Home » Europe » Herland Report TV program med Dr. Trond Ali Linstad: Hva er egentlig islam? Hvorfor demoniseres både kristne og muslimer?

Herland Report TV program med Dr. Trond Ali Linstad: Hva er egentlig islam? Hvorfor demoniseres både kristne og muslimer?

Nytt Herland Report TV program med Dr. Trond Ali Linstad, om demoniseringen av kristne og muslimer i Norge. Hvorfor er vi så intolerant sekulære at vi legger opp til et samfunnssystem som nærmest demoniserer både kristne og muslimer? Dette spør vi muslimsk lege og daglig leder for Urtehagen Stiftelse, Trond Ali Linstad, i samtale rundt det europeiske problem: Vi evaluerer hverandre mye basert på etnisk tilhørighet, ikke personlige kvalifikasjoner.

Følg Herland Report TV på YouTube og vær den første til å se stadig nye programmer som tar opp tema uten å stigmatisere intervjuobjektet etter politisk korrekt mønster. Vi ønsker å høre menneskers tanker slik at vi kan lære noe av andre, og utvide synsvinkelen vår med den hensikt å få større forståelse for den ønskede pluraliteten og mangfoldet i samfunnet.

Les også: Intervju Trond Ali Linstad: Jesus er et stort forbilde som vi bør følge – Herland Report

Se også: Samtale med Trond Ali Linstad om Jesus og Koranen.

.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Vi spør hva som skal til for at vi kan se forbi hudfarge og heller støtte det nasjonale tilhørighetsprosjektet, uansett etnisk opprinnelse? Linstad snakker om sin personlige historie, om at mange egentlig ikke vet hva islam er, men leser aviser om terrorisme og ikke forstår at mye av dette er plantet i pressen, og henger sammen med krigene i Midtøsten.

Han snakker også om det tilstivnede miljøet i pressen, der man har stagnert uten dynamikk og nytenkning., fordi det sitter maktgrupper som definerer hva som skal omtales som populært.

Dermed får man dagens situasjon der enkelte grupper i samfunnet grovt demoniseres, mens andre knapt utsettes for kritikk. Urettferdighet og marginalisering av subgrupper i samfunnet er resultatet, noe som igjen skaper bitterhet og en følelse av manglende tilhørighet i samfunnsfellesskapet.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

Herland Report YouTube banner

Check Also

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Idlib-crisis-Turkey-Syria-PBS

NORWAC humanitær hjelp blir politisk middel, Trond Ali Linstad

  Herland Report: NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Det har lenge vært …

Hanne Herland Report 2019

Hva er ytringsfrihet? Retten til frekkhet og ondskap? #Toleranse

  Herland Report: Hva er ytringsfrihet? Og hva betyr egentlig toleranse? Den opprinnelige betydningen av …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close