Home » Europe » Russere er ikke mennesker, det er flott å støtte fascismen i Ukraina? Bjorn Ditlef Nistad, Herland Report
Russere er ikke mennesker, det er flott å støtte fascismen i Ukraina? Bjorn Ditlef Nistad, Herland Report

Russere er ikke mennesker, det er flott å støtte fascismen i Ukraina? Bjorn Ditlef Nistad, Herland Report

Share the article

Nyheter og reportasjer fra Ukraina har opphørt å sjokkere. Forbud mot opposisjonspartier, drap og trusler, marsjerende høyreekstremister i gatene, høyreekstremistiske væpnede bander som settes inn mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina, og lover som forbyr kritikk av fascister og høyreekstremister.

Alt dette er kjent og gjør knapt lenger inntrykk, skriver Dr. Bjørn Ditlef Nistad.

Herland Report kommenterer: Alle vet at de vestlig støttede grupperingene i Ukraina åpenlyst støtter fascisme, sier Dr. Bjørn Ditlef Nistad. Vi vet at hatet retter seg mot de etniske gruppene i Øst Ukraina som står nærmere russisk kultur og språk. Vi vet at det er uttalte ønsker om etnisk rensing av disse gruppene. Vi vet at disse regionene i Europa har en historie med etnisk rensing. Etniske grupperinger settes opp mot hverandre, ved at Vesten støtter den ene parten i konflikten. Likevel fortsetter Norge å støtte Kiev regimet fordi USA ber oss om det?

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Ukrainske fascister marsjerer i Kiev, 2017, uten nevneverdige protester fra det vestlig støttede regimet. Når det er russere det gjelder og disse folkegruppene utsettes for ren rasisme, protesterer vi altså ikke, men stilltiende bifaller fascismen.

 

Det at ukrainske barn nå utkommanderes til å grave skyttergraver mot sine russiske naboer er like fullt så grotesk at en kommentar er nødvendig. Kanskje har den moralske oppløsningen i Ukraina nådd bunnpunktet?

På begge sider av jernteppet var oppbyggingen av etterkrigstidens Europa basert på noen fundamentale prinsipper. Et av disse prinsippene var at fascister ikke skulle få komme til makten i noe europeisk land.

Dette prinsippet utfordres – for å si det forsiktig – i dagens Ukraina der fascister marsjerer i gatene, kritikk av fascister og høyreekstremister er straffbart, og den herskende oligarkklikken holder seg ved makten ved hjelp av en skjør allianse med bevæpnede høyreekstremister.

Et annet prinsipp var at barn ikke skulle gjøres til soldater. Bilder av 12–13-åringer som Hitler-regimet våren 1945 hadde sendte ut i en meningsløs kamp mot fremrykkende amerikanske, britiske og sovjetiske soldater, hadde brent seg fast og var blitt et uttrykk for politisk fanatisme, kriminell indoktrinering og en fratatt barndom. Dette skulle ikke kunne skje igjen!

Men hva skjer i Ukraina, som nå befinner seg i unntakstilstand? Jo, tv-kanaler og andre massemedier beretter stolt om hvordan skolebarn graver skyttergraver og forbereder seg på å stå imot en invasjon av de russiske hordene. Se reportasje om barna som graver skyttergraver, her.

Hitler hilser på barnesoldater våren 1945.

Graving av skyttergraver er imidlertid bare ett eksempel på hvordan barn og unge i dagens Ukraina opplæres til å frykte og hate russere.

Et langt grovere eksempel er avsløringen av en halvmilitær treningsleir i Vest-Ukraina der barn ned i åtteårsalderen lærer å skyte russere og prorussiske separatister. ”Der er galt å skyte på mennesker, men russere og separatister er ikke mennesker.”

Se Associated Press’ reportasje om leiren der det med all mulig tydelighet fremgår hva slags leir det er snakk om, her. Ifølge Associated Press bruker dagens ukrainske regime offentlige midler på å finansiere denne type leirer.

Eller hva skal man si til avsløringer av hvordan uniformerte høyreekstremister ved ukrainske skoler bedriver samfunnsfagsopplæring der elevene oppfordres til å hate russere og å utrydde ”russiskheten” i seg selv?

”Jeg har russisk far og mor. Du sier at russere er alkoholikere og narkomane og snakker feil språk. Hva skal jeg gjøre?” spør en jente. Instruktøren svarer: ”Du må frigjøre deg fra det russiske ved hjelp av russofobi.” Se reportasje med valgfri engelsk teksting, sannsynligvis laget ved hjelp av et skjult kamera, her.

 

Ukrainske barn graver skyttergraver, 2017. Bjørn Ditlef Nistad.

Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig å betegne et regime som hyller erklærte fascister, som bruker høyreekstremistiske militsgrupperinger til å undertrykke et separatistisk opprør, som gjør det straffbart å kritisere fascister og høyrenasjonalister, og som bruker offentlige midler på å lære barn og unge å hate og skyte russere, separatister og deler av sin egen befolkning, som noe annet enn fascistisk.

Men å få norske massemedier til å bruke betegnelsen fascisme på dagens ukrainske regime og forholdene i Ukraina er umulig. Det er knapt mulig å få dem til å si noe negativt om Ukraina.

Les om drapsforsøk og trusler mot opposisjonspolitikere i dagens Ukraina her. Les om hvordan rehabiliteringen av den ukrainske fascismen utløser harme i Polen og forsurer de polsk-ukrainske forbindelsene her.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Be one of them! Get around the internet censors on Facebook, Google and make sure you see what we publish by subscribing to our newsletter and by sharing our articles on social media: [wysija_form id=”1″]

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com