Home » Europe » Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier
Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier

Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier

Share the article

Temaet mediesensur der desken kutter bort informasjon som ikke passer inn i det politisk-korrekte, er et økende problem. Døm selv og les intervjuet nedenfor som avisen Vårt Land nylig nektet å trykke. Avisen ringte og ville høre mine tanker rundt “Hvorfor tror konservative kristne så lett på konspirasjonsteorier?” og jeg åpnet med å problematisere overfor journalisten hva han mente med konspirasjonsteori. Hvordan har avisen kommet til den konklusjonen at “konservative kristne tror på konspirasjonsteorier”, hva betyr egentlig ordet og hvilke konspirasjonsteorier siktes det til.

Samtalen vi hadde var meget hyggelig og varte nesten en time. Artikkelen skulle stå på trykk kort tid etter. Det som deretter skjedde var at desken fjernet intervjuet og ikke trykket det. Det vi snakket om var tydeligvis ikke interessant. Nedenfor kan du lese den sitatsjekkede versjonen, temaet er jo viktig og nettopp at avisen valgte å ikke trykke dette, sier sitt og bekrefter den alvorlige illiberalitet, mangel på toleranse og frihetsinnsnevring som er et økende problem i norsk medielandskap.

 Vårt Land: – Du definerer deg som kristenkonservativ, og du kjenner godt til miljøet og holder mange foredrag. Forskere mener at det blant høyreorienterte, konservative kristne eksisterer en del konspirasjonsteorier. Hva tenker du om dette?

– Jeg har aldri definert meg selv som kristenkonservativ. Jeg definerer meg selv som kulturkonservativ. Jeg er for liberal til å kunne kalles kristenkonservativ.

VL: – En av konspirasjonsteoriene som går igjen er at barnevernet stjeler barn fra konservative kristne, en annen populær teori er at media dekker over de negative sidene med innvandring. Du har tidligere stilt deg kritisk til «media-eliten». Hva legger du i dette? 

– Du definerer konspirasjonsteori som frykt for en udokumentert konspirasjon. Det norske barnevernet begår enorme mengder dokumenterte overgrep, og omtales i sterke ordelag i utenlandske medier. (At media dekker over negative sider ved innvandring, er også et faktum  og ingen teori – se på voldsstatistikken.)

Herland mener at konspirasjonsteorier er en betegnelse som brukes om måter å se verden på som ikke passer inn i det politiske korrekte.

(Om vår aktive krigsdeltagelse i Midtøsten og terror på europeisk jord) – Det største problemet med media er at media ikke viser koblingen mellom terror i Europa og vår egen krigsdeltakelse (i Midtøsten), sier hun.

Herland sier hun har brukt begrepet «mediaeliten» med henvisning til at medielederne går i hverandres fester og skriver (og ser ut til å mene) det samme politisk korrekte om «alt».

Hun mener medielederne forenkler alt ned i generaliserte kategorier. En årsak til dette er at media mangler internasjonal kompetanse. Herland viser også til medienes utstrakte bruk av midlertidige ansettelser som en årsak til medias mangelfulle kunnskapsnivå.

-VL:  Du har tidligere beskrevet EU som marxistisk-sosialistisk. Hva mener du med dette?

Hitler var nasjonalsosialist, han var sosialist, ikke høyreekstrem. Det var storkapitalen i Tyskland som finansierte nasjonalsosialismen. De samme kapitalkreftene finansierte også Kull- og stålunionen, og gikk sammen med ny-marxismen fra Frankfurterskolen om dette. Slik fikk vi en videreføring av det sosialistiske prosjektet der målet er et samfunn uten grenser, et multikulturelt samfunn.

Hun mener at EU er kontrollert av elitene, og at eliten står for fjernt fra befolkningen i Europa. 

 

 

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

8 comments

 1. Geir Ivar Joergensen

  POLITISK BLANDET SALAT FRA HERLAND

  Som vanlig har Herland noen gode og relevante kommentarer, men ødelegger med å servere noen særdeles villedende ideologiske sleivspark, som ødelegger helheten.

  Hitler bør Herland studere nærmere. Han var ikke i nærheten av sosialist, eller marxisme. Like lite som Jonas Gahr Støre er i nærheten av marxist-sosialisme. Det defineres ettertrykkelig av EU som en annen variant av Hitler´s “Third Reich”.

  Både EU og Hitler´s “Third Reich” er imperialistiske prosjekt. Markedsliberale prosjekt for en hersker elite. Finansiert av storkapital og industriherrer. Den slags allianser er av Benito Mussolini definert som fascisme, og ble i Tyskland til nazisme.

