Home » Current Affairs » Det finnes ikke bevis for at Bashar al Assad har brukt kjemisk våpen i Syria – Øyvind Moe, Herland Report
Det finnes ikke bevis for at Bashar al Assad har brukt kjemisk våpen i Syria – Øyvind Moe, Herland Report

Det finnes ikke bevis for at Bashar al Assad har brukt kjemisk våpen i Syria – Øyvind Moe, Herland Report

Share the article


I forbindelse med de nylig varslede “kjemiske angrep” som snart skal skje i Idlib, Syria kan det være greit å minne om at dette nå har skjedd så mange ganger at det ville være særs merkelig dersom de ledende medier ukritisk fortsetter å henvise til denne typen iscenesatte provokasjoner. Les Øyvind Moes artikkel om temaet. 

Dette kan minne om en gjentakelse av kanskje vår tids største falske nyhet, nemlig påstanden om masseødeleggelsesvåpen i Irak som første til invasjonen fra USA. Hans Blix, som representerte FN kunne ikke bekrefte noen funn av slike våpen i forkant. Nå har vi OPCW som heller ikke har kunnet bevise at Assad-regjeringen har brukt kjemiske våpen i Syria, skriver sivilingeniør NTH, Øyvind Moe for Herland Report.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Sivilingeniør Øyvind Moe er blant deltagerne på Herland Report TV som når millioner årlig. Klikk på bildet og se programmene.

Det finnes ikke bevis for at Assad-regimet har brukt kjemiske våpen i Syria. Likevel uttaler Børge Brende, de fleste aviser og de fleste vestlige ledere seg som om det er en sannhet at Assad-regimet har brukt kjemiske våpen i Syria, skriver sivilingeniør Moe. Regimet hadde kjemiske våpen som norske soldater var med på å hente ut i 2014. Etter gassangrepet i Ghouta i 2013 med nervegass, besluttet FN å pålegge avvikling av Syrias kjemiske våpenprogram. Det ble aldri bevist hvem som hadde brukt kjemiske våpen i Ghouta.

OPCW (Organisation for the Prohibitation of Chemical Weapon) har siden 2014 gått sterkt inn for å finne fakta om bruk av kjemiske våpen i Syria. Deres rapport ble lagt fram 24. august 2016. Den finner ingen bevis for at Syriske myndigheter har brukt kjemiske våpen. Dersom du ikke er enig, kan du selv lese rapporten. Det er de siste 3 årene rapportert ca 120 tilfeller av bruk av kjemiske våpen i Syria. Se viktig link.

Først et par begreper. Som gammel rakettforsker fra Forsvaret Forskningsinstitutt har jeg en viss bakgrunn for å bedømme slike våpen. Man kan skille kjemiske våpen i nervegass (Sarin) og kvelningsgass (klor). Den viktigste militære effekten ved bruk av kjemiske våpen som nervegass er å ta ut personell (drepe) uten i stor grad å skade bygningsmasse og infrastruktur.

Ved bruk av nervegass blir det mange drepte, mens for klorgass er det svært få drepte. Nervegassvåpen er komplisert å produsere og kan leveres av jagerfly/bombefly, mens klor finnes industrielt over alt. Klorgassbomber er lette å produsere, men egner seg ikke til levering med fly, men med helikopter. Man bruker enkle beholdere til klorgass som ikke tåler supersonisk fart.

Det gir liten militær slagkraftverdi å blande bruk av klorbomber og konvensjonelle våpen. De konvensjonelle våpnene er langt mer effektive til å sette motstanderen ut av spill. Nervegassangrep derimot trenger ikke støtte av konvensjonelle våpen. Det er overflødig.

Så, tilbake til OPCW-rapporten. Rapporten beskriver 9 tilfeller av gassangrep som er gransket svært nøye. Rapporten er tilsynelatende god og grundig, men bygger på noen forutsetninger. Av disse 9 tilfellene mener komiteen at det er hevet over tvil at syriske myndigheter står bak to av disse (Talmeres og Sarmin) og IS (ISIL) et av disse (Marea, Aleppo). De resterende 6 er uavklart og trenger mer utredning i den grad det er mulig å finne en konklusjon.

Rapporten slår fast at alle parter er i stand til å lage kjemiske våpen som er klorgassbasert.

Komiteen har også bygget opp en argumentasjon om hvordan denne gassen skal kunne leveres og dermed utgjøre en skaderisiko; beholderne må være så store (350-400 kg) at de kun kan leveres med helikoptre.

For de to tilfellene som komiteen mener Syriske myndigheter sto bak angrepene hadde myndighetene nettopp mistet 15 helikoptere til IS (9 av helikopterne var flyvedyktige). Komiteen mener at IS ikke var i stand til å operere disse helikopterne og dermed var de utelukket som mulig kandidat til gassangrepet. Hvor troverdig denne forutsetningen er, kan man spekulere i. IS har vært svært oppegående i å bruke erobret materiell.

