Home » Europe » Judicial Watch om sammenblandingen av interesser i Clinton Foundation der Norge ga mest, Herland Report
Judicial Watch Herland Report

Judicial Watch om sammenblandingen av interesser i Clinton Foundation der Norge ga mest, Herland Report

Keep updated, share this story with friends!

Judicial Watch er verdt å følge i deres avsløringer rundt Clinton Foundation. De er en organisasjon som i USA har jobbet i årevis for å sette en stopper for at amerikanske politikere og offentlige ansatte hemmeligholder dokumenter som er av allmenn interesse.

Det er Judicial Watch som blant annet har bidratt til, via årelange rettssaker, å tvinge frem offentliggjøringen av Hillary Clinton’s hemmeligholdte emailer og føre saker ved de amerikanske domstolene for å få fjernet hemmeligstemplingen på så mange av disse dokumentene som så bevisst holdes unna offentligheten i USA.

Herland Report TV kommer i 2019 med samtaler ledere for Judicial Watch, om de årelange Hillary Clinton kampene for å hemmeligholde viktige dokumenter, Benghazi problematikken der Clintons rolle var langt mer aktiv enn mange er klar over, samt løgnene som Hillary Clinton har fremsatt for Kongressen.

Judicial Watch har, som kjent også med Wikileaks og andres hjelp kunnet bevise mengder med lovbrudd i det amerikanske statsapparatet.

Vi minner derfor om at her kommer Norge inn. I takt med den fenomenalt aktive norske stats givergleden, har vi fått bemerkelsesverdig mange nordmenn i USA-kontrollerte internasjonale stillinger de siste årene. I Afrika hadde denne typen sammenblanding der pengeoverføringer står sentralt blitt kalt ren økonomisk og politisk korrupsjon.

Judicial Watch belyser “tilfeldigheten” ved at Clinton Foundation giverne “plutselig” fikk sine saker igjennom politisk. Norge står her pinlig sentralt, som sammen med fremmede stater som Saudi Arabia står øverst på listen over “fremmede stater som ga penger til Clinton Foundation”.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Herland Report Lars Jørgensen US politics
The Herland Report TV is viewed by millions, click on the picture and follow the shows with leading free thinkers, intellectuals, authors and activists in the West. Here with Danish journalist, Lars Jørgensen.

About the author

Hanne Nabintu Herland is a bestselling historian of religions and author, founder and host of The Herland Report. She states that our democracies have been taken over by an extreme-liberal elite that no longer listens to the voice of the people. Her new book, The Culture War. How the West lost its Greatness, is available all over the USA and in 60 countries world wide. www.theherlandreport.com

Saken: Svært viktig debatt fra Judicial Watch om Clinton skandalen. De alvorlige implikasjonene i sammenblandingen av interesser der fremmede stater som Norge og Saudi Arabia står øverst på listen over land som gir milliarder til Clinton Foundation der kun 10 % ser ut til å gå til veldedige formål.

Dagbladet avslørte hvorledes beløpene som oppgis fra Clinton er langt lavere enn de som norske Norad og den norske stat oppgir. Her er det altså store skjulte tall. 

Norge har totalt bidratt med rundt 1.3 milliarder norske kroner til Clinton Foundation, i henhold til sammenlagte tall, en organisasjon som nå er i et meget kritisk søkelys i USA.

Vi er tungt inne med å gi bort norske skattepenger og parallelt er det bemerkelsesverdig mange nordmenn som stadig får toppstillinger  i de internasjonale organisasjonene som styres i all hovedsak av USA eliten  – og det amerikanske maktapparatet. 

Pussig nok sammenfaller Norges “gaver til Clinton” med at påfallende mange nordmenn nå besitter ledende stillinger i internasjonale organisasjoner som USA kontrollerer (Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide, Rune Andersen, Torbjørn Jagland, Geir Pedersen etc), også Erna Solberg som til tross for å være sittende statsminister ble tildelt – og takket ja til – stillingen som leder sammen med Ghanas president av en FN og “kjendis gruppe som skal bekjempe fattigdom og klimautfordringer”.

I årtier har det vært internasjonalt kjent, etter en rekke skandaler, at USA kontrollerte FN har en utbredt korrupsjonskultur. Her passer altså Norge fint inn. 

Norge trer altså villig inn i det internasjonale segmentet der donasjon av penger til ledende politikere omtrent automatisk resulterer i at man tildeles fine stillinger innenfor ønskede segmenter.

At ytterst få reagerer på at våre “pengetildelinger”, – som også innen bistand fungerer som hånd i hanske når det doneres til verdens korrupte nasjoner, viser at disse mønstrene passer det offentlige Norge godt. Utad fremstår det på en slik måte at Norge er tilfreds med å kjøpe seg posisjon.

Hadde det samme skjedd i Afrika, ville man øyeblikkelig kalt det politisk og økonomisk korrupsjon. Mange afrikanske land lider betydelig under korrupsjonsproblemet, her bidrar altså Norge også til å opprettholde problemet. Eksempler fra Sør Sudan og norsk engasjement tåler så absolutt ikke dagens lys, noe UD og andre er meget klar over.

Det vil med høy sannsynlighet ikke gå lenge før Erna Solberg annonserer at ytterligere norske skattepenger doneres inn til de samme FN og Clinton formålene som hun selv er beæret med en symbolsk plass for å delta I.

Judicial Watch er verdt å følge.

Herland Report Newsletter banner

Check Also

Coup against Trump Fails Reuters

Coup against Trump Fails —Trump Vindicated, Judicial Watch

Keep updated, share this story with friends!  Herland Report: Coup against Trump Fails —Trump Vindicated: …

Christopher J. Farrell, Judicial Watch om Herland Report

Russia Gate Hoax was Attempted Coup from DOJ/FBI, Chris Farrell, Judicial Watch

Keep updated, share this story with friends!  The Herland Report TV programs with leaders from …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close