Hanne Nabintu Herland

2019 Herland Report har hatt betydelig vekst, se temaene som kommer i 2020

Et vidunderlig nytt år ønskes alle! Herland Report har dette året hatt en betydelig vekst, levert intervjuer og artikler med verdens ledende intellektuelle, og hatt bred inngang blant annet i sentrale politiske miljøer i USA.

Vi har kunnet åpnet rommet for informasjon om det som foregår bak medie-fasadene, her siste nye artikkel om hvor Jeffrey Epstein fikk pengene sine fra, som er lite omtalt ellers.

Maktstrukturer trenger å møte kritikk, sa de gamle ny-marxistene og kulturradikale profetene som Marcuse, Adorno, Horkheimer, Derrida og Foucault. Deres tenkning fikk sitt gjennomslag under kulturrevolusjonen i Vesten på 1960-tallet.

I dag foreligger særdeles lite strukturell maktkritikk, i en tid der sosialister parret med grovkapitalister overtar demokratiet og folkestyret – og loser milliardene rett inn i egne lommer gjennom globaliseringen.

Våre politikere er tause om dette, men tar gjerne imot flotte stillinger i utlandet etter å ha gitt bort milliarder av norske skattebetaleres penger. Mediene er tause om dette.  Selv har vi vært omtrent nedstengt av shadow banning på både Facebook og Twitter, med en svært liten radius nådd i sosiale medier. Likevel har Herland Report veksten vært betydelig. 

Erna Solberg Nettavisen
Statsminister Erna Solberg, Nettavisen.

Styrkingen av det konservative prosjekt

Vi mener den største svakheten ved dagens Norge er at de såkalt konservative fremstår blottet for strategisk tenkning hva gjelder synliggjøringen av den konservative ideologi som løsning på det kulturradikale prosjektet.

Man diskuterer liberalisme som om det kun handlet om fri konkurranse, og markedskapitalisme som om det kun handler om globalisme. Verdiperspektivet er som sunket i jorden, man finner flere Høyrefolk med forakt for historiske europeiske verdier enn man finner kommunister?

Topper i Høyre fnyser straks man nevner klassisk konservatisme, Minerva er blodrødt, Civita fremmer markedsliberalisme og har avviklet konservatismen i Norge? Hva skjedde her, egentlig? Hvem kuppet Høyre? 

Hvor er vår tids Kåre Willoch? Hvor ble det av Torbjørn Røe Isaksen? Hvem struper disse stemmene bort i dagens sosialist-Høyre der den sosialistiske sentraliseringspolitikken med stadig flere skatter (les bompenger) kveler partiet?

Når overtok Arbeiderpartiet dagens Høyre-politikk? Vi antar Senterpartiet stiller med statsminister ved neste valg.

I året som kommer vil det foreligge en lang rekke artikler som definerer det konservative prosjekt, som vi nå ser står så sterkt i Storbritannia og som Donald Trump forsøker å fremme i USA. På grunn av den kulturradikale påvirkningen av Norge, er det få som forstår dette og vi evner derfor ikke å følge med i tiden.

LES OGSÅ: Umulig å Overdrive den Kristne Filosofiens påvirkning på Europeisk Kultur. 

LES MER: Høstens serie: Lever vi i et folkestyre eller et oligarki?

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

 

De kulturradikale som Sheriffen av Nottingham

 

Vi mener denne prosessen – samt korrupsjonsproblemene som i samme draget oppstår blant politikere til “å la seg kjøpe” med fine posisjoner i utlandet, er svært viktig å snakke om. Dette var det positive med etterkrigstidens ny-marxister, deres opprinnelig ønske var å rette en kritisk finger til maktmisbruk.

Nå overtok de derimot selv statsmakten gjennom de kulturradikale på 1970-tallet og har selv blitt en ny maktbastion som overhode ikke er særlig glad i å møte maktkritikk.

Robin Hood, som først tenkte på de fattige, er blitt Sheriffen av Nottingham som nå sementerer sin maktposisjon for seg selv og sine på havre/pengesekken. I takt med denne prosessen har venstresiden mistet fokus på borgerne og blitt maktglade nøyaktig som borgerskapet før dem.

Vi gleder oss over å høre at mange innenfor maktsegmentet i Norge er blant våre jevnlige lesere. Samt internasjonalt, i det vi vektlegger den konservative ideologi som strukturell maktkritikk.