Hvis OPCW hadde gjort funn som var klare bevis, ville veien til Krigsforbryterdomstolen i Haag vært svært kort for Assad-regimet. Assad er ikke stevnet for denne domstolen.

Det er mange elementer som taler for at det er lite sannsynlig at Assad står bak bruk av kjemiske våpen. Det er ingen tvil om at kjemiske våpen er brukt i denne krigen. Det kan også være tilfeller hvor giftig gass har lekket ut fra beholdere på bakken som har blitt ødelagt som resultat av bombing med konvensjonelle bomber.

 1. Det er nesten utelukkende brukt klorgassvåpen. Dette er fattigmannsvarianten av kjemiske våpen. Assad ville brukt langt mer sofistikerte våpen. Men, slike våpen har han altså ikke.
 2. De to tilfellene som komiteen finner mistenkelig og de mener Syriske myndigheter står bak, er uten militærstrategisk betydning; 3 og 6 sivile tap. Syriske myndigheter har langt større slagkraft med konvensjonelle våpen.
 3. Assad-regimet har hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg. Det er mange øyne og sjansen for å bli fersket er stor og dette ville være et prestisjetap så stort at det er slik sett helt utenkelig at Syriske mynidigheter prøver seg på dette. Assad er ikke så dum og vi må ikke være så dumme at vi tror han er så dum.
 4. Bevis for at Syriske myndigheter bruker kjemiske våpen ville ført til stevning for Krigsforbryterdomstolen.

Når det gjelder det siste agrepet i Syria (Khan Shaykhun) med kjemiske våpen så er det motstridende opplysninger om hva som skjedde. Er det brukt Sarin eller klorgass. Bildene vi har sett vil ekskludere Sarin, siden hjelpepersonell ikke hadde hel beskyttelsesdrakt. Sarin går også inn i huden. Dessuten er det utenkelig at Sarin ble levert med SU-22 uten at russerne visste om det.

Det var russiske observatører på flybasen SU-22 tok av fra. Syriske myndigheter har ikke Sarin. Det ble hentet ut i 2014. Å lage nye Sarin-baserte våpen for SU-22 er helt utenkelig uten at flyfabrikken ville visst om det.

Russerne hadde sammen med Iran fremforhandlet en fredsavtale og ville selvfølgelig ikke ha noen interesse i at kjemiske våpen ble brukt på dette sene stadiet i krigen hvor Assad-regimet hadde et klart overtak over opprørerne. Og for denne operasjonen i Khan Shaykhun, hvor mange ble drept av gass?

Her må vi være på vakt når det gjelder faktainformasjon.

 

 

 

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

3 comments

 1. Dette var raske konklusjoner som ikke virker troverdig ved første øyekast. Dersom du er ekspert, burde man vært forsiktig: Vi har ingen bevis som jeg vet om er publisert om at Assad og hans folk ikke har kjemiske våpen.
  I et land som Syria, kan det være beskjeder fra toppen, eller “kreative” folk som holder kjemiske våpen tilbake. Siden det er bevist at i alle till felle Assad, har brukt kjemiske våpen, kan man selvfølgelig anta det er noe han eller noen der kan gjøre igjen. Hans klare opptreden om at enten er du mot eller kan du drepes, forteller om den ekstremt beinharde striden som var bakgrunnen for opprøret i Syria og som førte til borgerkrigen.
  hans kone ga et langt intervju, som var blottet for enhver empati for de som ikke tenkte som henne.
  Det gikk kalt nedover mine skuldre.
  Om Russerne direkte eller indirekte var klar over bruken av kjemiske våpen, er også noe som må vurderes. Dette er et udemokratisk og meget lukket system. Når det står implisitt i artikkelen med den hovedoverskriften at du tror amerikanerne tok feil når de pekte på bombetoktet med fly, men at de andre hadde rett, forteller det i alle fall meg at hele beskrivelsen må være forhastet.
  En annen sak er om situasjonen og balansen i Syria var så skjev at man brukte slike våpen for å sikre at de andre ga seg. Det er en typisk krigsstrategi vi har sett mange steder.
  Og så kommer amerikanernes behov for å si ifra at nok er nok, og at det må bli en balansert fredsslutning så raskt som mulig.
  Jeg vil ikke ta side, men synes Herland-Rapportene blander seg inn på en til dels usaklig måte i områder der det er store usikkerheter, med et politisk budskap som ut går over de faktiske forhold.
  Mine personlige tiltro, faller derfor jevnlig, og jeg ønsker disse sidene tilbake til mer saklig og objektiv debatt.

  • Mitt viktigste motiv med denne artikkelen var å rette fokus på en svært alvorlig situasjon for verdensfreden. Les kildematerialet selv og gjør deg opp en mening. De tabloide nyhetene som vi ser på NRK og TV2 er det ikke vanskelig å se er i beste fall misvisende og fordreide. Tenk selv. Det er en mengde informasjon å finne på Internett. Vær kritisk. Det er ingen som har hevd på å forvalte sannheten. Den oppstår som en konsensus i forhandlinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com