Home » Tag Archives: Wikileaks

Tag Archives: Wikileaks

Pompeo Lies, Cheats and Steals (but He’s Still a Good Christian) #Hypocrisy-Christianity, Phil Giraldi, Herland Report

Secretary of State Mike Pompeo recently recounted to an audience at Texas A&M University that when he was head of the Central Intelligence Agency he was responsible for “lying, cheating and stealing” to benefit the United States: “Like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment,” writes Dr. Phil Giraldi, a former counter-terrorism specialist and ... Read More »

The Fake Charge Against Julian Assange Proves That the US Government Has No Integrity, Paul C. Roberts, Herland Report

Let’s be sure that we understand that Assange is not charged with anything related to Russia or Russiagate or even with breaking a law. Assange is charged with being in a conspiracy with Manning “to commit computer intrusion.” The charge is not that Assange succeeded in hacking a government computer and obtaining classified information. It merely says that Assange discussed ... Read More »

Ledende medier var hovedleverandør av Fake News i 2011. Man bidrar til krig, rasisme, hat mellom grupper – Herland Report

La meg komme med følgende påstand: Ledende norske medier var viktigste leverandører til Fake News i 2011.  Man hyllet “den arabiske våren” som notorisk ledet til at sekulære, islam-liberale ledere ble fjernet og radikale islamister og sunni-ekstremister tok makten i land etter land i Midtøsten. Mediene var propagandakanaler til støtte for radikale ekstremisters verdensbilde. Man ble islamistenes største hjelpere. Den ... Read More »

The US Congress declared War on Wikileaks, the breakdown of national sovereignty, Dr. Phil Giraldi, Herland Report

The United States, uniquely among nations, believes that its writ runs all over the world—and that it has a right to use its courts of law to seek retributive justice even in situations that did not involve American citizens and occurred in a foreign land. No other country sends its marshals overseas to forcibly detain fugitives from “justice.” If the ... Read More »

Wikileaks og Judicial Watch 2014, 2015: Lekket DIA rapport betegnet Al Qaida grupper i Syria som “våre samarbeidspartnere” – Herland Report

Frem til 2015 publiserte jeg svært mange kronikker i norske aviser om Midtøsten forhold, som i ensidig grad blir fremstilt i tråd med våpenprodusentenes og de amerikanske makthavernes økonomiske interesser. Jeg mente at det ville tjene offentlighetens interesse å få større kunnskap om de reelle maktforholdene bak mediefortellingenes fasade.  Som kjent eies over 90 % av de amerikanske mediene av ... Read More »

Judicial Watch om sammenblandingen av interesser i Clinton Foundation der Norge ga mest, Herland Report

Judicial Watch er verdt å følge, en organisasjon som i USA har jobbet i årevis for å sette en stopper for at amerikanske politikere og offentlige ansatte hemmeligholder dokumenter som er av allmenn interesse. Det er Judicial Watch som blant annet har bidratt til, via årelange rettssaker, å tvinge frem offentliggjøringen av Hillary Clinton’s hemmeligholdte emailer og føre saker ved de ... Read More »

Notorisk krigsglade Arbeiderpartiledere meler egne politiske karrierer internasjonalt fremfor nasjonale interesser – Espen Barth Eide

Espen Barth Eide har kommet hjem fra stillingen som FNs spesialutsending til Kypros. Herland Rapporten legger til: På Kypros har FN utsending Espen Barth Eide, som er viden kjent for sin arroganse og manglende reelle kunnskap om sakens faktiske forhold, totalt mislyktes i å finne en løsning på øyas konflikt. Han har vært kraftig motarbeidet i flere år fra lokale krefter, ... Read More »

RADIO NOVA intervju om gruppepresset i media og hvorfor Hillary Clinton er verst tenkelig kandidat, Herland Report

Kritisk om Hillary Clinton fra Radio Novas “Kapitalen”. Link til Podcast her. Jeg hevder at det er et hovedproblem med norsk presse at det foreligger en så sterk konsensustenkning og gruppepress som gjør at omtrent alle avisene mener omtrent det samme. Det meste presenteres i ren propagandaformat ala “Trump-hets” og “Hillary-hyllest”, der nyansene forsvinner som følge av tung manipulasjon. Enten du leser ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com