Home » Current Affairs » Folkediplomati Norge konferanse 28. mars, Litteraturhuset: Krim, hvorfor straffes sivilbefolkningen økonomisk? Herland Report
Folkediplomati Norge konferanse 28. mars, Litteraturhuset: Krim, hvorfor straffes sivilbefolkningen økonomisk? Herland Report

Folkediplomati Norge konferanse 28. mars, Litteraturhuset: Krim, hvorfor straffes sivilbefolkningen økonomisk? Herland Report

Share the article

Folkeavstemningen på Krim den 16. mars, 2014 og påfølgende gjenforening med Den Russiske Føderasjonen utløste en lang rekke reaksjoner. I Vesten, først og fremst skuffelse da en av USAs ønsker med Ukraina var at Russland skulle miste kontrollen over Svartehavet, der Krim halvøya ligger strategisk plassert. Folkediplomati Norge holder konferanse om dette i Oslo, den 28. mars på Litteraturhuset, kl 18.

Det kommer som foredragsholdere Prof. Peter Ørebech fra Tromsø, Jury Eelmaa som er deputy direktør fra International Children Camp II «Artek» på Krim og Ervin Musaev som er direktør for TV Millet (Krimtatarisk TV kanal) Tema er selvfølgelig : Krim, Folkeretten og sanksjoner mot befolkningen.

Weber med Donetsk leder, Aleksander Zakcharchenko som ble brutalt myrdet i august, 2018.

Mens de russisk talende innbyggerne på Krim i stort flertall hyllet gjenforeningen, har vestlige politikere naturlig nok forblitt grundig opprørt over Russlands «annektering» av Krim.

Historisk sett vet vi at Krim alltid har vært en del av Russland, frem til den sovjetiske presidenten Nikita Krushchev i 1954 ga øya til den ukrainske delstaten av Sovjetunionen. På denne tiden var alle disse landområdene under Sovjet. 

Som følge av de geopolitiske maktkampene om Svartehavet, iverksatte USA og dets vasallstater i Europa sanksjoner som rammer befolkningen på Krim på en dramatisk måte. Som vanlig er det befolkningen som rammes hardest av økonomiske sanksjoner, noe vi kan anta nettopp også er meningen.

I prosessen med å destabilisere en stat, er økonomiske sanksjoner effektive da de skaper fattigdom i befolkningen som dernest – vi kan anta – vil støtte andre politikere enn den sittende presidenten, som USA uansett ønsker fjernet. Den bevisste bruken av misnøye blant sivilbefolkningen er en av vår tids mest brukte og effektive politiske brekkmidler i prosessen med å overta kontrollen over en suveren stat. 

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Grunnlegger av Folkediplomati Norge er en regulær gjest hos Herland Report, fordi vi misliker urettferdighet og mobbing av enkeltgrupper i storsamfunnet. Her fra studioopptak i 2018. KLIKK på bildet og se programmene med Weber der han forteller fra sine reiser i Øst Europa, Ukraina og Russland. Selv om vi lever i en tid med massiv svartmaling av Russland, et land med en økonomi på størrelse med Italia som fremstilles i mediene som om det er “verdens verste bandittstat som aggressivt ønsker å ta Europa militært med makt”, så vet de fleste at dette er et oppkonstruert fiendebilde som USA nå trenger, ettersom USA har behov for å skjule den betydelig korrupsjon som foregår innad i landet, samt det nåværende kuppforsøk som Judicial Watch omtaler. I mellomtiden lider sivilbefolkningen i land etter land som rammes av økonomiske sanksjoner.

Det er selvsagt en økonomisk metode som er urettferdig og bidrar til betydelig lidelse blant sivilbefolkningen som ikke egentlig er en del av det geopolitiske maktspillet om hvem som skal eie millardressursene i regionen. Men det er like fullt en del av det globalistiske systemet vi ser implementert i Vesten i dag, der den økonomiske globalistiske modellen sørger for at middelklassen og de fattige i et land blir enda fattigere.

Som kjent, har globalisering ført til at 62 personer nå eier mer enn 50 % av verdens verdier, ifølge Oxfam. Også i Norge observerer vi denne fattigdomsprosessen, der blant annet de gamle gis en pensjon som er langt under fattigdomsgrensen, mens nyankomne, illegale innvandrere tildeles rikelige stønader. Økonomisk styring mot fattigdom er en av vår tids mest brukte virkemidler for å holde en befolkning underkuet.

Våre medier bidrar i liten grad med objektiv informasjon om forholdene på Krim, og hindrer aktivt alternative synspunkter å komme til orde. Mediestrukturen i vestlige land er betydelig endret de senere årene, der globalistiske kapitaleiere har tatt eierskapet og dermed kontrollen over narrativen og hva folket “blir fortalt”. Gro Harlem Brundtland beskrev åpent irritasjonen blant globalistiske makthavere over at “vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folket blir fortalt”. Mediene holder seg stort sett til regjeringens offisielle linje som er at Krim er «annektert» og at Russland støtter en ødeleggende borgerkrig i Øst-Ukraina.

Hendrik Weber, grunnleggeren for Folkediplomati Norge, på et barnehjem i Donetsk. Bilde fra en av de mange reisene som Folkediplomati Norge har foretatt på Krim, i Donetsk og i Russland, på jakt etter fortellingene til sivilbefolkningen som vi ikke hører om i våre medier.

Folkediplomati Norge skriver til Herland Report:

Medlemmer av Folkediplomati Norge har besøkt Krim en rekke ganger siden 2016. På disse reisene fikk vi god mulighet til å snakke med forskjellige folk der. Vi kom i kontakt med helsearbeidere, taxisjåfører, forretningsdrivende, lærere, universitetsfolk og ansatte i butikker. Vi møtte også personer av de forskjellige folkegruppene (russere, ukrainere, tatarer og tyskere), og vi hadde møter med parlamentspolitikere og regjeringsmedarbeidere. Dette ga oss et helt annet bilde av situasjonen på Krim enn det medier i Norge viser oss. Så, hvem er det som har rett om Krim?

På konferansen ønsker vi å belyse den siden som ikke ofte får en stemme i våre media. Vi gir plattform til alternative synsmåter om hendelsene som førte til gjenforeningen av Krim med Russland i 2014 og forholdene etterpå. 

Vi har invitert 3 eksterne foredragsholdere, blant dem jusprofessor Peter Ørebech som har jobbet mye med spørsmålet om gjenforeningen var et brudd på folkeretten. Fra Krim kommer Jury Eelmaa som er visedirektør for verdens største ungdomsleir (International Children Camp – ICC) «Artek». Han vil fortelle om ungdomsleiren, men også belyse situasjonen for den vanlige befolkningen på Krim som må leve under vestlige sanksjoner. Ervin Musaev som er direktør for den Krimtatarske TV kanalen «TV Millet» kommer til å belyse Krimtatarenes situasjon etter 2014. I tillegg blir det presentert korte innlegg fra medlemmer av Folkediplomati Norge som har besøkt Krim.

Alle er hjertelig velkommen til denne konferansen, 28 mars på Litteraturhuset i Oslo, kl 18. Det er fri inngang og mulig å delta i debatten etterpå. Send gjerne en SMS med navnet ditt til 41290885 for å melde din interesse.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com