Home » Europe » NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen: Industri, infrastruktur, kystforsvar – Herland Report
NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen: Industri, infrastruktur, kystforsvar – Herland Report

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen: Industri, infrastruktur, kystforsvar – Herland Report

Share the article

De senere årene har tematikken rundt den andre verdenskrig blitt mer vanlig å snakke om. Nå viser NRK til tall som er temmelig oppsiktsvekkende, nemlig i hvilken grad Adolf Hitler bidro til industrivekst i Norge, som i neste rekke gjorde at Norge etter krigen fikk et betydelig økonomisk oppsving. (Foto: Over 500 tyske firma var involvert i byggingen av festningsanlegg, fabrikker og infrastruktur i Norge under krigen. Romsdalsmuseet.)

Vi refererer NRK: Tyskerne ankom Norge med “Wiking Befehl” ordren fra Hitler om utbygging av norsk industri, infrastruktur og kystforsvar. Dermed begynte en betydelig industriutbygging. Både den norske bank, samt tysk realkapital ble brukt, krigsfanger gjorde i stor grad jobben. Rundt 130 000 utenlandske krigsfanger arbeidet i Norge i perioden.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Her fra Sunndal Verk i Møre og Romsdal, som også ble bygget opp av tyskerne. Totalt bygde tyskerne 20 nye flyplasser under krigen og mange er den dag i dag en del av Norges flyplassnett. Foto: Romsdalsmuseet.

Blant annet eksploderte aluminiumsproduksjonen i Årdal, ikke minst på grunn av vannkraftanleggene og tilgangen på billig strøm. Sommeren 1943 var det rundt 5000 mann i arbeid i denne lille Sognefjord bygden. 

Historieprofessor Hans Otto Frøland ved NTNU i Trondheim, som har ledet et stort forskningsprosjekt på dette, sier til NRK at tyskerne la igjen betydelige ressurser i Norge.

Tyskarane sin enorme bruk av eigne midlar står i sterk kontrast til den rådande oppfatninga i Noreg. Det har i stor grad vore fokusert på kor mykje tyskarane øydela og kor mykje dei tappa dei norske budsjetta.

– Ein kan vanskeleg hevde at Noreg låg med broten økonomisk rygg når vi veit at vi nådde tilbake til førkrigsnivået i produksjon allereie i 1946, seier Frøland.

Då krigen var over i mai 1945 var godt over 20 nye flyplassar bygde. Straumproduksjonen var auke med 35 prosent. Store og topp moderne forsvarsanlegg stod ferdige. Viktige strekningar på veg- og jarnbanenett var utbygd.

Dr. Frøland mener at tyskerne la igjen mellom 5 og 10 milliarder kroner i verdier. Det vil utgjøre mellom 110 og 220 millarder kroner i dagens verdi. Marshall hjelpen ville til sammenligning i dagens kroneverdi utgjort 60 millarder.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Follow the trend and be one of them:

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com