Home » Tag Archives: syria (page 2)

Tag Archives: syria

Ledende medier var hovedleverandør av Fake News i 2011. Man bidrar til krig, rasisme, hat mellom grupper – Herland Report

La meg komme med følgende påstand: Ledende norske medier var viktigste leverandører til Fake News i 2011.  Man hyllet “den arabiske våren” som notorisk ledet til at sekulære, islam-liberale ledere ble fjernet og radikale islamister og sunni-ekstremister tok makten i land etter land i Midtøsten. Mediene var propagandakanaler til støtte for radikale ekstremisters verdensbilde. Man ble islamistenes største hjelpere. Den ... Read More »

Meningsmangfold er blitt folkefienden: Sjikanering, maktretorikk, faktafeil – VGs faktafeil i omtalen av The Herland Report

VG skandalen har dokumentert at VG fabrikkerte løgn om en av kvinnene som Trond Giske ble kritisert for å behandle dårlig i MeToo saken. Det samme gjaldt en annen kvinne som også bekrefter at VG ikke opptrådte sannferdig. Herland Report forsvarte også Trond Giske den gangen, og etterlyste andre sider av saken enn Hadja Tajiks og den notoriske Jonas Gahr ... Read More »

Russia’s turn from Leninism to Christian Orthodoxy under Putin: choosing opposite path than the hedonist West – Herland Report

In the eighteen years since the faction behind President Putin came to power, the country has been transformed in a way that Western neo-liberalism would call “regressive.” The government and its leaders there speak plainly about the need for morality and virtue (much stronger terms than “ethics” and “principles”). They speak plainly about the need for thriving families and communities. ... Read More »

Hillary Clinton visiting Norway, surrounded by scandals: Pay for Play at Clinton Foundation, Herland Report

Norway was recently the focal point of a generous Hillary Clinton visit with the Norwegian Labour Party, March 8, 2019. We assume Clinton is looking for another payment from the Norwegian State to the Clinton Foundation, using the particularly eager to help, Labour Party leader, Jonas Gahr Store. Leading figures within the Labour Party pledged allegiance to Hillary Clinton, stating ... Read More »

Famous Columbia professor Jeffrey Sachs on Syria: We sent in the CIA in covert operations to overthrow Assad, Herland Report

Professor at Columbia, Jeffrey Sachs admits that the CIA instigated the insurgency in Syria, adressing the issue on national television in America, at the MSNBC studio, shocking the panelists. (Photo: President of Syria, Bashar al-Assad. BBC) Dr. Sachs, who is one of the most renouned US professors, said about Syria: “We have to step back and not put this in ... Read More »

Oppgjøret med medieløgnene før Libya krigen 2011 og politikerne som bidro ser ut til å utebli #NorskKorrupsjon – Lars Jørgensen, Herland Report

Libya krigen 2011 ødela Norges rykte som fredsnasjon. At vi så raskt, med Arbeiderpartiet i spissen, var villige til å bidra militært inn i en konflikt vi visste lite om, og dermed bli medansvarlige i borgerkrigen som herjer til dags dato, ble for mye for folk flest. Mange etterlyser et oppgjør med de norske politikerne som den gangen var ansvarlige, ... Read More »

Wikileaks og Judicial Watch 2014, 2015: Lekket DIA rapport betegnet Al Qaida grupper i Syria som “våre samarbeidspartnere” – Herland Report

Frem til 2015 publiserte jeg svært mange kronikker i norske aviser om Midtøsten forhold, som i ensidig grad blir fremstilt i tråd med våpenprodusentenes og de amerikanske makthavernes økonomiske interesser. Jeg mente at det ville tjene offentlighetens interesse å få større kunnskap om de reelle maktforholdene bak mediefortellingenes fasade.  Som kjent eies over 90 % av de amerikanske mediene av ... Read More »

Baffling European hypocrisy: We criticize Trump, yet long ago built our own walls – Hanne Herland, WND

The European hypocrisy when criticizing president Donald Trump’s efforts to stop illegal immigration along the US’ southern border, simply is baffling, writes historian Hanne Herland in one of America’s largest conservative news outlets, World Net Daily. The European mainstream media are tripping over themselves in copying New York Times and Washington Post attitudes of demonizing the “racist” Trump efforts to ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com