Home » Tag Archives: Hanne Nabintu Herland (page 10)

Tag Archives: Hanne Nabintu Herland

The tyranny of the Left: Zero respect for religious diversity – Hanne Herland in The Christian Post column, Herland Report

Share it!As we live in an age of atheist intolerance, where the elitist mainstream media constantly focus negatively on Christians, we need to remember how ground breaking the Christian faith really is, writes Hanne Herland in her regular column at The Christian Post. So, let’s talk about the massive impact Christianity and the revolutionary message of Jesus Christ has had …

Read More »

Social Science is atheist new religion – Hanne Nabintu, WND

Science is atheist new religion: Hanne Herland

Share it!  Herland Report: Science is atheist new religion: Hanne Herland counters those presenting empiricism as a ‘complete religion’ in her weekly WND column.  Today many view “modern social science” and “empiricism” – the practice of basing theories on testing of data derived from human experiences – as if these are infallible, objective entities. People believe in the social sciences …

Read More »

Det ufordragelige selvskryt: Nordmenn ser på seg selv som verdens beste – Hanne Nabintu Herland, Herland Report

Share it!At Norge stadig kåres av FN til verdens beste land å bo i, er ikke rart tatt i betraktning at en av indeksene er bruttonasjonalprodukt pr innbygger. Selvsagt kommer et så lite land med så få innbyggere og så mye oljeforekomster høyt opp på en slik rangering. Og det er omtrent kun hos FN at vi kåres til verdens …

Read More »

Christian selfishness destroys the West – Hanne Nabintu, WND

The neo-Marxist New Left 1960s revolution: Herland Report

Share it!  Herland Report: Christian selfishness destroys the West: Something has gone seriously wrong with Christianity in the West. Research shows that church attendance is dropping dramatically. The very peculiar fact that surveys demonstrate is that it is the most believing Christians that leave the churches. Maybe because institutionalized religion seems most preoccupied with the “God bless me and make …

Read More »

Vår tids svøpe: Den sosialistiske rasismen umyndiggjør fremmedkulturelle – Hanne Nabintu Herland

Share it!En av de alvorligste effektene av multikulturalismen, den europeiske raseteorien som skiller skarpt mellom etniske identiteter og aktivt stakkarsliggjør fremmedkulturelle som man automatisk mener at det er “synd på”, er at den bidrar til utviklingen av parallelle virkeligheter der muslimer og andre ikke-vestlige utgjør isolerte enklaver på kant med majoriteten. (Foto: Illustrasjon) Subscribe to Herland Report TV Dette fremmer …

Read More »

Behovet for radikal reformasjon – Vårt Land debatt: Biskop Tor Jørgensen og Hanne Nabintu Herland

Share it!Det ikke nødvendigvis noe skille mellom statskirkelighet og det frikirkelige hva gjelder omvendelse og etterfølgelsesliv. I faser av historien har kirkens struktur beskyttet den troende og lavkirkeligheten representert det egoistisk dekadente. Igjen bidrar biskop Tor B. Jørgensen med et spennende innlegg der han argumenterer for kristendommens betydelige verdi for vår kulturutvikling. Jeg blir meget inspirert over å lese det …

Read More »

The Herland Report America Tour – upcoming ground breaking interviews with US celebrities

Share it!Touring the United States with my new book “The Culture War. How the West lost its Greatness”, we have spoken to a number of the famous celebrities in America who we think have something important to say. The Herland Report will feature exciting personas and ground breaking interviews in the weeks to come from our American tour. I am …

Read More »

I appear on The Hagmann Report tonight, and in many other US media outlets the coming days – Hanne Nabintu Herland

Share it!Travelling the USA with my book “The Culture War. How the West lost its Greatness” is such a pleasure, this evening with The Hagmann Report. We have had some fruitful shows done in Miami, continuing tomorrow and then moving on to Houston, Texas. It is quite amazing to see how much we view the world in the same way. …

Read More »

Atheists who care are better than selfish Christians – Interview with Hanne Nabintu Herland #TheCultureWar

Share it!Hardly anyone dares to speak up against the lack of morality. This lack of solidarity and kindness has resulted in wars in the Middle East, wars at home, ethnic clashes, racial hatred among groups on a scale that has not been seen for many decades. We who should “love one another” have ended up hating each other more than …

Read More »

På rundreise i USA med boken “The Culture War. How the West lost its Greatness” – Hanne Nabintu Herland

Share it!Jeg er nå på rundreise i USA med boken “The Culture War. How the West lost its Greatness” og det kommer mye spennende stoff fra dette etterhvert. The Herland Report er blitt lagt godt merke til i USA, kan man trygt si, og mange synes det er festlig at noe spenstig kommer fra Skandinavia. Jeg skal møte en rekke …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close