Soundcloud lying down banner Herland Report
 

EUs sammenbrudd kommer 

 

Over hele Europa, er millioner svært lei av EU’s regional sosialisme, grovkapitalismen som overkjører demokratisk styring og ønsker mer makt til konservative tankerekker som handler om nasjonal selvråderett, respekt for retten til å være forskjellig og tenke forskjellig, respekten for samfunnets pluralitet.

Vi spår derfor det nåværende EUs sammenbrudd, der Storbritannias konservative regjering står i spissen for en historisk ny linje i Europa. EU faller sammen i hovedsak fordi EU ikke vektla å ta hensyn til sin egen befolkning og kultur. Man fikk befolkningen mot seg i sitt elitistiske sosialistprosjekt der det gjaldt å fremelske lojalitet til alt annet enn egen befolkning.

La oss håpe det ikke går 10 eller verre, 20 år før Norges såkalt konservative politikere forstår dette, der de sitter innsauset i sin kulturradikale Arbeiderparti-narrativ, den som gjennomsyrer omtrent all tenkning i Norge enten det er Høyre eller Venstre, og sementerer oss til fortidens feilslåtte planer.

Det er da ikke festlig å fremstå som Europas mest stupide nasjon med ledere som lever bak en så sterk jernmur at man forstår seg lite på internasjonale forholds overliggende hensyn.

Det må kunne gå an å få politikere i Norge som kan litt om utlandet, som ser maktperspektivene og forstår hvordan beskytte norske interesser? Vi ønsker da å beholde demokratiet? Kan vi få dyrket frem politikere som bryr seg om befolkningen og lytter til deres ønsker, som ikke kun meler egen kake og karriere?

 

Ny respekt for religion, ikke bare ateisme

 

La oss ikke glemme respekten for religionsfriheten, respekten for retten til religiøs tilhørighet uten å støte på totalitære ateistiske tendenser. Vi ønsker et oppgjør med en kulturradikal ateisme der ikke-troende som er en betydelig minoritet gis forrang i en befolkning der over 80 % står tilknyttet et trossamfunn, ifølge ISSP. 

Hvorfor marginaliseres troen til majoriteten av befolkningen? I Norge tror over 70 % på en Gud, ifølge ISSP som er en bred internasjonal undersøkelse.

I Europa for øvrig sier rundt 80 % at de tror på Jesus Kristus som Guds sønn. Da er ikke muslimene iberegnet, og det er mange titalls millioner muslimer på kontinentet.

Hvorfor skal vi som er troende hetses, marginaliseres, latterliggjøres i media etter alle kunstens regler? Nettopp de grunnleggende kristne verdier er selve bærebjelken i det historiske Europas tenkning: Likeverd, menneskeverd, kvinnens verdi, barnet med livets rett, opphevelsen av slaveriet, ekteskapet som beskyttelse og fundament for en stabil familie og så videre. Hvorfor skal dette foraktes?

I en tid der depresjon, ensomhet er våre største folkesykdommer, narkotikamisbruket eksploderer, psykiatrien likeledes, barnevernsproblemer som aldri før – hvorfor skal kristen etikk foraktes?

Det ateistiske kulturradikale prosjekt angrep den kristne tro og Kirken, men har tydeligvis ikke maktet å lede oss til det ateistiske utopia? Europa står mer splittet i småfraksjoner, minoriteter, kjønnsproblemer, familiekamper og etniske stridigheter enn på lenge.

Hvor er respekten for de tradisjonelle europeiske verdiene som en gang gjorde Europa til en ledende sivilisasjon? Svaret ligger i det kulturradikale, ateistiske prosjekt der det gjaldt nettopp å diskriminere majoritetens syn, slik vi ser i Marcuse’s tekning. 

Mangfold, gode verdier som bygger Norge, som bygger stabile familier, respekten for utenforskap og forskjellighet, måtte inkludering bli mer enn et politisk korrekt ord. GODT NYTT ÅR!

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

Check Also

Sweden herd immunity is now WHO model: Herland Report

Sweden herd immunity is now WHO model, Imperial Report was fraudulently wrong

  Herland Report: Sweden herd immunity is now WHO model: As the World Health Organization …

Erna Solberg doble roller er problematisk: CEPI World Economic Forum Davos, Herland Report

Erna Solberg doble roller er problematisk: Enten bør hun gå av fra FN-jobben eller som statsminister – Pål Steigan

  Herland Report: Erna Solberg doble roller er problematisk: Både som FN leder og nasjonalstaten …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close