Home » Cultural Analysis » Ny-marxismens 68’er ideolog Herbert Marcuse: Undertrykk majoriteten! – Nabintu
Herland Report Paul Craig Roberts quote ad
Hanne Herland Report

Ny-marxismens 68’er ideolog Herbert Marcuse: Undertrykk majoriteten! – Nabintu

Share it!

Når folket føler at deres perspektiver undertrykkes og at “ingen hører på befolkningen”, så har dette vært den kulturradikale strategien siden 1960-tallet. Hele poenget var å diskriminere de borgerlige og tradisjonelle verdiene i Europa.

Borgerlige majoritetsverdier, konservative europeere ble «fienden» som skulle angripes. Metoden var å aktivt bruke diskriminering av disses synspunkt.

Man har brukt “ytringsfriheten” til å strupe ytringsretten til bestemte grupper, de gruppene i samfunnet som ikke ønsker radikal samfunnsendring, men vil ta vare på de grunnleggende europeiske verdiene.

Det Nye Babylon Hanne HErland
Kjøp Herlands nye bok her, “Det Nye Babylon”. KLIKK og KJØP.

En av kulturradikalismens ledende ideologer, Herbert Marcuse, som regnes som filosofen bak studentopprøret på 1960-tallet, beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for majoriteten å fremme de kulturradikales ideologiske mål.

Vi snakker her om New Left bevegelsen – ikke den opprinnelige venstresidens konstruktive vekt på empati med de svake, respekten for nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet.

De borgerlige majoritetsverdiene, de kristne, konservative av ulike slag, disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes under ny-marxismens inntog i Europa.

Det var disses tanker som skulle diskrimineres, forties, utelates, altså en effektiv illiberal og totalitær holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet. Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

Omtrent på samme måte som vi snakker om “den frie presse i Norge”, mens realiteten er at landet vårt er underlagt et kulturradikalt Jernteppe så sterkt at nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Dette kaller ny-marxistene som styrer norske medier for “den frie presse”.

Den ny-marxistiske mediekontrollen er total og nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Norge er helt klart Europas mest lukkede land mediemessig.

I høstens artikkelserie på Herland Report analyserer religionshistoriker og bestselgende forfatter, Hanne Nabintu Herland utviklingen i Europa. Hvilke trender har forårsaket økende anarkistiske tilstander og indre splid? Og hva skal til for å gjenopprette stabiliteten og respekten for de verdiene som en gang gjorde oss til foregangsland?

LES GJERNE: Artikkelserie: Moderne vitenskap er ikke nøytral/objektiv, Hanne Nabintu Herland.

VIKTIG ARTIKKEL HER: Norge har Europas mest lukkede ny-marxistiske medier. #Boris Johnson

 

Millions watch Herland Report TV on YouTube: 

Herland Report TV American PR guru
Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd lenge i Sør Amerika og Midtøsten. Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger. Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre.

1960-talls kulturradikale har aktivt sensurert folkets oppfatning

Som Milo Yiannopoulos uttrykker det i et Herland TV (HTV) program, har man brukt den amerikanske konstitusjonens vekt på frihet og ytringsrett til å utvikle et tyranni der poenget er å undertrykke de hvis meninger man ikke liker. Man har det som strategi nettopp å undertrykke befolkningens ønskede verdier.

Marcuse tilhørte Frankfurterskolen, hvis opprinnelige agenda var å etablere et rettferdig samfunn der enkelte minoriteter ikke lenger ble undertrykt. Tanken var altså meget god, og et ideal vi burde bestreve. De mente at om allmennheten fikk mulighet til kritisk innsyn i samfunnets maktprosesser, ville elite og offentlige myndigheter tvinges inn i en dialog, og makthavernes skjulte motiver bli avdekket.

LES OGSÅ: Høstens artikkelserie analyserer årsakene bak EUs svekkelse, Europas kulturelle nedgang og veien ut.

Poenget var i første rekke godt, effekten ble derimot at en ny elite fikk makten som straks satte i verk undertrykkende mekanismer mot dem de selv oppfattet som «utdaterte tilhengere av tradisjonelle verdier.» En av problemene med venstresiden er at man fullstendig har fjernet seg fra venstresidens opprinnelige verdier som solidaritet, støtte til de svake, til arbeideren og internasjonal solidaritet.

En av problemene med høyresiden er den blinde aksepten for den stadig mer globaliserte, hensynsløse kapitalismen blottet for moralitet og redistribusjon (se Victor Normans NHH foredrag), og neo-konservative tanker uten respekt for nasjonalstatens suverenitet. Igjen, som jeg stadig påpeker, aksen venstre – og høyreside har i dag mistet sin evne til å beskrive virkeligheten, ettersom de politiske elitene på begge sider av spektrumet i stor grad har felles interesser.

