forsker, skriver at USA har utviklet seg til å bli vår tids største kilde til terror, er deprimerende lesning. Det har lenge vært kjent at Chomsky hevder at USA ikke lenger er et demokrati, men mer en ettparti stat der et oligarki med en elitene styrer på vegne av, og ofte på tross av folkets interesser. (Foto: Scanpix)

En nylig studie fra Princeton universitetet kommer til samme konklusjon. Martin Gilens and Benjamin I. Page har utredet hvorledes USA de siste tiårene har utviklet seg fra å være et folkestyre med reell folkemakt til et oligarki, der pengesterke eliter både på venstre og høyresiden styrer USA temmelig samkjørt.

Det klassiske høyre-venstreside skillet i politikken er i ferd med å bli utdatert. Det USA vi kjente i gamle dager med Marshall-hjelp, borgerrettigheter og kamp for individets frihet, kan se ut til å være i bred stagnasjon, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About The Author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

Chomskys kritikk ble publisert i TruthOut, der han henviste til CIAs gjennomgang av USAs hemmelige operasjoner. Kritikken handlet i hovedsak om innblandingen i andre staters indre anliggende på en slik måte at man aktivt har bidratt til destabilisering og humanitære tragedier.

New York Times omtalte 15.10 CIA rapporten og Obama administrasjonens konklusjon om at de hemmelige aksjonene i land som Cuba, Angola, Sør Afrika, Nicaragua hadde vært så mislykket at man burde revurdere hele strategien. Avisen ytret skepsis mot den nå pågående støtten til syriske opprørere i lys av nettopp dette.

En av Chomskys store poeng er at også NATO har dramatisk endret karakter. Etter Sovjetunionens fall gikk NATO fra å være en europeisk forsvarsallianse til å bli en amerikansk ledet intervensjonsstyrke og aggresjonsmakt med ønske om å dominere verdens olje og gassindustri.

Chomskys siste, revolusjonerende uttalelser om USA som kilde til terror aktualiseres særlig i lys av de senere årenes mislykkede utenrikspolitikk i Midtøsten og dagens faretruende opptrapping mot ny kald krig.

Anbefalt lesning for å få bedre oversikt over hva som egentlig skjer i Midtøsten, bak mediebildet som ofte gir et helt annet politisert inntrykk av maktforholdene enn det som stemmer med realitetene på bakken.

Angrepene mot ISIS er for det første grunnlovsstridige, påpeker Yale professor Bruce Ackerman, men de er også imot den amerikanske befolkningens ønsker der 74 % ifølge Public Policy Polling ikke ønsker mer krig. En foruroligende lav respekt for nasjonale staters suverenitet er også åpenbar idet USA angrep inne i Syria uten engang å samtale med landets regjering.

Grupper som ISIS må selvsagt bekjempes, men disse terrorfraksjoner både bruker amerikanske våpen og biler, og støttes økonomisk av USA, ifølge Wikileaks og andre.

Da ISIS opererte i Syria i kampen mot president Bashar al-Assad, mottok de ifølge internasjonale medier både støtte fra USA og ble trent av amerikanerne i Jordan. Helt fra begynnelsen av konflikten, har syrerne selv sagt at krigen kom i kjølvannet av at de etter Libyakrigen, ble invadert av tungt bevæpnede sunni-ekstreme grupper som kom utenfra.

At ISIS ble dannet i kjølvannet av USAs invasjon av Irak der amerikanerne forrykket maktbalansen og ga shia-grupper regjeringsmakt, disse som siden har begått overgrep mot sunni-muslimer, gjør ikke saken bedre.  USA kan heller ikke påstå at man ikke har vært klar over det potensielt destruktive i situasjonen. Allerede i 1994 ga visepresident under George Bush, Dick Cheney, et intervju der han nettopp beskrev farene ved forrykke maktbalansen mellom fraksjonene i Irak.

