Home » Lifestyle » Svake diagnoser gir økt fare for overgrep i psykiatrien – Vidar Gustad
Svake diagnoser gir økt fare for overgrep i psykiatrien – Vidar Gustad

Svake diagnoser gir økt fare for overgrep i psykiatrien – Vidar Gustad

Share the article

Psykosomatisk- psykiatrisk tankegods er ofte mer basert på en “trosretning innen moderne legevitenskap” heller enn reell vitenskap. Sannheten er at det er en hel klasse immun – undertrykkende sykdommer som har blitt fornektet av myndighetene og hele medisinen. Omfanget må nødvendigvis være massivt.

Mengder av mennesker ender i dag opp med diagnoser som ME/ CFS, fibromyalgi, «Lyme Disease» («kronisk borreliose») og autisme.

Ekstremt mange lider nå av disse mystiske sykdommene, som leger ikke har metoder for å validere og fange opp hva egentlig er. Manglende reell kunnskap har åpnet for muligheten til at leger gir folk vilkårlige symptom diagnoser. Feltet bør studeres nærmere av dyktige forskere som våger å avsløre at den tradisjonelle medisinen faktisk ikke har tilstrekkelig kunnskap om dette feltet, og derfor lider mange mennesker i dag uten å få tilstrekkelig hjelp for sine lidelser.

Herland Rapporten kommenterer: Temaet psykiatri aktualiseres gjennom Herland Rapportens programmer med Hans-Erik Dyvik Husby, alias Hank von Helvete, der han snakker om svakhetene ved måten vi ofte ser på psykiske lidelser på. Se første programmet her, LINK.

About The Author

Vidar Gustad er en tidligere bookmaker for Nordicbet og Centrebet, og har drevet med sannsynlighetsberegning og oddskalkulering i en årrekke. Han har de siste årene representert TruthCures bevegelsen og samarbeidet tett med forsker Kathleen Dickson i informasjonsarbeidet rundt tabubelagte kroniske sykdommer. Kathleen Dickson er en tidligere kjemiker ved den farmasøytiske giganten Pfizer. Hun er mest kjent som varsleren som rapporterte om de forfalskede borrelia testene.

Disse pasientene er i grenseland for å bli trodd for sin sykdom og mange blir nesten latterliggjort før de ender opp med en symptom -” sekke” diagnosene. Andre som får samme symptomer får en forståelse av at det er ” noe psykisk». Mange kan ha et lignende symptombilde.

Post sepsis syndrom innebærer søvnløshet, vanskeligheter med å sovne eller mareritt, levende hallusinasjoner og panikkanfall. Noen får muskel- og leddsmerter,  type fibromyalgi diagnostiserte f.eks gjennom ekstrem tretthet, dårlig konsentrasjon, redusert mental (kognitiv) funksjonalitet, tap av selvbilde og lav terskel for frustrasjon.

Den totale symptomlista er mye lenger for det er snakk om ” multisystemiske ” utfall. Dette er allikevel viktige symptomer for å forstå at fysisk sykdom kan ende med at man tror det er noe galt med viljen eller psyken. Det er lett å plassere dette på opplevelser som stemples som” traumatiske ” eller lignende.

Det kommer nå vitenskap som fanger opp mange av disse symptom diagnosene som ME/ CFS, Fibromyalgi og Lyme Disease (kronisk borreliose”) har felles sykdoms- mekanismer og alle spor peker i mot en diagnose som finnes i systemet. Sporene peker i retning av post sepsis syndrom. Bevisene som legges frem er massive.

Mange med disse symptom diagnostiserte sykdommene har nå vitenskapelige beviser for å utfordre psykosomatisk tankegods når sykdoms-mekanismene avsløres. Litt info hentet fra forsker Kathleen Dickson fra USA:

Vi må huske at det er 5 komponenter til helse og mental helse:
– Genetisk (veier mer i mental helse, dvs. arvelig kognisjon),
– Organisk (hjernesykdommer/sykdom)
– Traumatisk (la oss inkludere begge typer her)
– Åndens påvirkning
– og endelig, fri vilje.

