Lars Rønbeck Hanne Herland Report

Direktedemokratiet Sveits har helt andre regler for innvandring, les dem her #LarsRønbeck

Det er bare arbeidsinnvandrere som kan søke statsborgerskap i Sveits. Du må ha bodd 12 år eller mer i landet, snakke språket skriftlig og muntlig, vært i arbeid i hele perioden og ikke mottatt sosialhjelp og intet kriminelt rulleblad, sier Lars Rønbeck. Han er initiativtageren til diskusjonene rundt direktedemokrati også i Norge.

Herland Report har flere programmer med Lars Rønbeck, se dem her. Debatten er interessant fordi den belyser hvilke endringer som kommer i land der befolkningen faktisk bestemmer direkte hva som skal skje i landet.

LES OGSÅ: Vi er frekke, intolerante og onde mot andre og kaller det #ytringsfrihet.

I vårt land har vi parlamentarismen, som innebærer at folket stemmer på politiske partier som i neste rekke sitter på Stortinget og “representerer folket”. Men representerer politikerne egentlig folkeviljen lenger? Rønbeck mener blant annet at Europabevegelsen har reellt sett vært det største partiet på Stortinget i lang tid. Se hans forklaring her.

Utfordringen i dag er at vi i stadig flere tilfeller ser at politikere drives av andre motiver enn nødvendigvis å gjøre det som er til det beste for folket.

Gjennom lobbyvirksomhet påvirkes også politikken sterkt, der pengesterke grupper styrer systemet i langt større grad enn hva som tjener demokratiet.

Vi ser også dette i mediene, som nå styres av markedskreftene, ikke objektiv nyhetsformidling og selvstendig journalistikk.

Som et eksempel, se på Sveits’ regler for arbeidsinnvandring nedenfor. Hva bør være reglene for at fremmede kan bosette seg i et land?

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

 

Disse punkter må oppfylles for å få statsborgerskap i Sveits:

1)        Disse må ha bodd i Sveits i minimum 12 til 13 år. Muligens opp til 15 år før de kan søke om sveitsiske statsborgerskap.

2)        Det kreves at de må kunne et av de 3-tre offisielle språkene muntlig og skriftlig, enten, tysk, italiensk, fransk, så godt at barn og          eldre mennesker – klart og tydelig – kan forstå hva de sier.

3)        At de under hele botiden i Sveits har vært i fast arbeid.

4)        At de har betalt sine skatter og avgifter uten anmerkninger.

5)        At de under hele botiden i Sveits, ikke har benyttet sosialhjelp i noen form.

6)        Rent rulleblad og plettfri vandel, både under den tiden de har bodd i Sveits og i tillegg i sitt opprinnelsesland. Overhodet ingen kriminell fortid.

7)        Satt seg inn i den sveitsiske forfatningen og landets lover. De må kunne og forstå “den politiske mekanismen” med de hyppige folkeavstemninger og hvordan direktedemokratiet fungerer i praksis. Samt de politiske  partiene sin funksjon i det sveitsiske direktedemokrati.

8)        Før de kan avlegge sin lojalitets ED til den sveitsiske forfatningen må deres statsborgersøknad høyst sannsynlig, legges fram for alle velgerne i den kommunen de bor i, for å bli godkjent av velgerne gjennom en bindende folkeavstemning, i den kommunen de er bosatt i. Slik at deres medborger i denne kommunen er enige i, at vedkommende som søker den sveitsiske statsborgerskap, er egnet til å bli sveitsisk statsborger.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.
Bestselling author, Hanne Herland new book New Left Tyranny

Check Also

Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos: Herland Report.

New Left Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos TV interview

  Herland Report: Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos: Herland Report TV host, historian, Hanne …

Heartbreaking humanitarian tragedy in Libya. Herland Report Linda Ulstein

NEW TV interview: Heartbreaking humanitarian tragedy Libya, Linda Ulstein

  Herland Report TV, Hanne Nabintu Herland speaks to Linda Ulstein ait Arezki, about the …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close