Nå hevder Obama ifølge CNN, at kampen mot sunni-ISIS går for sakte fordi Assad, – ISIS’ fiende, ikke er bekjempet. Dette gir nye selvmotsigende, forvirrede signaler som varsler om ytterligere destabilisering i den allerede flerdimensjonal regionskrigen som er den verste humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

Fra 2014 ble hele verden over natten gjort oppmerksom på terrorgruppen ISIS, som åpenbart hadde tilgang til verdenspressen fra dag en. Den såkalte Baghdadi, angivelig leder av ISIS, fremstår like til denne dag som en mytisk skikkelse, uten avklaring på hvem han var eller er, eller hvor mannen befinner seg i dag. Etter ISIS tap i Syria, har nesten ingen hjemvendte ISIS medlemmer fra Vesten blitt siktet for overgrep eller terrorhandlinger i sine respektive vestlige land. Igjen et paradoks, ingen siktes eller straffeforfølges. (AP Photo/militant website, File)

Mangeårig utenriksminister og leder av Verdensbanken, Robert McNamara påpekte i The fog of war at USAs deltagelse i borgerkriger gjennom ensidig støtte til den ene part, er nettopp strategien som har gjort at man mislyktes i å bidra til konfliktløsning.

Henry Kissinger ser ut til å dele bekymringen. I sin siste bok, World Order mener han at amerikansk politikk har latt seg fenge av en ideologisk tro på «innføring av demokrati og menneskerettigheter» ville løse Midtøstens utfordringer.

Man har engasjert seg i idealistiske korstog uten respekt for realitetene på bakken. Resultatet av USAs bidrag til regimeendring i land som Afghanistan, Irak, Libya, Egypt og Syria har vært at alt er blitt mye verre. Man har ikke tatt høyde for at demokratiet som styreform ble utviklet i Vesten over flere hundre år, og ikke automatisk lar seg tvangsinnføre militært i andre regioner. Kissinger etterlyser en reorientering mot politisk realisme og nasjonalstatens suverenitet som premiss for en restabilisering av den nå truede verdensfreden.

Det er et betydelig paradoks at USA med sine idealistiske demokrati-ønsker nyter langt mindre respekt i Midtøsten i dag enn den mer realitetsorienterte linjen til russiske Vladimir Putin, som to år på rad er kåret av Forbes Magazine som verdens mektigste mann.

Det er et tilsvarende paradoks at vestlige medier i så liten grad reflekterer de pluralistiske realitetene på bakken i mange land som er utenfor den vestlige sonen. Her kunne man lært mye om andre som kunne ført til mer fred. Den vestlige drømmen om en urealistisk idealisme kan være nettopp det som fører verden ut i nye storkonflikter.

Faren for at det tidligere, så demokratiske USA, skulle utvikle seg til en autokratisk militærstat som ikke respekterer forordninger som regulerer forholdet mellom selvstendige stater, har følgelig lenge bekymret ledende tenkere. President Eisenhowers tale fra 1961 er talende, der han på mange måter uttrykker frykten for demokratiets forvitring i USA ved å hevde at en sterk økning av militærmaktens politiske påvirkning er en særlig fare.

Mannen som angivelig sto bak Paris-terroren for noen år tilbake, og reiste fritt tilbake til Syria uten å bli stanset ved noen europeisk grenseovergang. Her faksimile fra en terror-portal.

Eisenhowers advarsel om å aldri la denne potensielt katastrofale kombinasjonen true de amerikanske friheter eller demokratiske prosesser, er skremmende å betrakte i dag, særlig da det kan se ut til at nettopp det han fryktet har skjedd.