 

Historien er full av eksempler hvor de som ikke fanges opp av sin sykdom og ender opp med en psykosomatisk eller psykiatrisk tilnærming. Vi kan feks nevne syfilis, magesår, AIDS og MS. 

Psykiatri er i bunn og grunn heller ikke tuftet på vitenskap og diagnosene er gjerne symptom diagnoser. Dette kan bekreftes av den tidligere direktøren for Institutt for mental helse, Thomas Insel, som sa dette om psykiatri – at det ofte ikke nødvendigvis er gyldig, men i grunnen en form for religion eller trosretning:

• “The goal of this new manual, as with all previous editions, is to provide a common language for describing psychopathology. While DSM has been described as a “Bible” for the field, it is, at best, a dictionary, creating a set of labels and defining each. The strength of each of the editions of DSM has been “reliability” – each edition has ensured that clinicians use the same terms in the same ways.

The weakness is its lack of validity. Unlike our definitions of ischemic heart disease, lymphoma, or AIDS, the DSM diagnoses are based on a consensus about clusters of clinical symptoms, not any objective laboratory measure. In the rest of medicine, this would be equivalent to creating diagnostic systems based on the nature of chest pain or the quality of fever.

Indeed, symptom-based diagnosis, once common in other areas of medicine, has been largely replaced in the past half century as we have understood that symptoms alone rarely indicate the best choice of treatment. .. Patients with mental disorders deserve better…”

Den alvorlige trøttheten er det viktigste utfallet av post sepsis syndrom. Mentale problemer har lite eller ingenting med selve sykdommen å gjøre. Det er i såfall mer et utfall av å leve med en multisystemisk sykdom. Post sepsis syndrom har store likhetstrekk med HIV/AIDS både når det gjelder utfall, men også rent historisk inn mot hvordan pasientene har blitt behandlet.

HIV er et T-cellevirus som ødelegger T-celler, post sepsis syndrom er en form for AIDS hvor B-cellene blir gjort ubrukelige. Utfallet er i begge tilfeller som AIDS. Vurderer at situasjonen er analogt til det som i sin tid HIV pasienter ble utsatt for inntil patogen ble funnet, eller MS (multippel sklerose ) før det ble oppdaget å være en reell sykdom. De får rett og slett en AIDS lignende sykdom som ikke fanges opp av tester. Historien ser ut til å gjenta seg.

Flere triggere utpeker seg. Bevisene er massive for flåttbitt sepsis, andre får det gjennom andre typer infeksjoner ( sepsis eventer), du kan få dette injisert gjennom vaksiner (som inneholder mycoplasma), immun-undertrykkende vaksiner som f.eks LYMErix ( Borrelia vaksine), immun-undertrykkende medisiner. Noen utsettes for muggsopp i hus og dette har samme effekt på immunforsvaret. Flere triggere fører til samme utfall.

Sannheten er at det er en hel klasse immun – undertrykkende sykdommer som har blitt fornektet av myndighetene og hele medisinen. Omfanget må nødvendigvis være massivt når vi studerer potensielle triggere. For å sitere en amerikansk lege ( som ikke har noe med våre beviser å gjøre) “The exploding Autoimmune Epidemic – its not Autoimmune, you have Viruses”

Det er kun HIV-AIDS pasienter, i følge NIH ( National Institution of Health), CDC, BigPharma, forsikringselskapene som har fått en sykdomsdefinisjon uten de klassiske tegne på betennelse. Det er dette som skjer med ekstremt mange når er en ikke har metoder for å validere og fange opp sykdommene.

Manglende reell kunnskap har åpnet for muligheten til at leger gir folk vilkårlige symptom diagnoser. Man plukker en mer eller mindre tilfeldig diagnose for å bli “kvitt pasienten” fordi legevitenskapen ikke vet tilstrekkelig om hva sykdommen egentlig gjelder. Feltet bør studeres nærmere av dyktige forskere som våger å avsløre at den tradisjonelle medisinen faktisk ikke har tilstrekkelig kunnskap om dette feltet, og derfor lider mange mennesker i dag uten å få tilstrekkelig hjelp for sine lidelser.

 


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com