Home » Europe » Aftenposten: Det er rasisme å synes synd på mørkhudede, Den sosialistiske rasismen – Hanne Nabintu Herland Report
Herland Report Paul Craig Roberts quote ad

Aftenposten: Det er rasisme å synes synd på mørkhudede, Den sosialistiske rasismen – Hanne Nabintu Herland Report

Share this article!

Sakset fra intervjuet I Aftenposten: “– Vi har en tendens til automatisk å synes synd på mennesker med mørk hud, og enhver som ikke er født og oppvokst i Norge. Det er en sosialistisk form for rasisme som stakkarsliggjør andre, og den preger hele den vestlige tenkningen. Dette vi har levd med i veldig mange år. Denne strukturelle sosialistiske rasismen gjennomsyrer norsk offentlighet og gjør at vi har loset hele generasjoner med intelligente, kompetente, mangespråklige ikke-vestlige inn i en underklassetilstand.” (Foto: Trygve Indrelid)

Subscribe to Herland Report TV

– «Stakkars, er du utlending? Da må du få trygd». Det er en misforstått snillisme, og reflekterer en ovenfra- og nedad-tankegang jeg reagerte sterkt på da jeg kom til dette landet. Det er ikke lov til å snakke til en afrikaner like hardt som du snakker til en nordmann. Vi er blitt så tolerante at vi tolererer oppførsel fra mange ikke-vestlige som vi aldri tolerert av nordmenn, mener Herland, som selv vokste opp i Afrika og var 19 år da hun flyttet til Norge.

Multikulturalismen hevder at alle kulturer bør sidestilles i Norge og at norsk kultur ikke skal ha forkjørsrett, sier religionshistorikeren. – Å være imot multikulturalismen betyr at man respekterer andre lands suverenitet og deres rett til selv å definere hvilke verdier de ønsker i sine kulturer, parallelt med at man hevder den samme retten i Europa overfor våre egne kulturelle verdier, mener Herland. Hun ønsker seg heller et multietnisk samfunn uten multikulturalisme der de norske verdiene har forrang.

Respekten for nasjonal suverenitet bør styrkes, slik at hver nasjon selv får lov til å bestemme hvilke verdier man ønsker skal være rådende i sin egen kultur. Helt siden Westfalia freden i 1649, var det vel, har denne typen tenkning skapt fred i Europa. Hvis man undertrykker den opprinnelige befolkningens perspektiver, uten respekt for at det bestemte landet faktisk er deres, skapes det spenninger på sikt som bidrar til et øket spenningsforhold.

I boken Respekt skriver Herland at det som så ofte omtales som ett av «verdens beste land», tvert imot er i ferd med å knele under sosialistisk vanstyre og ensretting av den offentlige debatten. Forfatteren beskriver et norsk samfunn med forfall i skoler, veier og helsevesen, med ukontrollert kriminalitet, med systematisert latskap smurt av oljemilliarder i stønadssystemet. Som medisin foreskriver hun en gjeninnføring av gamle, borgerlige verdier som høflighet og dannelse, plikt, ansvar, selvbeherskelse og disiplin. Og sentralt: Man skal kreve det samme av alle.

Les hele intervjuet her.

 

Check Also

Daily-mail-Iranian-women-lament-soleimani-death-trump-iran

Islamic Persecution of Christians seldom criticized in the West #Soleimani Iran

Share this article!  Herland Report:  Why does the Liberal West so often refuse to criticize Islamic …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close