Home » Europe » Kynisk PR kampanje støttet av Al Qaida “White Helmets” pågår i vestlig presse, Herland Report
NBC News

Kynisk PR kampanje støttet av Al Qaida “White Helmets” pågår i vestlig presse, Herland Report

Keep updated, share this story with friends!

Det pågår en betydelig og usedvanlig kynisk PR kampanje i vestlige medier med åpenbart mål av å skape total krig i Syria. Med organisasjonen “White Helmets” i spissen – som står tett på Al Qaida grupper i Syria og finansieres fra Vesten – foregår det nå en gigantisk PR kampanje så preget av USAs krigspropaganda at det er svært foruroligende.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

Vi har altså ikke lært noe av hendelsene i Libya krigen og den massive propaganda som pågikk i vestlige medier i 2011, som siden viste seg ikke å stemme med virkeligheten. I Libya tok Al Qaida grupper makten med NATOs hjelp og ISIS’ ledere som var NATOs støttespillere under Libya krigen nå sitter som øverste ISIS militære.

Nå skjer nøyaktig den samme opptrappingen i Syria, med samme amerikanske ønske om “en flyforbudssone” som bidro til den totale ødeleggelse av Libya. Også norske aviser, der unge journalister uten reell kunnskap om situasjonen eller eldre journalister som virker komplett ideologisk hjernevasket, lar seg lure eller kjøpe eller påvirke til å videreformidle denne typen ytterst grov amerikansk krigspropaganda, helt åpenbart en gigantisk PR kampanje med kynisk bruk av barn og iscenesatte bilder for å appellere til følelser og skape en storkrig mellom USA og Russland.

Parallelt, og selvsagt ikke tilfeldig, pågår det kamper på bakken i Aleppo der de amerikansk og norsk-støttede terror gruppene, Al Nusra Front (en jihadist organisasjon som er Al Qaidas Syria divisjon) ( Jabhat Fateh al-Sham) som en av dem, disse er nå på vikende front og er iferd med å tape kampen om Øst Aleppo.

Amerikanske fly bombet for noen dager siden to broer, noe som hjalp Al Nusra Front som dermed kunne forskanse seg ytterligere uten at bakkestyrker nådde inn til dem. Amerikanerne fungere altså som rene støttespillere til Al Qaida grupper i Syria. Det er helt ufattelig at til og med norsk venstresides aviser ukritisk bifaller de amerikanske strategiene.

Libyas leder Muammar Gaddafi ble i kjølvannet av 2011 utsatt for grov propaganda i vestlige medier, som åpnet folkeopinionen for et angrep på staten Libya. Landet var Afrikas rikeste stat me velferden jevnt fordelt i befolkningen. Etter NATO invasjonen i 2011 brøt det ut borgerkrig, og den varer like til denne dag, med betydelige lidelser for sivilbefolkningen.

Man burde vært massivt kritisk til norsk krigsdeltagelse i Syria, særlig etter erfaringene med hva vår Libya deltagelse førte til.

Vi som lever i denne regionen og står så tett på Syria krigen er meget sjokkert over hvor langt man går i å skrive ting som ikke er sant.  Les hva Pål Steigan skriver om saken. En rekke referanser foreligger i hans artikkel, selv skriver jeg bok om dette i øyeblikket, en bok som vil avsløre en rekke elementer ved nettopp “White Helmets” som vil sjokkere mange.

Skulle “White Helmets” tildeles Nobels Fredspris, mener jeg at det er på tide at Sverige tar tilbake prisen og at andre enn inkompetente nordmenn deler den ut i fremtiden. De siste årenes politisering av Nobels Fredspris er allerede skandaløs og har svekket prisens betydning verden over. Prisen anses allerede i altfor stor grad internasjonalt som en “pris som gis til de som amerikanerne ønsker”. Det er meget trist og ikke i tråd med Alfred Nobels ønske.

Det er med stor lettelse å se at det faktisk finnes enkelte få nordmenn som Steigan som stiller seg kritisk til denne massive formen for propaganda i pressen. For meg er det komplett uforståelig at norske medier så lettvint godtar og videreformidler denne alvorlige krigshissingen, som jo alle vet at lett kan utvikle seg til en tredje verdenskrig. Ønsker vi virkelig en verdenskrig til? Media fungerer nå som de ultimate krigshisserne, i opptakten til noe som isåfall vil være et forferdelig ødeleggende scenario.

At USA nå åpenlyst går ut og sier at de med vilje ikke angriper Al Nusra Front, – en organisasjon som er en del av Al Qaida, er en tilsvarende ubegripelig strategi, med mindre USAs hensikt er å fremskynde en verdenskonflikt. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg nøye inn i disse sakene, og forstå i hvilken alvorlige grad vår samtid preges av en propaganda-bruk i media som ikke er vestlig presse verdig.

Vi burde vite bedre enn dette, vi burde hatt medier som reflekterte kritisk journalistikk, dybdejournalistikk og ikke bare fungerte som et mikrofonstativ for amerikansk krigspropaganda.

Dette er sjokkerende, og en meget, meget farlig trend, særlig også tatt i betraktning at USA ikke lenger regnes som et demokrati av ledende studier ved bade Princeton universitetet og andre, samt blant landets ledende intellektuelle. 

Herland Report Newsletter banner

Check Also

Ledende medier hovedkilde til Fake News Herland Report Who Owns Federal Reserve

Ledende medier hovedkilde til Fake News 2011

Keep updated, share this story with friends!  Hanne Nabintu Herland: Ledende medier hovedkilde til Fake …

Paul Craig Roberts on the beach with Hanne Herland

Interview Paul Craig Roberts: Worst thing that happened to US was fall of Soviet Union

Keep updated, share this story with friends!  Herland Report:  The worst thing that has happened …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close