De kulturradikales hovedmål: Å knuse europeiske tradisjoner og stolthet

Hanne Herland Report

Marcuse selv avslører den skjulte, autoritære tendensen i en slik tankegang, og slår fast at det er både nødvendig og forsvarlig å legge bånd på andres rett til fri ytring. Den virkelighetsbeskrivelsen som skulle «vinne debatten», var hans egen og ikke andres.

Herbert Marcuse, en av ideologene bak den selvdestruktive ideologien som har svekket hele Europa gjennom notorisk diskriminering av folkemajoritetens oppfatninger, – en mann som selvsagt omtales som en ideologisk helt ved Universitetet i Oslo og andre kulturradikale institusjoner i samfunnet der det snart ikke er lov å mene noe annet enn summen av det man uansett leser i Aftenposten og VG.

LES OGSÅ: Den sekulære ekstremismen i Europa. Herland kommenterer Usman Rana.

LES OGSÅ: Artikkelserie om Vestens kulturelle nedgang og Det Nye Babylon.

Helt fra den intolerante, kulturradikale tenkningen først begynte å sive inn i landet vårt som en ideologi har hovedmålet vært å knuse majoritetens oppfatningen om Europa, lokalkultur og stolthet over sine egne verdier, den som nå ligger på dødsleiet etter at ideologien implementert har gitt oss et Europa på kokepunktet.

Vi har et Sverige som står på randen av sammenbrudd, et EU som ikke håndterer befolkningens problemer og ikke løser utfordringene på kontinentet, et Storbritannia som har fått et Brexit.

Vi har et USA der befolkningen var så inderlig lei av de politisk korrekte kulturradikale, som gjennomkorrupte Hillary Clinton, at de stemte på en realitystjerne og milliardær forretningsmann heller enn vanlige politikere. Og vi har en medieelite som ikke evner annet på sine nedstøvede kontorer enn å gjøre annet enn å repetere en ideologisk tenkning som utspilte sin rolle omtrent midt på 1980-tallet.

Hanne Herland Report Hans Erik Dyvik Husby
Former leader in the death punk band Turbonegro, Hank von Hell, alias Hans Erik Husby, asks what happened to the Leftwing values such as solidarity with the weak, empathy etc. Watch the show, click on the picture.

Ren brutal, autoritær maktutøvelse i norske medier

Aktiv struping av meningsmangfoldet har lenge kjennetegnet land som Norge, der en regressiv, autoritær holdning blant medieeliter og andre skaper en betydelig frykt i befolkningen for å uttale seg fritt. Mangelen på frihet er forstemmende sterk i et land der det snakkes mye om ytringsfrihet, mens realiteten står langt fra idealet.

Til syne i denne typen autoritær ideologi som Marcuse definerer, kommer også en grunnleggende mangel på respekt for de demokratiske prosesser. Man snakker følgelig om «demokrati» og «friheten i Vesten», men har i realiteten liten respekt for folkemeningen.

LES OGSÅ: Lever vi i et demokrati eller et oligarki? Høstens artikkelserie.

Selve begrepsbruken illustrerer selvsagt poenget: Vi er “de progressive” og “fremoverlente” som ønsker en bedre fremtid, de konservative er de “gammeldagse”, “rasister”, “utdaterte”, “intolerante”, “mannssjåvinister” og hele tiraden av skjellsord som nå i årtier har preget omtalen av majoritetsoppfatninger i våre kulturradikale medier. Snakk om mangel på frihet.

Vi befinner oss i en forstemmende situasjon, som lett kan utvikle seg til borgerkriger på europeisk jord og da vil de stigmatiserende og kategoriserende holdningene i media som bidrar aktivt til å øke konfliktnivået bære mye av skylden.

At Marcuse så sterkt hevder retten til og behovet for å bringe ideologiske motstandere til taushet, illustrerer hvilken mangel på respekt for den frie tanke som ligger innbakt i den kulturradikale tenkningen helt fra begynnelsen. Dette er en tendens som senere har fått blomstre i det vi i dag opplever som en regressiv venstreside, for å bruke den liberale talk show host, Dave Rubins betegnelse fra The Rubin Report.

Nettopp forkjemperne for kritisk teori har bidratt til å forsterke ensretting og konsensustyranni i samfunnet, stikk i strid med deres egne uttalte intensjoner om å bekjempe urettferdighet. Man skulle bidra til avdekking av undertrykkelse, men brukte mediespråk og institusjonalisert språk til å undertrykke nye grupper.
Man ble selv «borgerskapets nye eliter» i neste generasjon. Nå tyranniseres vi alle av deres autoritære maktovergrep.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

US-Prison-System-Industry-the Economist Herland Report

Privatization Is Resurrecting Feudalism #Prisons – Paul Craig Roberts

Share it!  Privatization Is Resurrecting Feudalism: America is a country of scandals. The latest scandal …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close