Home » Current Affairs » Wikileaks og Judicial Watch 2014, 2015: Lekket DIA rapport betegnet Al Qaida grupper i Syria som “våre samarbeidspartnere” – Herland Report
Wikileaks og Judicial Watch 2014, 2015: Lekket DIA rapport betegnet Al Qaida grupper i Syria som “våre samarbeidspartnere” – Herland Report

Wikileaks og Judicial Watch 2014, 2015: Lekket DIA rapport betegnet Al Qaida grupper i Syria som “våre samarbeidspartnere” – Herland Report

Share the article

Frem til 2015 publiserte jeg svært mange kronikker i norske aviser om Midtøsten forhold, som i ensidig grad blir fremstilt i tråd med våpenprodusentenes og de amerikanske makthavernes økonomiske interesser. Jeg mente at det ville tjene offentlighetens interesse å få større kunnskap om de reelle maktforholdene bak mediefortellingenes fasade. 

Som kjent eies over 90 % av de amerikanske mediene av kun 6 konserner, med bred lobbyvirksomhet mot Kongressen og eierskap i blant annet våpenindustrien. I hvilken grad forringes demokratiet når maktapparatet er så sammensveiset med den økonomiske elitens interesser?

Wikileaks og Judicial Watch’ arbeid i 2014, 2015 er viktigere enn noen gang, der USAs Defence Intelligence Agency betegnet Al Qaida i Irak som “våre samarbeidspartnere.” Det var Judicial Watch som, etter flere år med rettssaker mot den amerikanske stat for hemmeligholdelse av informasjon som angår offentligheten, fikk disse dokumentene frigitt. 

I forbindelse med at Herland Report TV snart lanserer programmer med en Judicial Watch’ leder, republiseres en av disse kronikkene som sto på trykk i norske aviser rundt 2015.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About The Author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

Medierevolusjonen der dagens vestlige virkelighetsoppfatning slår betydelige sprekker, muliggjøres gjennom Edward Snowden, Wikileaks, Judicial Watch, Vice, Breitbart og andres avsløringer av hva som skjer bak Washington-maktens lukkede dører. Det som kommer til overflaten, åpenbarer en særdeles villighet blant ledende amerikanere til å bidra til destabilisering i Midtøsten, for i neste rekke å selv profittere på dette.

Eksempelvis ISIS, som i årevis har vært fremstilt som «islams barbari» og «muslimers galskap», viser seg altså å være et Obama/Clinton initiativ, til og med delvis og indirekte finansiert av Obama administrasjonen og dens allierte. Det kan dermed argumenteres for at Norge har vært alliert med et USA som støtter Al Qaida grupper i Midtøsten. Det er mildt sagt sjokkerende.

Og de bakenforliggende maktstrukturene og avdemokratiseringen av Vesten er skremmende. De siste årenes globaliseringspolitikk har ikke ført til mer likeverdig fordeling av godene, men det stikk motsatte. I dag eier 62 individer over halvparten av verdens verdier, ifølge Oxfam.  Hvis de samme styrtrike enkeltpersoner som profitterer på krigene i verden også har eierinteresser i mediene, styres virkelighetsoppfatningen lett dit man vil.

Over 90 % av amerikanske medier kontrolleres nå av 6 mediehus.  Det er min påstand at planting av feilinformasjon har blitt så utbredt, og mangelen på objektiv journalistikk så stor, at medias rolle nå er å være et mikrofonstativ for disse eliters ønsker. La meg ta fremveksten av ISIS som eksempel.

Siden 2014 har vi hørt om terrorgruppen ISIS som plutselig oppsto i nord Irak, plutselig gikk fra å være noen få hundre mann til å bli verdens rikeste sunni-jihadiske gruppe, over natten fikk enorme mengder vestlige våpen og like plutselig hundrevis av Toyota pick-up biler, samt full pressedekning i samtlige ledende aviser. Du verden, hvilke fenomenale ISIS fotografier som fylte mediene.

Disse, ble vi fortalt, representerte noe enda verre enn Al Qaida. ISIS snakket raskt om et muslimsk kalifat – som pussig nok korresponderer med de rikeste oljefeltene i Irak og Syria – og her skulle en islamsk stat bli virkelighet. Dette skulle gjøres gjennom halshugging, overgrep, massedrap på andre muslimer og gjennom å terrorisere både sivilbefolkningen og verden forøvrig. Slik skulle man skape seg en politisk plattform for Den Islamske Staten, og alle muslimer ville etterhvert støtte seg til denne planen, både i Europa og i USA såvel som i Midtøsten.

Skrekkscenarioet var satt. Omtrent alle gikk fem på og ensidig la skylden på «islamsk barbarisme mot Vestens frihetsverdier». Så kom organisasjoner som Judicial Watch, som i årevis har kjempet en innbitt juridisk kamp innad i USA for frigivelsen av hemmeligholdte dokumenter under Obama administrasjonen. Etter å ha anlagt saker i flere år uten å nå frem, ble dokumenter tilslutt frigitt og betydelige mengder lovbrudd blant politiske eliter dokumentert.

Et av disse, er en rapport fra USAs Defence Intelligence Agency datert 12. august, 2012 – lenge før ISIS kom til overflaten.

