Ytringsfrihet har blitt ensbetydende med retten til å mobbe de religiøse, Mohammad Usman Rana, Herland Report

Herland Report TV har gleden av å presentere enda et TV program med Dr. Mohammad Usman Rana, der han trekker frem den innsnevring i valgfrihet som vi nå ser så dramatisk i Norge. Religiøse mennesker – som utgjør over 70 % av den norske befolkningen i følge ISSP 2008 – marginaliseres, mens ateismen får en opphøyet stilling.

Herland Report TV har en rekke samtaler med Dr. Rana om religionsfrihetens kår i Norge og Europa. KLIKK på bildet og se programmene.

Dette bryter med de klassiske vestlige verdiene der religionsfrihet står sentralt, og minner oss mer om stater med totalitære styreformer, noe som også er den voksende tendensen i dagens Vesten.

Vi har også omdefinert begrepet sekularisme til å bety ateisme og gudløshet, mens opprinnelig innebar “sekularisme” nettopp respekten for religionsfrihet og ulike former for religiøs tro.

Dr. Rana belyser utfordringen i samtale med grunnlegger av Herland Report, religionshistoriker Hanne Herland.

Dr. Rana: “Gjennom mange år har det vært en intellektuell ensretting i Norge, også i USA under Barack Obama, der samfunnet får en verdiliberal og ateistisk slagside der man opphøyer det ateistiske og gir det en særstilling.”

“Da begynner man å definere sekularisme som ateisme, og man forsøker å utrydde religiøsitet eller religiøse uttrykk fra den offentlige sfære” sier Dr. Mohammed Usman Rana, som er en norsk lege, forfatter og en ledende kommentator, kjent fra media for sin skarpe analyse av den sekulære ekstremismen.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Dr. Mohammad Usman Ranas viktige arbeid for ytringsfriheten og respekten for religiøs pluralitet har gjort ham til en viktig skandinavisk stemme å følge i årene som kommer.

SUBSCRIBE TO THE HERLAND REPORT YOUTUBE CHANNEL and be the first to watch the shows with leading intellectuals, bestselling authors and activists.

Dr. Rana: “Man prøver å definere honnørord som nøytralitet er i den vestlige debatten, som noe ateistisk. Man ser ned på og degraderer religiøs oppdragelse, man snakker om at barneombudet må gripe inn for å forhindre at barn får en spesiell religiøs oppdragelse, og da har man plutselig definert nøytralitet fra et gudløst perspektiv.”

ALSO READ: Muslimer og kristne bør stå sammen – Dr. Mohammed Usman Rana, Herland Report.

Hvis ytringsfriheten blir retten til å mobbe andre og retten til å hetse de troende, mister den sin konstruktive verdi, sier Rana. Vi samtaler om Charlie Hebdo, muslimsk ekstremisme og ateistisk intoleranse.

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger. 

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Tusenvis abonnerer på vårt ukentlige nyhetsbrev og informasjon om TV programmer. Vær en av dem:
VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

Check Also

New Left total disaster: Herland Report

Quest for inner peace in a culture of Suicide – Hanne Nabintu

  Herland Report: Quest for inner peace in a culture of Suicide: The West is …

Big Brother and Totalitarian Control: Hanne Herland Report Hannah Arendt

Atheism is New Religion based on Faith in the unseen – Hanne Nabintu, WND

  Herland Report: Atheism is New Religion: A remarkable disdain for traditional religion engulfs the …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close