Home » Tag Archives: wesley clark

Tag Archives: wesley clark

Dokumentet som startet krigen mot terror og flyktningstrøm, Niels Harrit

Share it!De lagliga grunderna för invasionen av Irak 2003 har blivit ifrågasatta i flertalet länder. Den mest välkända är Chilcot-utredningen i Storbritannien, vilken startade 2009 och resulterade i en rapport 2016. Undersökningen handlade inte om legaliteten av krigshandlingen, men den brittiska regeringen blev starkt kritiserad för att inte ha tillhandahållit en rättslig grund för attacken, skriver Dr. Niels Harrit, Danmark …

Read More »

The neo-con lead us towards Total War – Dr. Paul C. Roberts in exclusive interview on Herland Report 1

Share it!Dr. Paul Craig Roberts states in this exclusive interview with Herland Report: “The are several terrible things that have happened to the United States. The worst thing that have happened in my lifetime was the collapse of the Soviet Union. This was absolutely the worst thing. As long as the Soviet Union was there, there was a limit to …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close