Situasjonen i Syria ble definert slik: «Salafister, Det Muslimske Brorskap og Al Qaida i Irak  er de viktigste opprørsgruppene i Syria. Vesten, Gulf nasjonene og Tyrkia støtter disse.  Det er nå en mulighet til å etablere et salafist-jihadistisk område i Øst Syria for å isolere Syrias shia-vennlige regjering, noe som er nøyaktig hva opprørerne i Syria (altså våre allierte, ovenfor definert som Al Qaida, salafister etc) ønsker. Dette skaper en ideell atmosfære for Al Qaida i Irak å kunne returnere til sine opprinnelige byer som Mosul og Ramadi, samt skape grobunn for en forenet kamp mellom sunni-jihadist gruppene i Irak og Syria, imot de som anses av disse som en felles fiende (Syria).»

Neste setning er mildt sagt avslørende: «ISI kunne etterhvert også erklære en islamsk stat, gjennom sin union med ulike terroristbevegelser i Irak og Syria.» USA er altså klinkende klar over hvilke allianse-akser man befinner seg langs, skriver åpent om Vestens samarbeid med Al Qaida, samt antyder muligheten for at Al Qaida i Irak burde utvikles til en «islamsk stat» som fra nord kan angripe Syria. Obama administrasjonens allierte defineres som sunni-wahhabistiske Saudi Arabia, hvis leder Kong Saud er verdens desidert rikeste mann, samt Qatar og Gulfstatene.

Siden bekrefter utenriksminister, John Kerry den amerikanske støtten til og finansieringen av ISIS. The Last Refuge offentliggjorde 1. januar, 2017 i sin helhet en halvtimes samtale som Kerry hadde hatt den 22. september, 2016 med rebellgrupper i Syria.

Her bekrefter Kerry angivelig at USA gir dem våpen.  Kerry uttrykker at USAs mål i Syria er å fjerne den sittende regjering med den hensikt å styrte Assad. Her er amerikanerne altså villige til, på fremmed territorium og i andre folks nasjonale stater, å bruke terrororganisasjoner som ISIS for å tvinge sin vilje igjennom.

Det har nå i årevis vært klart at de såkalte «moderate terrorgrupper» ofte er alliert med Al Qaida fraksjoner og ISISThe Washington Institute og andre bekrefter at ISIS har mottatt hundrevis av millioner dollar fra mektige personer i Saudi Arabia, Qatar, Tyrkia, – land som alle er USAs allierte.  ISIS i Pakistan hevder også at USA finansierer dem.  Dette angår Norge, som aktivt bistår opprørsgrupper i Syria, noe regjeringen og utenriksminister Børge Børge, med sin tette kontakt med USA, selvfølgelig var fullstendig klar over. Å henvise til «uvitenhet om de faktiske forhold» blir i denne sammenheng sludder.

Der Spiegel fikk tak i ISIS organisasjonskart i 2015, i kjølvannet av en ISIS’ strategisk leders død, Haji Bakr. Kartet viste seg å være en blåkopi av organisasjonsmodellen for CIAs hemmelige operasjoner, der ISIS’ lederskap ikke fremsto fokusert på religiøsitet eller islam, men heller på overvåkning og etterretning kombinert med militære operasjoner.

Planene forklarer hvordan Syria skulle tas over og hvordan sørge for at lokale muslimer ble infiltrert i maktovertagelsen. Lokal infiltrasjon skulle blant annet gå gjennom moskeer og Koran skoler, ISIS ledere skulle gifte seg med døtre til lokale ledere, for å dermed få innpass i samfunnet. Å få oversikt over hvem som betalte stedets imam og hvor mye han ble betalt, var også viktig.

I skrivende stund pågår det en betydelig medierevolusjon i USA, der Washingtons neocon hauker som i årevis har kunnet presentere disse løgnene nå støter på motstand. Når president Donald Trump gjentatte ganger har hevdet at Obama er ISIS grunnlegger, samt at Obama/Clinton administrasjonen aktivt har støttet ISIS, og at terrorgruppen ikke kunne ha fungert uten denne støtten, så henger det sammen med informasjonen i lekket materiale. Helt sentralt her står Judicial Watch’ arbeid.

Det burde fremstå som et paradoks for vestlige medier at så mange i Midtøsten opprinnelig ønsket Trump hjertelig velkommen som president. Man forstår at kampen mot sunni-terrorisme, gjør at drastiske tiltak må innføres i en overgangsfase for å få kontroll over situasjonen. Eksempelvis, Trump har gjentatte ganger uttalt at det var en stor feil å fjerne Libyas Muammar Gaddafi. Man anser Trump som et håp for å få slutt på amerikansk deltagelse i hjerterå krigføring i land som Irak, Libya og Syria.

Trumps presidentperiode vil tids nok vise hvorvidt Trump vil evne å bryte igjennom den massive neo-con maktstrukturen i USA eller om han raskt vil bli et talerør nettopp for de samme som la kraftige føringer på både Bush og Obama før ham.

Som menneskerettighetsforkjemperen Malcolm X uttrykte det: “Media er det mektigste organet på jorden. De har makten til å fremstille den uskyldige som skyldig og gjøre den skyldige uskyldig. Det er makt, fordi de kontrollerer opinionen og massene.” Endelig slår disse maktkonstellasjonene sprekker.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Follow the trend and be one of them:

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com