Home » Europe » Intervju i DAGEN: Hanne Nabintu Herlands nye bok omtalt hos TV2 og i en rekke medier, Herland Report
Intervju i DAGEN: Hanne Nabintu Herlands nye bok omtalt hos TV2 og i en rekke medier, Herland Report

Intervju i DAGEN: Hanne Nabintu Herlands nye bok omtalt hos TV2 og i en rekke medier, Herland Report

Share the article

“NY BOK: Med sin nye bok vil Hanne Nabintu Herland vise hvordan norsk kultur ble avkristnet – og hvordan vi kan snu denne utviklingen.” Herland mener vi står foran Europas nedgang hvis ikke folket reiser seg og tar tilbake demokratiet sitt. Kjøp den hos ARK eller i din lokale bokhandel.

Boken er omtalt hos TV2 og i en rekke medier, og 1200 bøker ble solgt fra forlaget på få dager.

“I dag slipper religionshistorikeren boken «Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet». Det skjer i sammenheng med at hun flytter hjem til Norge etter åtte år i utlandet,” skriver avisen Dagen.

Les også kronikken i Dagen om Solidaritetens sammenbrudd i verdens rikeste land.

“– Boken oppsummerer utviklingen fra andre verdenskrig og fram til i dag i Norge og Vesten, sier Herland, som til daglig leder nettstedet The Herland Report.”

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Sitat Dagen: Hun mener fortvilelsen etter andre verdenskrig ga grobunn for et oppgjør med datidens maktstrukturer, noe som kulminerte i den radikale studentrevolusjonen i 1968.

– Men filosofer som Marcuse hadde som et uttalt mål å strupe ytringsfriheten for konservative og andre som gikk imot det kulturradikale prosjekt, sier hun.

Til dette mener hun man har brukt forlagene, mediene og universitetene til å strømlinjeforme samfunnet inn i et konsensustyranni.

– Man søkte å fjerne de tradisjonelle verdiene i Europa og så på disse som en slags fiende. Men i dag er bordet snudd: Det er 68-erne som sitter i maktposisjonene og undertrykker majoritetens vilje og rett til å være stolte av historiske, viktige verdier.

– Hvordan mener du det foregår en undertrykking?

-Det foregår en bevisst utestenging i media av stemmer man ikke er enige i, media fungerer som mobbeledere, mange er livredde og tier om det de tenker, sier Herland. Hets i sosiale medier, mangel på krav om dannelse og en svekket høflighetskultur styrker trenden ytterligere i totalitær retning. Eksempelvis Drevland saken, Trond Giske, Listhaug, nå sist etc. Sandberg. Hårreisende mobbebehandling. Den gjennomgripende fryktkulturen og janteloven i Norge er verre enn i mange andre land.

– Utfordringen med globaliseringen er at en liten maktelite eier nesten alt, også mediehusene, sier hun. 

Globaliseringen har gjort at nasjonal suverenitet står svakere, ca  60 mennesker eier nå mer enn 70% av verdens assets, iflg. Oxfam.  Enorme multinasjonale selskaper styrer, over 90% av USAs medier eies kun av et fåtall selskaper og våre medier omtaler omtrent kun det de finner der. Det er meget lett å styre det som skrives. En lang rekke forskere omtaler dette m stor bekymring. Jeg skriver mye om avdemokratiseringen i Vesten i boken. 

Herland mener også at overnasjonal styring av utenrikspolitikken har bidratt til kriger som har vært skadelige både for Midtøsten og Europa.

– Men mye av dette er jo komplekse ting som det kan virke vanskelig for den jevne kvinne og mann å forandre?

– Det er sant at de store linjene handler om kultur- og trendanalyse. Men å se sammenhengene kan gi vanlige mennesker en stor aha-opplevelse om drivkreftene bak, sier hun.

– Da kan man tenke: Å, er det derfor vi nesten ikke får lov til å feire jul lenger? Er det derfor det nesten er forbudt å snakke om Jesus i klasserommet? Er det derfor det ikke er lov å snakke om vikingtiden? Herland mener tradisjonelle minoriteter møter massiv motstand mens de politisk korrekte gis total påkjørsrett. Og frustrasjonen er massiv både innen venstre- og høyresiden, begreper som Herland forøvrig mener har utspilt sin rolle. 

 

Les hele intervjuet i DAGEN.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com