  At Hitler bygget sitt parti på nasjonalsosialisme for å komme til makten kan ikke brukes som argument for at Hitlers prosjekt var marxistisk-sosialistisk. Med en slik logisk kortslutning kan man kalle Frp og flere alt-høyre partier for marxistisk-sosialistisk. Og det blir bare tøv!

  https://www.hannenabintuherland.com/otherregions/intervju-med-vart-land-som-ble-nektet-publisert-om-konservative-kristne-media-og-konspirasjonsteorier/

  • Hanne Nabintu Herland

   Det du her skriver, stemmer ikke. Å skulle bortforklare at NAZI akronymet står for Nasjonal SOSIALISTISK parti blir vanskelig. Det som kjennetegnet NAZI ideologien utover dets sosialistiske fundament var koblingen mot ekstrem-nasjonalisme. Sosialismen som ideologi er som kjent internasjonalistisk, ikke nasjonalistisk rettet. EU viderefører enda sterkere, i det jeg betegner som regional-sosialisme nettopp det internasjonalistiske element ved den klassiske sosialismen. Poenget med at tysk storkapital finansierte både Hitler og at de samme kreftene siden dominerte EU er også et faktum. Sveriges industrieventyr etter krigen er jo også i stor grad bygget på landets industrielle kollaborasjon med Nazistene under krigen – IKEA etc, og nesten ingen har vært bedre sosialister enn svenskene. Beklager om dette er ubehagelige sannheter som fremprovoserer ubehagelige følelser, men lite kan gjøres med dette. NAZIstene var og blir nasjonal SOSIALISTER.

   • Sverige – godt poeng. Interessant bok, spesielt om de forhold du nevner vedrørende krigen:
    Ulf Nilson: “Sverige: sluten anstalt”
    Komintern Instant Media, 1998. ISBN 91-973493-0-5
    Ble refusert av alle svenske forlag. Nilson fikk den utgitt i utlandet og på internett.

 2. Hvem var journalisten?

  • Hanne Nabintu Herland

   Journalisten gjorde en god jobb. Det var desken som nektet å trykke intervjuet, noe som er høyst merkelig i norsk sammenheng. At man først intervjuer folk, journalisten jobber med stoffet, bekrefter overfor meg at intervjuet står på trykk kort tid etter, for deretter at desken fjerner hele saken.

   • Nei, det er faktisk ikke merkelig, syns jeg, ikke når det gjelder politisk ukorrekte uttalelser, for det er ganske vanlig. Avisene er gjennomgående glade i å behage myndighetene; de vil ikke ut av det gode selskap med pressestøtte, det har barnevernsofre erfart over noen tiår. Når det gjelder opplysninger fra familiene, griper avisene gjerne til påstanden om at det ikke kan trykkes fordi er umulig å bedømme deres sannhetsgehalt når barnevernet holder tett – uaktet at avisene kan få alle dokumenter, inklusive barnevernets, og mengder av komparentopplysninger, fra den private part, og uaktet at det er fullt mulig å sette seg inn i emneområdet (dog ikke med de former for «research» aviser driver). Vårt Land og Dagen er meget ille til ukritisk og uberettiget å forsvare barnevernet (jeg er blitt oppringt av Vårt Land selv). De vrir fokuset til å kritisere en del fantasifulle teorier fremsatt i utlandet om hvorfor barnevernet agerer som de gjør, og er ensidig opptatt å forsvare kristelige kretsers aktivitet i barnevernsindustrien. Her har vi redaktør Tarjei Gilje:
    “Jeg tror det er flere barn som får en kristen oppdragelse i fosterhjem enn motsatt, fordi mange kristne er fosterforeldre.”
    http://www.dagen.no/Nyheter/naustdal-saken/–-Barnevernssak-truer-sivilisasjonen-345166
    Det koker ned til kristelig brahet uten kristendom, ikke se ikke høre ikke tale om virkeligheten.

 3. Hei Herland, det er ikke desken i Vårt Land som bestemmer hva som skal trykkes, det er redaktøren, så her har du nok misforstått. Oppdraget til vår sommervikar var å skrive om konspirasjonsteorier blant kristenkonservative, og han trodde i utgangspunktet at du var det. Da du hentet den ballen ned i ditt første svar var det ikke naturlig å bruke svarene dine. Det var forsåvidt en rekke uttalelser i den saken, også fra andre enn deg, som ikke viste seg å være relevante. Slikt hender fra tid til annen i journalistikken, men jeg håper han har beklaget for deg at uttalelsene ikke ble brukt.
  Med vennlig hilsen
  Alf Gjøsund
  Religionsredaktør i Vårt Land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com