Home » News wheel » Saudi Arabia og Qatar – USAs nærmeste allierte – er hovedsponsor til terror – Pål Steigan
Saudi Arabia og Qatar – USAs nærmeste allierte – er hovedsponsor til terror – Pål Steigan

Saudi Arabia og Qatar – USAs nærmeste allierte – er hovedsponsor til terror – Pål Steigan

Share the article

Herland Rapporten fokuserer mye på å advare mot den ekstremistiske wahhabismen som de siste førti årene har infiltrert først muslimske miljøer i Midtøsten for deretter, nå, å gjøre det samme i vestlige land. Etter 1973 oljeprisøkningen, har Saudi Arabia – som er USAs og en av Norges nærmeste allierte – fått inntektskilder av astronomiske dimensjoner som har gjort landets hersker til verdens rikeste og landets prinser til multimiliardærer.

About The Author

Pål Steigan er en av grunnleggerne for avisen Klassekampen og grunnlegger og leder for det sterkt voksende alternative nettstedet steigan.no.

Vi ser tendensene til at betydelige summer brukes til å finansiere utbredelsen av en ekstrem form for islam, som ambassadør Carl Schiøtz Wibye, forfatter av “Terrorens rike” kaller en “islamsk sekt”. Dette skjer med vekt på finansiering av koran-skoler, moskeer og tilsendte imamer som ikke snakker det lokale landets språk, subsidier til muslimer som vil studere i Saudi Arabia, støtte og bred finansiering av ekstremistiske leiesoldatgrupper som skaper dyp splittelse innad i de muslimske miljøene verden over.

Parallellt, finansieres Al Qaida, ISIS og andre sunni-terrorgrupper av de samme kreftene innad i hovedsakelig Saudi Arabia og Qatar i det som kan betegnes som en geopolitisk maktkamp i Midtøsten der unge muslimer forledes til å tro at de “kjemper for Allah”, mens man i realiteten er leiesoldater og frontkjemper i en vanlig krig. Mens tradisjonelle muslimer lider over det ekstremes inntog i Midtøsten land, slik vi nå ser lidelsene til millioner i regionen med splittelser mellom shia og sunni-muslimer på et nivå som for mange tradisjonelt har vært helt uvanlig, innfiltreres også vestlige land, paradoksalt nok ofte støttet nettopp av USA. Dette kommer ikke minst til uttrykk i våre medier, som i stor grad fungerer som ekkokamre nettopp for den saudi arabiske virkelighetsoppfatningen av Midtøsten. Media snakker omtrent kun om det som Saudi Arabia vil at vi skal snakke om. Hva skjer egentlig? Les Pål Steigans analyse av temaet og la oss sammen – moderate muslimer, kristne og ateister – om å stanse vestlig støtte til disse destruktive prosjektene.

Terroraksjonen i London følger mønsteret fra Nice og Berlin. En tilsynelatende enslig jihadist bruker en bil til å meie ned tilfeldige fotgjengere. Men ordet enslig forvrenger virkeligheten. For det første har de sannsynligvis alle hatt tilknytning til ei terrorcelle. Men for det andre, og viktigere, har de handlet i samsvar med strategien til IS/Da’esh. Jihadistgruppa har gjort det tindrende klart at den ønsker å spre frykt i Europas byer, at den ønsker å drepe tilfeldige mennesker på gata eller i hjemmene deres, slik at europeerne, de vantro, ikke skal føle seg trygge noe sted, skriver Steigan.no. (Foto: Abdelhamid Abaaoud, hjernen bak terroren i Paris, her fra et magasin som utgis av IS) 

De ønsker også å hogge ei branngate mellom muslimer og andre i Europa for å skape splittelse og bedre rekrutteringsgrunnlaget for sin jihad. Jihadistene påberoper seg islam, naturligvis, men ikke en hvilken som helst versjon av islam. Deres ledestjerne er den ekstreme wahhabismen, som er statsreligion i Saudi-Arabia og Qatar.