I den grad USA er på vei mot en autokratisk styreform, er det god grunn i Europa til ikke å etterfølge eksemplet.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

9 comments

 1. USA har blitt den ledende makten pga av et viljeløst og svakt Europa. En nasjon som ikke er villig til og forsvare sin eksistens har sagt far seg sin vilje til og eksistere. Sun Tsu burde vært pensum i alle skoler.
  Og legg til F. Hayeks, “Veien til Trelldom”, som er veien Europa har kjørt inn på i lang tid.
  Hadde Europa gjort hva som er foirventet av ett sterkt demokrati hadde USA fått konkuranse.
  men socialise shoddier, pub-og rødvins-kveld blant venner, som mttar sosial stønad til dette, er SÅ mye kosleigere.
  Protesterer en, vel så taes stønad og sosial-trygd bort…..
  Fri narkotika og psykisk behandling i stedet for straff er SÅÅÅÅÅ mye bedre.
  Enn et sterkt forsvar…..

 2. Veldig bra skrevet og veldig mange spennende synspunkter. Eg har selv vært veldig bekymret for USA sin utvikling som vardens-politi, uten noen reel motstander. Videre rr det veldig viktig det du drar frem at ett land som har vært styrt av en diktator eller ett autorisert regime, lar seg ikke demokratisere over natten. Historien har mange eksempler på dette. Kan starte med Øst-blokk-landene. Som selv i dag, 25 år etter Jern-teppets fall, fortsatt sliter med korrupsjon og undertrykkelse av minoritets-grupper. Selv om det er bedre i dag, enn hva det var. Så tar ting tid. Gjerne generasjoner. I Gert Mach sin serie, In Europa, er dett fortsatt bitre strider om hvem som eier hva etter først at kommunistene beslagla eiendom for så å selge billig til sine loyale supportere.

 3. Er dette så veldig kontroversielt?

 4. Et mindretall av amerikanere har pass (de bor hovedsakelig langs kystene i øst og vest). Imformasjonen, eller mangel på sådan (indoktrinering?) gjør at den “jevne amerikaner” ikke vet hva som VIRKELIG foregår utenfor USA.
  Med å fokusere på frykt (som de tildels selv har kapt) og en våpenindustri som pusher våpen på innbyggerne, er det ikke rart at politi (og andre) dreper, og som gir store avisoppslag verden over.
  Når skal de lære at cowboy-tiden forlengst er over?

  A minority of Americans have passports (they live mainly along the coasts in the east and west). The information, or lack thereof (indoctrination?) makes the “average American” do not know what REALLY goes on outside US.
  With focus on fear (which they partly own creation) and a weapons industry pushing weapons on citizens, it is no wonder that the police (and others) kills and gives hits in the news headlines worldwide.
  When will they learn that cowboy era ended before 1900?
  Sad to see this development.

  • Hanne Nabintu Herland

   Takk for kommentar, du har rett I at de fleste amerikanere ikke vet mye om omverdenen… kanskje nettopp derfor er det enklere å tro på det som CNN og andre sier, uten kritisk refleksjon.

 5. Slik det har utviklet seg i USA de siste årene etter Obama kom til makten,da ser det ut som det nesten går utfor stupet.Det har blitt vedtatt lover over en lav sko som skritt for skritt fratar amerikanerne sine mangeårige rettigheter.NDAA direktivet fratar den vanlige mann/kvinne i gata,alle deres rettigheter og beskyttelse.Satt på spissen så kan man da bli anholdt av politi eller en annen organisasjon(FBI,CIAeller HOMELAND SECURITY)bare fordi noen mistenker deg eller du ser mistenkelige ut.Du blir da ført bort uten at noen av dine nærmeste får beskjed,du kan bli toturert helt lovlig og kanskje bli ført ut av landet,hele tiden uten noen får vite noe somhelst.Og som du sier,ISIS blir trent og opplært på Amerikanske våpen og utstyr og som før Al Quaida ble jo deres allierte i den tragiske aksjonen som har ødelagt Libya,de første flaggene som vaiet der var jo A.Q sine.Noen må ta affære før det er forsent,USA er ikke det landet det var før

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com