World Trade tvillingtårnene og 9-11: Den som stiller spørsmål, møter massiv kritikk. Hvorfor? Dr. Niels Harrit, Herland Report

Søndag 31 mars kl 14:30 holder Dr. Niels Harrit, lic.scient., lektor emeritus ved Københavns Universitet et foredrag ved Oslo Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, der temaet “Det syvende tårn, en skjebnesvanger historie fra nåtiden” og 9-11 diskuteres.

Det skjer i forbindelse med bokutgivelsen av Trond Skaftnesmos bok, “TabuTema 911”, på Paradigmeskifte Forlag.  Skaftnesmoen holder foredrag om boken kl 12, lørdag 30 mars på samme sted, Litteraturhuset, der også professor Harrit deltar.

Og mistenkelig påfallende, hard kritikk rammer sånær enhver som stiller spørsmålstegn ved denne monumentale hendelsen som endret USAs utenrikspolitikk og åpnet verden for en markant, neo-con utvikling i årene som fulgte. 

Hvorfor er det ikke tillatt i Vesten å diskutere hendelsesforløpet den skjebnestvangre dagen, og hvorfor utsettes de som gjør det for merkverdig mye hets? Det bør være en sak for allmennheten.  

Det syvende tårn – en skæbnesvanger historie fra nutiden

Dr. Harrit skriver til Herland Report: I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center (WTC) to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af et jetfly den 11. september, 2001. Færre mennesker ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv.

Den syvende af disse bygninger var halvt så høj som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 m op med sine 47 etager og dækkede et grundareal lidt mindre end en fodboldbane. Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly.

Foredraget handler alene om de tekniske og fysiske omstændigheder ved denne begivenhed, der må betegnes som den mest uventede og uforklarlige sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie.

I første del gøres bl.a. rede for den officielle forklaring på sammenstyrtningen, som den er fremsat i en rapport fra National Institute of Standards and Technology, september, 2008. Denne holdes op imod nogle enkle observationer og Newtons love.

I anden del inddrages de to tvillingetårnes kollaps. Der præsenteres en revideret hypotese, som understøttes af teknisk dokumentation – incl. de nyeste opdagelser.

Foredragsholderen var medforfatter på en videnskabelig publikation om fund af energetisk nanomateriale – såkaldt nanothermit – i støvet efter sammenstyrtningen af WTC. Denne artikel udkom d. 3. april, 2009, dvs. næsten på tiårsdagen for afholdelse af dette foredrag.

Foredraget munder ud i en modsigelsesfri model for ødelæggelsen af World Trade Centers Tvillingetårne, herunder et forslag til hvilken funktion, nanothermitten har haft. Der er tid til diskussion af de tekniske aspekter. Men der er ikke rum for politiske tilkendegivelser. Foredraget holdes på dansk.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Be one of them! Get around the internet censors on Facebook, Google and make sure you see what we publish by subscribing to our newsletter and by sharing our articles on social media.

Bestselling author, Hanne Herland new book New Left Tyranny

Check Also

Aftenposten: Det er rasisme å synes synd på mørkhudede: Herland Report

Aftenposten: Det er sosialistisk rasisme å synes synd på mørkhudede – Hanne Nabintu

  Herland Report: Aftenposten: Det er rasisme å synes synd på mørkhudede: Bestselgeren Respekt omtalte …

Exclusive interview John Whitehead: Herland Report

Exclusive interview John Whitehead: Eroding Constitutional rights, lack of citizen freedom

  Herland Report: In this interview, Herland Report host, Hanne Nabintu Herland speaks to John …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close