Disse to statene er hovedsponsorer til IS og andre jihadistgrupper.

Det såkalte opprøret mot Gaddafi ble sponset av Saudi Arabia og Qatar. Både penger og våpen fra Gulfen la grunnlaget for de jihadistene som var NATOs infanteri på bakken i den katastrofale krigen som ødela Libya. Det samme har gjentatt seg i Syria. Eller som New York Times skriver:

Most of the arms shipped at the behest of Saudi Arabia and Qatar to supply Syrian rebel groups fighting the government of Bashar al-Assad are going to hard-line Islamic jihadists, and not the more secular opposition groups that the West wants to bolster, according to American officials and Middle Eastern diplomats.

Og Saudi Arabia fører en forbrytersk krig i Jemen i samarbeid med al-Qaida on the Arab Peninsula (AQAP). Som kjent var det samme AQAP som tok på seg ansvaret for massakren mot Charlie Hebdo. De sa at de planla, finansierte og gjennomførte drapene. Men AQAP er finansiert av Saudi Arabia, så i bunn og grunn var dette i såfall en saudiarabisk jobb, eventuelt i samarbeid med andre.

Terroristgruppene i Sahel og Nigeria finansieres og støttes fra oljediktaturene, og det gjelder for både Boko Haram og al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).

Wikileaks lekket et telegram fra daværende utenriksminister i USA, Hillary Clinton, som sier at

donors in Saudi Arabia constitute the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide.

Misjon for hatideologi

De to oljediktaturene driver en massiv misjonsvirksomhet for den ekstremistiske wahhabismen. De pøser milliarder på milliarder av petrodollar inn i moskeer, koranskoler og sosiale sentra som alle har til hensikt å skape et massegrunnlag for ekstrem islamisme.

Det er dette ideologiske grunnlaget som skaper grobunnen for terroristene. Det er der de eventuelt blir konvertert, inspirert og stimulert til å gå fra hatideologi til handling.

Derfor er det ikke riktig å se på disse terroraksjonene som enkeltstående handlinger. De er en del av en strategi og forutsetningene for dem er skapt av ikke minst det hodekappende diktaturet i Saudi-Arabia.

Britiske Telegraph skriver:

General Jonathan Shaw, who retired as Assistant Chief of the Defence Staff in 2012, told The Telegraph that Qatar and Saudi Arabia were primarily responsible for the rise of the extremist Islam that inspires Isil terrorists.

Den islamske staten ved makta

Regimet i Riyadh er den islamske staten som har lykkes. Og dette regimet fører også en uhyrlig krig mot nabolandet Jemen, med Vestens åpne og stilltiende samtykke, og nesten uten protester av noe slag.

Det er der puddelen ligger begravet. Og dette er det nesten helt tyst om. Det er ikke bare det at medier og politikere unnlater å stille Saudi-Arabia og Qatar til ansvar for deres terrorsponsing og misjon for hatideologi. Man legger seg nesegrus for dem, velger Saudi-Arabia inn i FNs menneskerettskomité (!) og forsyner dem med enorme mengder avanserte våpen.

Da han var statssekretær var Espen Barth Eide på statsbesøk i Saudi-Arabia. Han uttalte da at «Norge og Saudi-Arabia har gode bilaterale relasjoner og sammenfallende posisjoner innenfor flere utenrikspolitiske områder,» og gikk sterkt inn for at norsk næringsliv skal satse i Saudi Arabia.

Og slik opptrer de alle sammen, våre såkalte ledere. Angela Merkel har har via sin forsvarsminister Ursula von der Leyen tatt initiativ til en strategisk millitær allianse mellom Tyskland og Saudi-Arabia.  Og Barck Obama er ikke den eneste vestlige lederen som har latt seg overøse med gaver og ordener i hodekapperstaten.

 Steigan.no


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com